V KROJOCH PÚCHOVSKOU DOLINOU (VÝSTAVA 2023)Na Slovensku sa v súvislosti s krojmi často hovorí, že každá obec má svoj vlastný - typický, čo má byť významným špecifikom našej krajiny. Na jednej strane sme hrdí na to, aký bol odev v minulosti rôznorodý a bohatý, ale už menej myslíme na to, aké rôzne vonkajšie vplyvy sa v ňom odrážajú a ako sa pomerne rýchlo menil (napr.

puchovodedicstvo, júl 28, 2023

2% PRE PUCHOVO DEDIČSTVOAj v roku 2023 vás chceme poprosiť o darovanie 2% z daní, ktoré ste v uplynulom roku odviedli štátu. Financujeme z nich rôzne aktivity (napr. výstavy a prezentácie), ale i túto webovú stránku, ktorá obsahuje stovky historických fotografií z regiónu Púchova a desiatky článkov o jeho histórii.

puchovodedicstvo, január 14, 2023

SVÄTÁ MARGITA V PÚCHOVE13. júla je v slovenskom kalendári uvedené meno Margita. Podľa rímskokatolíckeho kalendára je Dňom Svätej Margity 20. júl. Táto svätica bola a je pre Púchov významnou uctievanou osobou. Ako sa to prejavovalo a prejavuje? Odpoveď na túto otázku hľadajú nasledujúce riadky.

puchovodedicstvo, júl 12, 2022

REGIONÁLNE TRAGÉDIE V OBZORE ROKU 1869V rokoch 1863 - 1886 vychádzalo trikrát do mesiaca periodikum Obzor - Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. Tlačené bolo do roku 1883 v Skalici. V júlovom čísle 7. ročníka sa nachádza aj niekoľko správ, ktoré ilustrujú dianie v okolí Púchova.

puchovodedicstvo, apríl 13, 2022

DENNÍK JÁNA NOŠÍKA - VOJAKA Z 1. SVETOVEJ VOJNYV minulosti sme sa na týchto web-stránkach venovali obdobiu prvej svetovej vojny v púchovskom regióne - ako ho prežívali obyvatelia, s akými problémami sa stretávali, i revolúcii, ktorá prišla na konci globálneho konfliktu.

puchovodedicstvo, február 5, 2022

"TRADIČNÉ" VIANOCE PODĽA PÚCHOVSKÉHO KRONIKÁRAKaždý región (aj na Slovensku) prežíval v minulosti vianočné sviatky a tradície trochu inak. Niektoré zvyky boli rovnaké alebo podobné, iné sa zásadne líšili. Prečítajte si riadky o Vianociach v Púchove tak, ako ich pred cca 85 rokmi zapísal púchovský kronikár Alojz Halás. "NA VIANOCE: Pred vianocami posiela organista (od r. 1928 už len r. kat.

puchovodedicstvo, december 22, 2021

NÁVRH: NOVÝ PAMÄTNÍK OBETIAM TOTALITNÝCH REŽIMOV V PÚCHOVE11. novembra si v Európe každoročne pripomíname koniec globálneho konfliktu - Veľkej, neskôr nazvanej 1. svetovej vojny, ktorá sa skončila v uvedený deň v roku 1918. Na púchovský región mal tento ozbrojený konflikt drtivé dopady, hoci sa tu priamo nebojovalo.

puchovodedicstvo, október 24, 2021

ALOJZ HALÁS - PEDAGÓG A HUDOBNÍK TELOM I DUŠOUOnedlho si Základná umelecká škola v Púchove pripomenie okrúhlych 70 rokov od svojho vzniku. Nedávno tiež prešla jej novšia budova zaslúženou rekonštrukciou.

puchovodedicstvo, jún 6, 2021

KEĎ PÚCHOVSKÁ DOLINA REPREZENTOVALA UHORSKÝCH SLOVÁKOVV roku 1895 sa v Prahe konala Národopisná výstava českoslovanská, ktorej cieľom bolo v prvom rade oboznámiť návštevníkov so životom českého resp. slovanského (hlavne vidieckeho) ľudu na konci 19. storočia a poukázať na rôzne stránky kultúrno-historického rozvoja českého národa. V neposlednom rade mala (popri Jubilejnej výstave v Prahe z r.

puchovodedicstvo, apríl 3, 2021

ZÁPISNICA KANONICKEJ VIZITÁCIE EVAN. CIRKVI V PÚCHOVE (1901)V septembri 2020 sme si pripomínali 140 rokov od slávnostného posvätenia kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Púchove. V súvislosti s týmto výročím sme na web-stránke publikovali krátky úryvok zo Zápisnice kanonickej vizitácie rovnomennej cirkvi, ktorý opisuje výstavbu a stav chrámu.

puchovodedicstvo, január 23, 2021


Comments are closed.