6. NARODENINY PUCHOVHO DEDIČSTVA

V sobotu 28. októbra 2017 uplynie presne 6 rokov, kedy sme na našej webovej stránke prvýkrát publikovali článok a fotografie z histórie púchovského regiónu. Ak ste nás v uplynulom roku nesledovali pravidelne, prinášame krátke zhrnutie našej činnosti v 6. roku fungovania OZ PUCHOVO DEDIČSTVO, a azda tu objavíte „zabudnutý“ príspevok.

O ČLÁNKOCH

V novembri 2016 sme zakončili sériu článkov o dejinách výstavby vodného diela medzi Nosicami a Nimnicou s názvom „UKONČOVANIE VÝSTAVBY PRIEHRADY MLÁDEŽE“. Ešte v decembri sme publikovali príspevok o zásluhách a vyznamenaní púchovčana menom „JÁN HOFFMAN – PRVÝ ČESTNÝ OBČAN PÚCHOVA“. Predvianočný čas vám mohli spestriť riadky púchovskej folkloristky Mgr. Žanety Littovej s názvom „SLÁVNA PÚCHOVSKÁ MODROTLAČ“. Po novom roku sme v januári publikovali článok o jedinej známej fotografii zobrazujúcej deportácie Židov z Púchova v roku 1942, ktorá sa našla v nemeckom archíve a u nás pod názvom „FOTOGRAFIA S HROZIVÝM TEXTOM“. Následne vyšiel i druhý diel spomienok na obdobie 2. svetovej vojny od miestneho rodáka, a teda vo februári 2017 ste mohli čerpať informácie „Z DENNÍKA RUDOLFA KUBIŠA Z IHRIŠŤA II.“ Pomerne známe sú informácie o škodlivosti azbestu na ľudské zdravie pri jeho likvidácii, no menej známe sú informácie a fotografie zameriavajúce sa na „DEJINY AZBESTOCEMENTOVÉHO PRIEMYSLU V PÚCHOVE“. Na jar 2017 sme nezabudli i na staršie dejiny Púchova, konkrétne na málo známu, ale o to významnejšiu osobnosť zo súčasnej mestskej časti, v podobe príspevku nazvanom „JÁN TURZO-NOSICKÝ“. Dá sa povedať, že tento článok „nás nakopol“ k trilógii venovanej exulantom a ich významu pri formovaní nielen samotného mesta, ale celého regiónu. Táto trilógia odštartovala článkom „“STARÁ“ MORAVSKÁ ULICA V PÚCHOVE“ v júli. Ani nie o mesiac neskôr sme publikovali riadky „O SLÁVE PÚCHOVSKÉHO SÚKNA“, ktorý produkovala najmä Moravská ulica. Záver trilógie sme venovali takmer neznámym údajom o „KĽUKATÝCH CESTÁCH PÚCHOVSKEJ EXULANTSKEJ KNÍHTLAČIARNE“, ktorá aj vďaka odvahe svojho majiteľa dostala mesto Púchov „na mapu“ slovenských dejín. Sumarizácii za uplynulý rok, ktorú práve čítate, predbiehalo publikovanie článku o 70. výročí udalostí z pera Mgr. Juraja Jankecha, PhD. s veľavravným názvom „OKRESY PÚCHOV A POVAŽSKÁ BYSTRICA V ROKU 1947“.

O AKTIVITÁCH

Aktívni sme samozrejme neboli iba v písaní, ale i v ďalších oblastiach, snažiac sa priblížiť vám zaujímavú históriu a kultúru nášho regiónu. Napr. v marci ste si mohli spraviť „feedback“ (spätnú väzbu) o vašich vedomostiach o Púchove v internetovom kvíze – „POZNÁŠ PÚCHOV? OTESTUJ SA!“ V posledný aprílový deň sme ako OZ ukončili podnájom, počas ktorého sme strávili „DVA ROKY V PÚCHOVSKOM MÚZEU“ a prakticky v celom Župnom dome. No našu členku Stanku Flimmelovú, môžete stretnúť i naďalej v Púchovskom múzeu pri jeho otváraní a sprevádzaní medzi exponátmi. Ešte 1. decembra 2016 sme v týchto priestoroch usporiadali v spolupráci s Ústavom pamäti národa FESTIVAL SLOBODY V REGIÓNOCH, ktorý okrem študentov gymnázia navštívila i široká verejnosť. Svoj čas v OZ sme venovali i ďalšiemu vyhľadávaniu a zbieraniu rôznych dokumentov a fotografií z regiónu, ktoré neustále rozširujú unikátnu databázu na webovej stránke WWW.PUCHOVODEDCSTVO.SK. V septembri ste nás mohli opäť stretnúť v stánku na tradičnom Púchovskom jarmoku. Okrem prezerania si výstavy „ZNAMENIA ČASU“ ste si u nás zakúpili tričko alebo nástenný kalendár na rok 2018 venovaný okrúhlemu 100. výročiu založenia 1. ČSR a 80. výročiu jej zániku s historickými fotografiami mesta a popismi z uvedeného obdobia. O kalendáre bol taký záujem, že ešte v ten deň sme všetky vytlačené kusy vypredali a mnohí z vás využili možnosť doobjednania aj so stolovou verziou.

VĎAKA VÁM

Za toto všetko patrí OBROVSKÁ VĎAKA samozrejme aj VÁM – našim podporovateľom, čitateľom, návštevníkom, prispievateľom… Bez 2 % z daní, rôznych dobových dokumentov a fotografií, či jednoduchých informácií z minulosti by sme nemohli uskutočniť to všetko, čo sme realizovali za uplynulých 6 rokov. Sme radi, že nás neustále sledujete a uvedomujete si s nami, že budovanie regionálneho historického a kultúrneho povedomia je nedomysliteľnou súčasťou každodenného života a identifikácie v súčasnom komplikovanom svete.

DARČEK OD NÁS

Pri príležitosti 6. výročia spustenia PUCHOVHO DEDIČSTVA chceme odmeniť i jedného z vás, a to 1 ks nástenným a 1 ks stolovým kalendárom na rok 2018 (spolu v hodnote 12 €). Stačí, keď nám v komentári pod týmto príspevkom na FB alebo prostredníctvom e-mailu (puchov.dedicstvo@gmail.com) napíšete čo sa vám na našej stránke páči, prípadne čo sa vám nepáči, chceli by ste zmeniť alebo ďalšie postrehy. Zo všetkých príspevkov vyžrebujeme 5. novembra jedného z vás, ktorému poputujú už spomínané kalendáre. 

S pozdravom a vďakou členovia OZ PUCHOVO DEDIČSTVO 

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.