PÚCHOVSKÉ TANEČNÉ ZÁBAVY (1939-1944)Účastníci Mestského bálu v Púchove si v sobotu 13. januára 2018 pripomenú už jeho jubilejné 10. výročie i na parkete. Pri tejto príležitosti vám prinášame krátky „oprášený príspevok“, ktorý ste na našich webových stránkach ešte nemali možnosť čítať.

puchovodedicstvo, január 8, 2018

SOĽNÝ SKLAD V PÚCHOVEAsi každý z nás pozná slovenskú rozprávku SOĽ NAD ZLATO. Tento biely nerast je základným prvkom využívaným v kuchyniach už od nepamäti a nie je to tak dávno, kedy nebolo jednoduché ju zohnať. V Púchove sa táto surovina spomína hlavne v súvislosti so soľným skladom, ktorý mal stáť v susedstve Župného domu.

puchovodedicstvo, december 21, 2017

DUŠAN KUZMA - EXPRESÍVNY ARCHITEKT Z MESTEČKAProfesor Dušan Kuzma patrí k najvýnamnejším slovenským osobnostiam umenia a architektúry 20. storočia, napriek tomu je v svojom rodnom regióne len málo známy. Myslíme si, že je opäť najvyšší čas "sfúknuť prach z police poznania" a dozvedieť sa viac o autorovi napr.

puchovodedicstvo, november 26, 2017

Z DENNÍKA RUDOLFA KUBIŠA Z IHRIŠŤA III.Pred dvoma rokmi sme na našej stránke zverejnili I. časť spomienok Rudolfa Kubiša z Ihrišťa, časť jeho života, ktorý prežil v Ihrišťoch, resp. Púchove, v armáde a na východnom fronte. Minulý rok sme publikovali druhé pokračovanie a dnes si už môžete prečítať tretiu a záverečnú časť jeho spomienok...

puchovodedicstvo, november 2, 2017

6. NARODENINY PUCHOVHO DEDIČSTVAV sobotu 28. októbra 2017 uplynie presne 6 rokov, kedy sme na našej webovej stránke prvýkrát publikovali článok a fotografie z histórie púchovského regiónu. Ak ste nás v uplynulom roku nesledovali pravidelne, prinášame krátke zhrnutie našej činnosti v 6. roku fungovania OZ PUCHOVO DEDIČSTVO, a azda tu objavíte "zabudnutý" príspevok.

puchovodedicstvo, október 27, 2017

OKRESY PÚCHOV A POVAŽSKÁ BYSTRICA V ROKU 1947Okresy Púchov a Považská Bystrica vstúpili do povojnového politicko-spoločenského ľudovodemokratického zriadenia obnovenej Československej republiky (ČSR) s novými výzvami a úlohami. V rokoch 1945 – 1948 sa ich občania museli vyrovnať s mnohými celoštátnymi, no zároveň regionálne špecifickými, zmenami vo viacerých oblastiach verejného života.

puchovodedicstvo, október 22, 2017

KĽUKATÉ CESTY PÚCHOVSKEJ EXULANTSKEJ KNÍHTLAČIARNEO príchode nábožensky i politicky prenasledovaných českých a moravských exulantov po roku 1620 do Uhorska (konkrétne do Púchova) sme písali v príspevku s názvom "STARÁ" MORAVSKÁ ULICA V PÚCHOVE. Neskôr sme nadviazali článkom o súkenníkoch pôsobiacich v tejto ulici.

puchovodedicstvo, september 23, 2017

KTO CHCE KALENDÁR A TRIČKO?Chceme sa vám veľmi POĎAKOVAŤ za záujem, ktorý ste i včera (16. 9. 2017) prejavili o náš stánok na XIX. Púchovskom jarmoku. O kalendáre bol taký záujem, že sa všetky vypredali a ešte stále je po nich dopyt. Ak sa niekomu kalendár neušiel, nemusí zúfať. Pripravujeme dotlač a budete si ich môcť vyzdvihnúť v Púchove (čas a miesto ešte upresníme).

puchovodedicstvo, september 17, 2017

SLÁVA PÚCHOVSKÉHO SÚKNALen nedávno sme písali o výnimočnom postavení Moravskej ulice v Púchove najmä v období 17. a 18. storočia. Aby to nebolo také jednoduché s dejinami Púchova, ktorý sa prakticky skladal z troch samostatných častí, ešte v rámci Moravskej ulice fungoval privilegovaný cech súkenníkov.

puchovodedicstvo, august 13, 2017

"STARÁ" MORAVSKÁ ULICA V PÚCHOVEV niektorých predchádzajúcich príspevkoch sme už viackrát spomínali Moravskú ulicu, ktorá je súčasťou mesta Púchov od začiatku 17. storočia až dodnes. Tvorí jednu z najstarších častía mesta a bola významným hospodárskym  a kultúrnym hýbateľom širokého regiónu, hoci z toho pôvodného sa nezachovalo už takmer nič.

puchovodedicstvo, júl 15, 2017


Comments are closed.