DÔSLEDKY VEĽKEJ VOJNY A PREVRATOVÉ UDALOSTI V PÚCHOVSKOM REGIÓNEV lete 1914 vypukol v Európe vojenský konflikt, ktorý nemal dovtedy v globálnom merítku obdobu. Vojnové udalosti zasiahli región Považia nepriamo, no pomerne intenzívne. Strieľalo sa i v Púchove, no bol to už dôsledok dlho trvajúceho konfliktu a prevratových udalostí na konci roku 1918. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcom texte.

puchovodedicstvo, december 30, 2019

30-ROČNÁ SPOMIENKA NA "NOVEMBER 1989" V PÚCHOVETento mesiac si pripomíname 30. výročie revolučných udalostí, ktoré aj v Československu znamenali zmenu režimu. Spomienky na Nežnú revolúciu v súčasnosti prinášajú a budú prinášať najmä médiá. Tie sa vo svojich reportážach venujú väčšinou udalostiam z Prahy alebo z hlavného mesta vtedajšej Slovenskej socialistickej republiky.

puchovodedicstvo, november 2, 2019

8. ROK S OZ PUCHOVO DEDIČSTVORovnako, ako predchádzajúce roky, chceme týmto príspevkom zbilancovať uplynulých 365 dní, ktoré sme venovali činnosti v OZ PUCHOVO DEDIČSTVO. V ôsmom roku verejného pôsobenia sme na web-stránke priniesli niekoľko článkov, ktoré približujú dejiny púchovského regiónu v rôznych obdobiach.

puchovodedicstvo, október 26, 2019

JÁN A ŽIGMUND Z PÚCHOVA - VZDELANCI V SLUŽBÁCH PRAŽSKEJ ARCIDIECÉZYV českej historiografii sú mená Ján a Žigmund z Púchova pomerne známe, no menej už o nich vieme na Slovensku, nehovoriac o tom, že sú rodákmi z Púchova, čo uvádzali pri každom podpise. V nasledujúcich riadkoch sa budeme snažiť priblížiť informácie o uvedených pánoch, ktorí v Českom kráľovstve 16.

puchovodedicstvo, september 28, 2019

LUŽICKÁ KULTÚRA V PÚCHOVSKOM REGIÓNEPúchovskej kultúre (2. stor. pred Kr. - 2. stor. po Kr.), ktorá dostala pomenovanie podľa malého mestečka na strednom Považí, sme už viackrát venovali priestor nielen na tejto web-stránke. Dôležité je tiež priblížiť si viac obdobie pravekých dejín Slovenska tesne pred jej vznikom, aby bolo zrejmé, z čoho púchovská kultúra vzišla.

puchovodedicstvo, august 24, 2019

ONDREJ DEMO: Môj vzťah k Púchovskej doline sa uberal cez krásu piesníPhDr. Ondrej Demo, CSc., (nar. v Branove 14. 1. 1927) je významný slovenský etnomuzikológ. Štyri desaťročia pracoval ako redaktor v redakcii ľudovej hudby Československého, neskôr Slovenského rozhlasu v Bratislave.

puchovodedicstvo, júl 6, 2019

PRVÁ SLOVENSKÁ MALIARKA: ŽELMÍRA DUCHAJOVÁ - ŠVEHLOVÁŽelmíra Švehlová sa narodila 6. mája 1880 v Lazoch pod Makytou ako dcéra evanjelického farára Fraňa Švehlu. V rokoch 1906-1910 študovala na Umeleckej škole spolku umelkýň v Berlíne. Ďalších 5 rokov študovala portrétnu maľbu na Dámskej akadémii výtvarných umení v Mníchove.

puchovodedicstvo, máj 19, 2019

DEJINY REGIÓNU V ŠPANIELČINE A RUŠTINEOZ PUCHOVO DEDIČSTVO vám prináša prvé jazykové mutácie (španielčina a ruština) dejín PÚCHOVSKÉHO REGIÓNU. Za preklad veľmi pekne ďakujeme Kristíne Hlúšekovej.

puchovodedicstvo, apríl 27, 2019

ZÁRIEČSKE STRAŠIDLO - BEZHLAVÁ MÁTOHAZačiatkom 20. storočia vychádzal v slovenčine časopis venovaný školskej mládeži s názvom KNIŽNICA ŠKOLÁKOV. Časopis redigoval evanjelický kňaz Július Bodnár a v Myjave ho vydávala a tlačila kníhtlačiareň Daniela Pažického. Vychádzal štvrťročne a ročné predplatné stálo 80 halierov. V 4.

puchovodedicstvo, marec 23, 2019

VÝVOJ NÁZVOV OBCÍ V PÚCHOVSKOM OKRESENázvy jednotlivých obcí na území celého Slovenska prešli veľmi zložitým historickým a jazykovým vývojom (etymológia). Počiatky dochovaných najstarších názvov prírodných útvarov (pohorí, riek...), od ktorých sú odvodené pomenovania mnohých obcí, môžeme datovať do obdobia prelomu letopočtov.

puchovodedicstvo, február 6, 2019


Comments are closed.