DENNÍK JÁNA NOŠÍKA – VOJAKA Z 1. SVETOVEJ VOJNY

V minulosti sme sa na týchto web-stránkach venovali obdobiu prvej svetovej vojny v púchovskom regióne – ako ho prežívali obyvatelia, s akými problémami sa stretávali, i revolúcii, ktorá prišla na konci globálneho konfliktu. Len pripomíname, že tieto informácie si môžete prečítať v archívnom článku DÔSLEDKY VEĽKEJ VOJNY A PREVRATOVÉ UDALOSTI V PÚCHOVSKOM REGIÓNE. Aktuálne vám ponúkame denník Jána Nošíka z Lysej pod Makytou, ktorý ho napísal v rokoch 1916 – 1918 ako vojak slúžiaci na troch frontoch – v karpatských horách dnešného Rumunska, v Taliansku pri rieke Piava i na západnom fronte. Nachádza sa v ňom unikátne svedectvo človeka z tohto regiónu, ktorý ako množstvo iných mužov chýbajúcich doma v strašných rokoch vojny a slúžiacich v armáde, prežíval hrôzy vojenského konfliktu. 50 rokov po smrti Jána Nošíka sa vďaka jeho riadkom môžeme preniesť na bojiská Veľkej vojny v Európe a pozrieť sa tak na katastrofu, ktorá zastihla i Púchov a okolie, z druhého uhla pohľadu. Tu si môžete stiahnuť Denník Jána Nošíka – vojaka z 1. svet. vojny.

Text bol publikovaný vo vedeckom časopise VERBUM HISTORIAE 2/2021, ktorý vydáva Katedra histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.