2% PRE PUCHOVO DEDIČSTVOAj v roku 2022 vás chceme poprosiť o darovanie 2% z daní, ktoré ste v uplynulom roku odviedli štátu. Financujeme z nich rôzne aktivity (napr. výstavy a prezentácie), ale i túto webovú stránku, ktorá obsahuje stovky historických fotografií z regiónu Púchova a desiatky článkov o jeho histórii.

puchovodedicstvo, január 14, 2022

"TRADIČNÉ" VIANOCE PODĽA PÚCHOVSKÉHO KRONIKÁRAKaždý región (aj na Slovensku) prežíval v minulosti vianočné sviatky a tradície trochu inak. Niektoré zvyky boli rovnaké alebo podobné, iné sa zásadne líšili. Prečítajte si riadky o Vianociach v Púchove tak, ako ich pred cca 85 rokmi zapísal púchovský kronikár Alojz Halás. "NA VIANOCE: Pred vianocami posiela organista (od r. 1928 už len r. kat.

puchovodedicstvo, december 22, 2021

NÁVRH: NOVÝ PAMÄTNÍK OBETIAM TOTALITNÝCH REŽIMOV V PÚCHOVE11. novembra si v Európe každoročne pripomíname koniec globálneho konfliktu - Veľkej, neskôr nazvanej 1. svetovej vojny, ktorá sa skončila v uvedený deň v roku 1918. Na púchovský región mal tento ozbrojený konflikt drtivé dopady, hoci sa tu priamo nebojovalo.

puchovodedicstvo, október 24, 2021

ALOJZ HALÁS - PEDAGÓG A HUDOBNÍK TELOM I DUŠOUOnedlho si Základná umelecká škola v Púchove pripomenie okrúhlych 70 rokov od svojho vzniku. Nedávno tiež prešla jej novšia budova zaslúženou rekonštrukciou.

puchovodedicstvo, jún 6, 2021

KEĎ PÚCHOVSKÁ DOLINA REPREZENTOVALA UHORSKÝCH SLOVÁKOVV roku 1895 sa v Prahe konala Národopisná výstava českoslovanská, ktorej cieľom bolo v prvom rade oboznámiť návštevníkov so životom českého resp. slovanského (hlavne vidieckeho) ľudu na konci 19. storočia a poukázať na rôzne stránky kultúrno-historického rozvoja českého národa. V neposlednom rade mala (popri Jubilejnej výstave v Prahe z r.

puchovodedicstvo, apríl 3, 2021

ZÁPISNICA KANONICKEJ VIZITÁCIE EVAN. CIRKVI V PÚCHOVE (1901)V septembri 2020 sme si pripomínali 140 rokov od slávnostného posvätenia kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Púchove. V súvislosti s týmto výročím sme na web-stránke publikovali krátky úryvok zo Zápisnice kanonickej vizitácie rovnomennej cirkvi, ktorý opisuje výstavbu a stav chrámu.

puchovodedicstvo, január 23, 2021

JEDNOTA BRATSKÁ A PÚCHOVJednota bratská vznikla na územi Čiech v 15. storočí ako výsledok porazenia a sklamania radikálneho husitstva (českého protestantizmu) a hľadania akéhosi kompromisu s katolíckou cirkvou. Založil ju Brat Gregor z Kunvaldu v roku 1457.

puchovodedicstvo, november 7, 2020

140 ROKOV OD VÝSTAVBY EVANJELICKÉHO CHRÁMU V PÚCHOVEVčera - 26. septembra 2020 uplynulo presne 140 rokov od slávnostného posvätenia kostola evanjelickej cirkve a. v. v Púchove na Moravskej ulici. Pri tejto príležitosti vám prinášame úryvky z kanonickej vizitácie, ktorá sa uskutočnila v máji 1901 a spomína sa v nej výstavba uvedeného chrámu.

puchovodedicstvo, september 26, 2020

NENÁVISTNÝ DOKUMENT PÚCHOVSKEJ RADNICE Z MÁJA 1919   Koniec 1. svetovej (Veľkej) vojny priniesol na územie celého Slovenska chaos a neistotu. Z dlho trvajúcej ťažkej sociálnej situácie boli obviňovaní najmä židia, ktorí vlastnili množstvo obchodov a pohostinstiev.

puchovodedicstvo, august 1, 2020

ONLINE VÝSTAVA: PÚCHOVSKÉ MOSTY NA PRELOME VOJNY A MIERU30. apríla si nielen v Púchove, ale na celom severozápadnom Slovensku, pripomíname 75. výročie prechodu frontu na konci druhej svetovej vojny (viac aj v článku tu). Približne o týždeň neskôr bol najhrozivejší konflikt ľudstva v Európe minulosťou.

puchovodedicstvo, apríl 29, 2020


Comments are closed.