UKONČOVANIE VÝSTAVBY PRIEHRADY MLÁDEŽETýmto príspevkom zakončujeme seriál o výstavbe Priehrady mládeže (ďalej len PM) v rokoch 1949-1958, počas ktorého ste sa mohli dozvedieť viac napríklad o plánovaní vodného diela, o objave minerálneho prameňa, vzniku Kúpeľov Nimnica, preložení železničnej trate, technických riešeniach výstavby, o ľuďoch na stavbe, či zániku obce Okrut.

puchovodedicstvo, november 22, 2016

5 ROKOV S OZ PUCHOVO DEDIČSTVOV piatok 28. októbra uplynie 98 rokov od vzniku 1. Československej republiky, 201 rokov od narodenia národovca Ľudovíta Štúra, 225 rokov od narodenia spisovateľa a dramatika Jána Chalúpku, 84 rokov oslávi významný slovenský historik Matúš Kučera z Mojtína, pripomenieme si 72. výročie ukončenia Karpatsko-duklianskej operácie, 524.

puchovodedicstvo, október 28, 2016

DEJINY RÍMSKO-KATOLÍCKEJ CIRKVI A KOSTOLA V PÚCHOVEPúchovský rímsko-katolícky (ďalej len r. k.) kostol Všetkých svätých a cirkev je súčasťou mesta takmer odjakživa. V dejinách mesta zohrávali vždy významnú úlohu i keď súhrnných informácii o nich veľa nie je. Stručné existujúce poznatky sme sa snažili doplniť novými a opraviť predchádzajúce nepresné. Prvá bola veža Najstaršia zmienka o r.

puchovodedicstvo, september 18, 2016

OKRUT - OBEC POD HLADINOU VÁHUOkrut je názov obce, ktorú už na súčasných mapách nenájdete. Prehradenie Váhu pri Nosiciach v 50.-tych rokoch minulého storočia znamenalo pre všetkých jej obyvateľov zmenu bydliska a zánik obce po viac ako 600 rokoch jej existencie.

puchovodedicstvo, september 11, 2016

O TULÁKOCH ONDRIŠOVI A ŠČEFOVIPočuli ste niekedy o tulákoch Ondrišovi a Ščefovi, ktorí chodili po celom regióne a mnohých svojim správaním zabávali? Nech ste už odpovedali akokoľvek, zverejňujeme pre vás viac ako 10 rokov starý príspevok, ktorý sme našli v našej mailovej schránke. Je to zaujímavé čítanie...

puchovodedicstvo, august 29, 2016

Z DENNÍKA RUDOLFA KUBIŠA Z IHRIŠŤA I.OZ PUCHOVO DEDIČSTVO vám prináša autentické spomienky pána Rudolfa Kubiša, ktorý sa narodil v roku 1920 v Ihrišti a počas druhej svetovej vojny bojoval v slovenskom vojsku na východnom fronte. V prvej časti pomerne rozsiahleho denníka sme sa zamerali na jeho mladosť, ktorú prežil v rodnej obci a blízkom okolí.

puchovodedicstvo, august 23, 2016

PRÍRODNÉ KATASTROFY V PÚCHOVEČlovek je súčasťou prírody od svojho počiatku a tá mu dávala pocítiť svoju silu. Nebolo tomu inak ani v Púchove, ktorý pomerne často postihovali extrémy počasia alebo neopatrnosť jeho obyvateľov. Prinášame vám stručný prehľad prírodných katastrof, zasahujúcich naše mesto.

puchovodedicstvo, júl 6, 2016

STAVBA POVAŽSKEJ ŽELEZNICEPotreba prepojiť centrálnu časť monarchie so severom, a teda tzv. Ferdinandovou železnicou v Haliči, vyústila do rozhodnutia vybudovať tzv. Považskú železnicu, ktorá mala naviazať na prvú konskú železnicu medzi Bratislavou a Trnavou, resp. Sereďou, v roku 1872 prebudovanou na parný pohon.

puchovodedicstvo, máj 29, 2016

200-ROČNÁ LIPA MARCZIBÁNYIOVCOVAk sa aspoň občas pohybujete cez Marczibányiovskú záhradu v Púchove, tak ste si určite všimli vysokú lipu veľkolistú, ktorá tu stojí už "nejaký čas". Pred nedávnom sme Vás prosili o podporu na jej ošetrenie. Príspevok síce nezískala, no našu pozornosť si určite zasluhuje.

puchovodedicstvo, apríl 27, 2016

SKAUTI V BELUŠSKÝCH SLATINÁCHJednou zo skautských organizácií vzniknutých v roku 1928 bol Slovenský katolícky skauting. Táto skautská organizácia mala od samého počiatku dostatok nadšených ľudí.

puchovodedicstvo, február 22, 2016


Comments are closed.