DVA ROKY V PÚCHOVSKOM MÚZEU

Prvý májový deň uplynú presne 2 roky, kedy sme ako občianske združenie prevzali do prenájmu pôvodné Múzeum púchovskej kultúry a s ním 3 zo štyroch podlaží historickej budovy známej ako Župný dom v Púchove. V príspevku vám prinášame krátke zhrnutie našich aktivít v tomto priestore a údaje o zmene režimu otvárania Púchovského múzea.

V spolupráci s OZ Mŕtva kosť a ďalšími dobrovoľníkmi sme v priebehu leta 2015 prerobili podkrovné skladisko kníh na kultivovaný spoločenský priestor so sociálnymi zariadeniami. Mesto Púchov podporilo projekt nezávislého kultúrneho centra financiami z rozpočtu určenými o. i. pre záujmovú umeleckú činnosť, kultúrne aktivity, rozvoj školstva a vzdelávania. Z uvedenej čiastky sme spomínanému priestoru dali nielen vizuálne „novú dušu“, zakúpili techniku (reproduktory, stojany, mikrofóny, osvetlenie, dataprojektor, premietacie plátno, 100 stoličiek…), a mohli tak organizovať zdarma výstavy a vernisáže, cestovateľské prezentácie, koncerty, burzy, premietanie filmov, večery so spoločenskými hrami, workshopy, literárne čítačky, bábkové divadlá atď.

IMG_20161201_114818

Festival slobody v spolupráci s ÚPN (1. 12. 2016) v podkroví Župného domu

Múzeum orientované na jednu časť dejín Slovenska a Púchova sme rozšírili o ďalšie expozície (stredovek, ľud. kultúra, barón Hoenning) a vďaka tomu sa mohlo premenovať na Púchovské múzeum. Vybavili sme ho novými informačnými panelmi, popiskami exponátov, televíziami s dokument. filmami, novým osvetlením, figurínami, vitrínami i exponátmi samotnými. Keďže tvorba expozície v múzeu si vyžaduje výskum, systematickú a dlhodobú prácu, nebolo možné okamžite zaplniť všetky miestnosti trvalejšie umiestnenými exponátmi. Z tohto dôvodu sme v takto zatiaľ nevyužitých priestoroch organizovali rôzne výstavy (Prísne tajné! – o dejinách ŠtB, Stredovek v Župáku, Papierové modely hradov a zámkov od V. Slobodu, Znamenia času – Púchov kedysi a dnes…), ktoré sa obmieňali, aby aj takýmto spôsobom prilákali návštevníkov do Župného domu opakovane, aby teda múzeum „žilo“ a nebolo iba na jedno pozretie za 10 rokov.

PM1

Expozícia venovaná barónovi Hoenningovi v Púchovskom múzeu (od októbra 2015), ktorú videlo v priebehu minulého roka 846 osôb

Zmenili sme otváracie hodiny múzea z pôvodného „piatkového dopoludnia po objednávke na mestskom úrade“ na pravidelné a stabilné 2 hodiny v utorok dopoludnia, 2 hodiny vo štvrtok popoludní a 2 hodiny v nedeľu popoludní. Chceli sme tým pokryť záujem škôl, 8 hodín pracujúcej verejnosti i tých, ktorí majú voľno azda iba cez sviatok. Väčšina návštevníkov však chodila mimo tieto stabilne otvorené hodiny v múzeu, teda po telefonickom dohovore s nami. Okrem púchovských škôl, ktoré mali prehliadku múzea s odborným výkladom zdarma, prišli i rodiny či jednotlivci. Zo symbolického vstupného, ktoré zaplatili (1 resp. 1,5 €) sme financovali údržbu múzea (čistiace prostriedky a náradie). Čo sa z finančnej dotácie od mesta neminulo na presne vopred stanovené a aj tu uvedené položky, schválené mestským zastupiteľstvom, sme naspäť vrátili do rozpočtu mesta. Pred získaním dotácie sme sa s Mestom Púchov dohodli na tom, že všetky takto zakúpené veci zostanú majetkom mesta a budú súčasťou týchto priestorov i po našom odchode z nich.

12322958_851143781665272_5123082595417597453_o

Vynovené múzeum si prišiel pozrieť aj známy slovenský historik Pavel Dvořák

Všetko sme to robili 2 roky zdarma, bez nároku na honorár vo svojom voľnom čase a často i mimo neho. Stále veríme, že má zmysel hovoriť v meste, ktoré nemá historické jadro a úplné minimum pôvodných pamiatok, o jeho dejinách a budovať tak historické povedomie nielen domácich obyvateľov. Naša osvetová činnosť v žiadnom prípade nekončí. No rozhodli sme sa, že zmluvu o prenájme Župného domu nepredĺžime. Hlavným dôvodom je menej voľného času, ktorý chceme venovať našim rodinám a priateľom. V uvedenej oblasti budeme a chceme byť naďalej aktívni a činní, a aj preto sme Mestu Púchov ponúkli naše služby a iniciatívu pri budovaní ďalších expozícií Púchovského múzea s tým rozdielom, že otváranie múzea už bude v jeho réžii. Ak máte naďalej záujem o prednášky o dejinách Púchova a blízkeho regiónu, neváhajte nás kontaktovať. Radi k vám prídeme ukázať zaujímavé dobové materiály a porozprávať o historickom vývoji v Púchove a okolí (čoskoro zverejníme zoznam prednášok). Na záver ĎAKUJEME Mestu Púchov za ponúknutú príležitosť, určite ďakujeme aj v mene mnohých návštevníkov múzea, ktorí odchádzali z jeho prehliadky nadšení. ĎAKUJEME aj kaviarni Podivný barón, ktorá ostatný rok občerstvuje nielen fyzicky, ale i duchovne návštevníkov Župného domu. ĎAKUJEME aj OZ Mŕtva kosť za výbornú spoluprácu, ktorá nekončí a aj v tomto roku bude pokračovať napríklad pri budovaní náučného chodníka pri Púchovskej skale. 

Veríme, že nám zostanete naďalej verní a budete nás sledovať cez webstránku, facebook alebo pri iných aktivitách o histórii tohto regiónu.

Vaši členovia OZ PUCHOVO DEDIČSTVO

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.