REGIONÁLNE TRAGÉDIE V OBZORE ROKU 1869

V rokoch 1863 – 1886 vychádzalo trikrát do mesiaca periodikum Obzor – Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. Tlačené bolo do roku 1883 v Skalici. V júlovom čísle 7. ročníka sa nachádza aj niekoľko správ, ktoré ilustrujú dianie v okolí Púchova. V prvom článku opisuje národnokultúrny dejateľ a náboženský spisovateľ Karol Križan, pôsobiaci v tom čase v Záriečí, prírodnú katastrofu v regióne, ktorá v podobe veľmi chladného počasia zničila úrodu na prelome apríla a mája roku 1869. V ďalšom článku s názvom Smutné príbehy k výstrahe opisuje sám redaktor a vydavateľ Obzoru Daniel G. Lichard tragédie, ktoré si vyžiadali ľudské životy pri rieke Biela voda, ďalej v Nimnici pri mlyne a v Lúkach v kameňolome. V príspevku si môžete prečítať originálne texty v dobovom jazyku.

obzor1

obzor2

obzor3

obzor4

obzor5

obzor6

Spracoval: P. Makyna

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.