FOTOGRAFIA S HROZIVÝM TEXTOM

27. január je Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, keďže v tento deň v roku 1945 bol oslobodený najväčší vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau. Pri tejto príležitosti vám chceme ukázať fotografiu, ktorú sme síce objavili už dávno, no len pred krátkym časom sa nám ju podarilo získať v oveľa lepšej kvalite zo Štátneho archívu v Norimbergu. Čiernobiela snímka je zatiaľ jediná známa fotka „ilustrujúca“ perzekúcie židovských obyvateľov Púchova medzi rokmi 1938 – 1945.

Fotografia zachytáva Židov z celého púchovského okresu (44 mužov) tesne pred naložením do vlaku dňa 22. marca 1942. Bol to prvý transport z Púchova, ktorý smeroval do koncentračného tábora v Žiline. Presný dátum a počet osôb sa nám podarilo zistiť vďaka informáciám kronikára, ktorý uvedené dáta zapisoval priebežne. Vďaka nemu vieme, že v ďalších dvoch marcových transportoch v roku 1942, teda 24. a 28. marca, boli z Púchova do Žiliny odvezené len Židovky. Zo stanice Žilina-Záriečie odišlo postupne ďalej do vyhladzovacích táborov na územie Auschwitzu a Ľublinu v dnešnom Poľsku celkovo 19 transportov s 18 223 Židmi a medzi nimi i Púchovčania. Podľa kronikára žilo na začiatku roku 1942 v Púchove 196 Židov v 48 rodinách. Celkovo bolo z mesta Púchov odtransportovaných 160 osôb židovského pôvodu a ďalšie z celého okresu. Transporty z púchovskej železničnej stanice v mestskej časti Horné Kočkovce smerovali do Žiliny aj 23. apríla, 6. júna a 27. augusta 1942.

marec 1942

Marec 1942: Židovskí muži čakajú na púchovskej železničnej stanici na vlakový transport (zväčšíte kliknutím na fotografiu)

Čo sme ale donedávna nemohli na fotografii vidieť vôbec, bola jej druhá strana. Nachádza sa na nej hrozivý odkaz v nemčine, ktorý je možné voľne preložiť nasledovne: Židia, sledujte Hitlerovu ruku. Váš zhubný život je na konci. Teraz budete na chlieb svoj každodenný zarábať v pote svojho čela. Takto pevne chyteným, nič vám nedarujeme. Bežte do práce. Von z Púchova! Púchov v marci 1942.“ O riešení tzv. židovskej otázky v okrese Púchov v rokoch 1939 – 1945 vznikla i bakalárska práca a neskôr i vedecká štúdia, ktorá bola publikovaná i v anglickej jazykovej mutácii v zborníku Európskej siete Pamäť a Solidarita (European Network Remembrance and Solidarity), sústreďujúca pamäťové inštitúcie Nemecka, Slovenska, Poľska, Maďarska a Rumunska. Prečítať si ju môžete kliknutím sem.

marec 1942,2

Hrozivý nápis v nemčine na druhej strane fotografie zo Štátneho archívu v Norimbergu

Na záver je potrebné napísať, že po roku 1945 zanikla v Púchove židovská náboženská obec, ktorá významným spôsobom prispela k formovaniu mesta nielen po kultúrnej, ale najmä po hospodárskej stránke. V roku 1988 bola zbúraná i synagóga, na ktorú odkazuje pamätná dlaždica na Moyzesovej ulici (pešej zóne). Židovskú komunitu v Púchove pripomína už iba chátrajúci cintorín na Hoštinskej ulici pod Lachovcom, no sú to náhrobné kamene osôb, ktoré mali „to šťastie“, že mohli byť pochované vo svojom rodisku. A čo tí, ktorí v rokoch 1942 – 1945 také šťastie nemali?

Pavol Makyna

Ďalšie odkazy k téme (stačí kliknúť):

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.