ONLINE VÝSTAVA: PÚCHOVSKÉ MOSTY NA PRELOME VOJNY A MIERU30. apríla si nielen v Púchove, ale na celom severozápadnom Slovensku, pripomíname 75. výročie prechodu frontu na konci druhej svetovej vojny (viac aj v článku tu). Približne o týždeň neskôr bol najhrozivejší konflikt ľudstva v Európe minulosťou.

puchovodedicstvo, apríl 29, 2020

777 ROKOV PÚCHOVA alebo AKO VZNIKOL NÁZOV MESTA   Tento článok vznikol pôvodne v roku 2013, kedy si mesto Púchov pripomínalo okrúhle 770. výročie prvej písomnej zmienky. Rozhodli sme sa ho pri výročnom čísle 777 aktualizovať a doplniť. V tejto súvislosti by mohli mnohých trápiť otázky, ktoré sa viažu k vzniku prvej osady, miesta a jej názvu.

puchovodedicstvo, apríl 14, 2020

KNIŽNÉ SPOMIENKY NA NIČENIE STARÉHO PÚCHOVAMesto Púchov prišlo o svoje historické jadro pomerne dávno - pred 30 rokmi. Nachádzali sa v ňom mnohé unikátne stavby, ktoré mali nevyčísliteľnú hodnotu nielen pre dejiny Púchova - Slovenska, ale aj pre jeho genius loci. Prostredníctvom tohto príspevku sa snažíme zaspomínať na centrum, ktoré sprostredkovali dve publikácie. Prvou z nich je 10.

puchovodedicstvo, marec 14, 2020

2% PRE DEJINY REGIÓNU MESTA PÚCHOVAj v roku 2020 vás chceme poprosiť o darovanie 2% z daní, ktoré ste v uplynulom roku odviedli štátu. Financujeme z nich napr. túto webovú stránku, ktorá obsahuje stovky historických fotografií z regiónu Púchova a desiatky článkov o jeho histórii. V tomto roku by sme chceli realizovať napr.

puchovodedicstvo, február 5, 2020

DÔSLEDKY VEĽKEJ VOJNY A PREVRATOVÉ UDALOSTI V PÚCHOVSKOM REGIÓNEV lete 1914 vypukol v Európe vojenský konflikt, ktorý nemal dovtedy v globálnom merítku obdobu. Vojnové udalosti zasiahli región Považia nepriamo, no pomerne intenzívne. Strieľalo sa i v Púchove, no bol to už dôsledok dlho trvajúceho konfliktu a prevratových udalostí na konci roku 1918. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcom texte.

puchovodedicstvo, december 30, 2019

30-ROČNÁ SPOMIENKA NA "NOVEMBER 1989" V PÚCHOVETento mesiac si pripomíname 30. výročie revolučných udalostí, ktoré aj v Československu znamenali zmenu režimu. Spomienky na Nežnú revolúciu v súčasnosti prinášajú a budú prinášať najmä médiá. Tie sa vo svojich reportážach venujú väčšinou udalostiam z Prahy alebo z hlavného mesta vtedajšej Slovenskej socialistickej republiky.

puchovodedicstvo, november 2, 2019

8. ROK S OZ PUCHOVO DEDIČSTVORovnako, ako predchádzajúce roky, chceme týmto príspevkom zbilancovať uplynulých 365 dní, ktoré sme venovali činnosti v OZ PUCHOVO DEDIČSTVO. V ôsmom roku verejného pôsobenia sme na web-stránke priniesli niekoľko článkov, ktoré približujú dejiny púchovského regiónu v rôznych obdobiach.

puchovodedicstvo, október 26, 2019

JÁN A ŽIGMUND Z PÚCHOVA - VZDELANCI V SLUŽBÁCH PRAŽSKEJ ARCIDIECÉZYV českej historiografii sú mená Ján a Žigmund z Púchova pomerne známe, no menej už o nich vieme na Slovensku, nehovoriac o tom, že sú rodákmi z Púchova, čo uvádzali pri každom podpise. V nasledujúcich riadkoch sa budeme snažiť priblížiť informácie o uvedených pánoch, ktorí v Českom kráľovstve 16.

puchovodedicstvo, september 28, 2019

LUŽICKÁ KULTÚRA V PÚCHOVSKOM REGIÓNEPúchovskej kultúre (2. stor. pred Kr. - 2. stor. po Kr.), ktorá dostala pomenovanie podľa malého mestečka na strednom Považí, sme už viackrát venovali priestor nielen na tejto web-stránke. Dôležité je tiež priblížiť si viac obdobie pravekých dejín Slovenska tesne pred jej vznikom, aby bolo zrejmé, z čoho púchovská kultúra vzišla.

puchovodedicstvo, august 24, 2019

ONDREJ DEMO: Môj vzťah k Púchovskej doline sa uberal cez krásu piesníPhDr. Ondrej Demo, CSc., (nar. v Branove 14. 1. 1927) je významný slovenský etnomuzikológ. Štyri desaťročia pracoval ako redaktor v redakcii ľudovej hudby Československého, neskôr Slovenského rozhlasu v Bratislave.

puchovodedicstvo, júl 6, 2019


Comments are closed.