2% PRE DEJINY REGIÓNU PÚCHOVSKO

Aj v roku 2021 vás chceme poprosiť o darovanie 2% z daní, ktoré ste v uplynulom roku odviedli štátu. Financujeme z nich rôzne aktivity (napr. výstavy a prezentácie), ale i túto webovú stránku, ktorá obsahuje stovky historických fotografií z regiónu Púchova a desiatky článkov o jeho histórii. V tomto roku, kedy si OZ PUCHOVO DEDIČSTVO pripomenie 10 rokov svojej existencie, by sme tento web chceli výrazne renovovať.

Ak ste sa rozhodli pre nás a ste zamestnancom, môžete postupovať nasledovne:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (tlacivo_2%)
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Dôležité dátumy:

  • do 31. marca 2021 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2021 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Naše údaje: 

Meno: PUCHOVO DEDIČSTVO

Adresa: 1. mája 871/6, 02001 Púchov

IČO: 42373956

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4402000000003498485351 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

ĎAKUJEME!

 

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.