FAŠIANGY PO PÚCHOVSKY PRED 1. SVETOVOU VOJNOUObdobie fašiangov (od Troch kráľov 6. 1. po Popolcovú stredu 14. 2. ´18) nám pomaly, ale určite vrcholí. Aj v Púchove sa na konci tohto obdobia už tradične lúčime s časom hojnosti pochovávaním basy. Viete však, ako u nás vyzerali fašiangy pred 1.

puchovodedicstvo, január 31, 2018

2% Z DANÍ NA ZACHOVÁVANIE KULTÚRNEHO DEDIČSTVAOZ PUCHOVO DEDIČSTVO má už tretíkrát za sebou možnosť získať 2% z daní. Aj tento rok by sme vás chceli poprosiť o ich darovanie nášmu-vášmu občianskemu združeniu. Už viac ako 6 rokov sa snažíme o zachovanie kultúrneho dedičstva všetkých obcí v púchovskom okrese, a to najmä prostredníctvom web-stránky www.puchovodedicstvo.

puchovodedicstvo, január 24, 2018

PÚCHOVSKÉ TANEČNÉ ZÁBAVY (1939-1944)Účastníci Mestského bálu v Púchove si v sobotu 13. januára 2018 pripomenú už jeho jubilejné 10. výročie i na parkete. Pri tejto príležitosti vám prinášame krátky „oprášený príspevok“, ktorý ste na našich webových stránkach ešte nemali možnosť čítať.

puchovodedicstvo, január 8, 2018

SOĽNÝ SKLAD V PÚCHOVEAsi každý z nás pozná slovenskú rozprávku SOĽ NAD ZLATO. Tento biely nerast je základným prvkom využívaným v kuchyniach už od nepamäti a nie je to tak dávno, kedy nebolo jednoduché ju zohnať. V Púchove sa táto surovina spomína hlavne v súvislosti so soľným skladom, ktorý mal stáť v susedstve Župného domu.

puchovodedicstvo, december 21, 2017

DUŠAN KUZMA - EXPRESÍVNY ARCHITEKT Z MESTEČKAProfesor Dušan Kuzma patrí k najvýnamnejším slovenským osobnostiam umenia a architektúry 20. storočia, napriek tomu je v svojom rodnom regióne len málo známy. Myslíme si, že je opäť najvyšší čas "sfúknuť prach z police poznania" a dozvedieť sa viac o autorovi napr.

puchovodedicstvo, november 26, 2017

Z DENNÍKA RUDOLFA KUBIŠA Z IHRIŠŤA III.Pred dvoma rokmi sme na našej stránke zverejnili I. časť spomienok Rudolfa Kubiša z Ihrišťa, časť jeho života, ktorý prežil v Ihrišťoch, resp. Púchove, v armáde a na východnom fronte. Minulý rok sme publikovali druhé pokračovanie a dnes si už môžete prečítať tretiu a záverečnú časť jeho spomienok...

puchovodedicstvo, november 2, 2017

6. NARODENINY PUCHOVHO DEDIČSTVAV sobotu 28. októbra 2017 uplynie presne 6 rokov, kedy sme na našej webovej stránke prvýkrát publikovali článok a fotografie z histórie púchovského regiónu. Ak ste nás v uplynulom roku nesledovali pravidelne, prinášame krátke zhrnutie našej činnosti v 6. roku fungovania OZ PUCHOVO DEDIČSTVO, a azda tu objavíte "zabudnutý" príspevok.

puchovodedicstvo, október 27, 2017

OKRESY PÚCHOV A POVAŽSKÁ BYSTRICA V ROKU 1947Okresy Púchov a Považská Bystrica vstúpili do povojnového politicko-spoločenského ľudovodemokratického zriadenia obnovenej Československej republiky (ČSR) s novými výzvami a úlohami. V rokoch 1945 – 1948 sa ich občania museli vyrovnať s mnohými celoštátnymi, no zároveň regionálne špecifickými, zmenami vo viacerých oblastiach verejného života.

puchovodedicstvo, október 22, 2017

KĽUKATÉ CESTY PÚCHOVSKEJ EXULANTSKEJ KNÍHTLAČIARNEO príchode nábožensky i politicky prenasledovaných českých a moravských exulantov po roku 1620 do Uhorska (konkrétne do Púchova) sme písali v príspevku s názvom "STARÁ" MORAVSKÁ ULICA V PÚCHOVE. Neskôr sme nadviazali článkom o súkenníkoch pôsobiacich v tejto ulici.

puchovodedicstvo, september 23, 2017

KTO CHCE KALENDÁR A TRIČKO?Chceme sa vám veľmi POĎAKOVAŤ za záujem, ktorý ste i včera (16. 9. 2017) prejavili o náš stánok na XIX. Púchovskom jarmoku. O kalendáre bol taký záujem, že sa všetky vypredali a ešte stále je po nich dopyt. Ak sa niekomu kalendár neušiel, nemusí zúfať. Pripravujeme dotlač a budete si ich môcť vyzdvihnúť v Púchove (čas a miesto ešte upresníme).

puchovodedicstvo, september 17, 2017


Comments are closed.