SLÁVNA PÚCHOVSKÁ MODROTLAČNa začiatku tohto roka (2016) bola zapísaná do slovenského Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva  aj modrotlač. Prispela k tomu výrazným spôsobom aj roky udržiavaná tradícia zo Záriečia a Púchova. Modrotlač zažíva aktuálne renesanciu a stáva sa opäť súčasťou každodennej módy.

puchovodedicstvo, december 17, 2016

JÁN HOFFMAN - PRVÝ ČESTNÝ OBČAN PÚCHOVANa zozname ľudí, ktorí boli ocenení titulom "Čestný občan mesta Púchov" sa v súčasnosti nachádza 10 osôb. Zatiaľ posledný, koho si mesto takto uctilo, bol IN MEMORIAM bývalý riaditeľ ZŠ na ulici Slovanskej Ján Coma.

puchovodedicstvo, december 14, 2016

UKONČOVANIE VÝSTAVBY PRIEHRADY MLÁDEŽETýmto príspevkom zakončujeme seriál o výstavbe Priehrady mládeže (ďalej len PM) v rokoch 1949-1958, počas ktorého ste sa mohli dozvedieť viac napríklad o plánovaní vodného diela, o objave minerálneho prameňa, vzniku Kúpeľov Nimnica, preložení železničnej trate, technických riešeniach výstavby, o ľuďoch na stavbe, či zániku obce Okrut.

puchovodedicstvo, november 22, 2016

5 ROKOV S OZ PUCHOVO DEDIČSTVOV piatok 28. októbra uplynie 98 rokov od vzniku 1. Československej republiky, 201 rokov od narodenia národovca Ľudovíta Štúra, 225 rokov od narodenia spisovateľa a dramatika Jána Chalúpku, 84 rokov oslávi významný slovenský historik Matúš Kučera z Mojtína, pripomenieme si 72. výročie ukončenia Karpatsko-duklianskej operácie, 524.

puchovodedicstvo, október 28, 2016

DEJINY RÍMSKO-KATOLÍCKEJ CIRKVI A KOSTOLA V PÚCHOVEPúchovský rímsko-katolícky (ďalej len r. k.) kostol Všetkých svätých a cirkev je súčasťou mesta takmer odjakživa. V dejinách mesta zohrávali vždy významnú úlohu i keď súhrnných informácii o nich veľa nie je. Stručné existujúce poznatky sme sa snažili doplniť novými a opraviť predchádzajúce nepresné. Prvá bola veža Najstaršia zmienka o r.

puchovodedicstvo, september 18, 2016

OKRUT - OBEC POD HLADINOU VÁHUOkrut je názov obce, ktorú už na súčasných mapách nenájdete. Prehradenie Váhu pri Nosiciach v 50.-tych rokoch minulého storočia znamenalo pre všetkých jej obyvateľov zmenu bydliska a zánik obce po viac ako 600 rokoch jej existencie.

puchovodedicstvo, september 11, 2016

O TULÁKOCH ONDRIŠOVI A ŠČEFOVIPočuli ste niekedy o tulákoch Ondrišovi a Ščefovi, ktorí chodili po celom regióne a mnohých svojim správaním zabávali? Nech ste už odpovedali akokoľvek, zverejňujeme pre vás viac ako 10 rokov starý príspevok, ktorý sme našli v našej mailovej schránke. Je to zaujímavé čítanie...

puchovodedicstvo, august 29, 2016

Z DENNÍKA RUDOLFA KUBIŠA Z IHRIŠŤA I.OZ PUCHOVO DEDIČSTVO vám prináša autentické spomienky pána Rudolfa Kubiša, ktorý sa narodil v roku 1920 v Ihrišti a počas druhej svetovej vojny bojoval v slovenskom vojsku na východnom fronte. V prvej časti pomerne rozsiahleho denníka sme sa zamerali na jeho mladosť, ktorú prežil v rodnej obci a blízkom okolí.

puchovodedicstvo, august 23, 2016

PRÍRODNÉ KATASTROFY V PÚCHOVEČlovek je súčasťou prírody od svojho počiatku a tá mu dávala pocítiť svoju silu. Nebolo tomu inak ani v Púchove, ktorý pomerne často postihovali extrémy počasia alebo neopatrnosť jeho obyvateľov. Prinášame vám stručný prehľad prírodných katastrof, zasahujúcich naše mesto.

puchovodedicstvo, júl 6, 2016

STAVBA POVAŽSKEJ ŽELEZNICEPotreba prepojiť centrálnu časť monarchie so severom, a teda tzv. Ferdinandovou železnicou v Haliči, vyústila do rozhodnutia vybudovať tzv. Považskú železnicu, ktorá mala naviazať na prvú konskú železnicu medzi Bratislavou a Trnavou, resp. Sereďou, v roku 1872 prebudovanou na parný pohon.

puchovodedicstvo, máj 29, 2016


Comments are closed.