JÁN HOFFMAN – PRVÝ ČESTNÝ OBČAN PÚCHOVA

Na zozname ľudí, ktorí boli ocenení titulom „Čestný občan mesta Púchov“ sa v súčasnosti nachádza 10 osôb. Zatiaľ posledný, koho si mesto takto uctilo, bol IN MEMORIAM bývalý riaditeľ ZŠ na ulici Slovanskej Ján Coma. Ešte pred ním sa v roku 2014 zaradil medzi „čestných občanov Púchova“ i barón Emil Friedrich Johannes Hoenning O`Carroll (chýba na webe mesta), ktorý na konci 19. storočia kopal na Púchovskej skale a okolí, čím položil základy objavu a pomenovania Púchovskej kultúry (2. stor. p. n. l. – 2. stor. n. l.). Prvou takto ocenenou osobou bol 17. novembra 1936 JÁN HOFFMAN. Kto to bol a čím si tento titul „vyslúžil“?

Ján Hoffman sa narodil 1. októbra 1880 v Žiline. Gymnázium absolvoval v Ružomberku a notárske vzdelanie nadobudol v roku 1901 v Košiciach. Do Púchova bol preložený 12. júla 1927. Pred tým pôsobil v Hornom Vadičove, Hornej Súči, Istebníku, na Okresnom a Župnom úrade v Trenčíne, tu bol i mestským administratívnym radcom. V poslednej spomínanej funkcii pôsobil ďalej v Trnave a Dubnici nad Váhom. V Púchove pôsobil ako vedúci notár a vo veľkej miere sa zaslúžil o rozvoj mesta. Nedávno uplynulo 90 rokov od prvého udelenia titulu „ČESTNÝ OBČAN MESTA PÚCHOV“ Jánovi Hoffmanovi na zasadnutí vtedy ešte obecného zastupiteľstva. 

V priebehu účinkovania Jána Hoffmana na poste vedúceho notára bol Púchov úspešne elektrifikovaný, boli vybudované prvé chodníky, postavil sa mestský bitúnok (dnes sa tu nachádza Podnik technických služieb mesta Púchov), dal premiestniť sochu Sv. Jána Nepomuckého bližšie k rímsko-katolíckemu kostolu. Počas pôsobenia v tejto funkcii dal vybudovať mestské cestné komunikácie, dal upraviť a vydláždiť množstvo chodníkov a ciest, premiestnili sa pouličné studne. V tom čase bola postavená i Štátna ľudová škola, bol zriadený služobný pomer obecných zamestnancov a zmluvného zverolekára. Ján Hoffman sa mal podieľať na agitácii pri výstavbe vodného diela v úseku Dolné Kočkovce – Ladce a ochranných hrádzi pri Púchove. V poslednej monografii o Púchove z roku 2006 je zoznam  s fotografiami osôb, ktoré sa dovtedy stali čestnými občanmi mesta, no pri J. Hoffmanovi ako jedinom chýba fotografia. Našťastie sa nedávno jedna našla… 

j-hoffman

Jediná nám známa fotografia Jána Hoffmana (zima 1947)

P. Makyna

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.