2% PRE DEJINY REGIÓNU MESTA PÚCHOVAj v roku 2020 vás chceme poprosiť o darovanie 2% z daní, ktoré ste v uplynulom roku odviedli štátu. Financujeme z nich napr. túto webovú stránku, ktorá obsahuje stovky historických fotografií z regiónu Púchova a desiatky článkov o jeho histórii. V tomto roku by sme chceli realizovať napr.

puchovodedicstvo, február 5, 2020

DÔSLEDKY VEĽKEJ VOJNY A PREVRATOVÉ UDALOSTI V PÚCHOVSKOM REGIÓNEV lete 1914 vypukol v Európe vojenský konflikt, ktorý nemal dovtedy v globálnom merítku obdobu. Vojnové udalosti zasiahli región Považia nepriamo, no pomerne intenzívne. Strieľalo sa i v Púchove, no bol to už dôsledok dlho trvajúceho konfliktu a prevratových udalostí na konci roku 1918. Podrobnejšie informácie nájdete v nasledujúcom texte.

puchovodedicstvo, december 30, 2019

30-ROČNÁ SPOMIENKA NA "NOVEMBER 1989" V PÚCHOVETento mesiac si pripomíname 30. výročie revolučných udalostí, ktoré aj v Československu znamenali zmenu režimu. Spomienky na Nežnú revolúciu v súčasnosti prinášajú a budú prinášať najmä médiá. Tie sa vo svojich reportážach venujú väčšinou udalostiam z Prahy alebo z hlavného mesta vtedajšej Slovenskej socialistickej republiky.

puchovodedicstvo, november 2, 2019

8. ROK S OZ PUCHOVO DEDIČSTVORovnako, ako predchádzajúce roky, chceme týmto príspevkom zbilancovať uplynulých 365 dní, ktoré sme venovali činnosti v OZ PUCHOVO DEDIČSTVO. V ôsmom roku verejného pôsobenia sme na web-stránke priniesli niekoľko článkov, ktoré približujú dejiny púchovského regiónu v rôznych obdobiach.

puchovodedicstvo, október 26, 2019

JÁN A ŽIGMUND Z PÚCHOVA - VZDELANCI V SLUŽBÁCH PRAŽSKEJ ARCIDIECÉZYV českej historiografii sú mená Ján a Žigmund z Púchova pomerne známe, no menej už o nich vieme na Slovensku, nehovoriac o tom, že sú rodákmi z Púchova, čo uvádzali pri každom podpise. V nasledujúcich riadkoch sa budeme snažiť priblížiť informácie o uvedených pánoch, ktorí v Českom kráľovstve 16.

puchovodedicstvo, september 28, 2019

LUŽICKÁ KULTÚRA V PÚCHOVSKOM REGIÓNEPúchovskej kultúre (2. stor. pred Kr. - 2. stor. po Kr.), ktorá dostala pomenovanie podľa malého mestečka na strednom Považí, sme už viackrát venovali priestor nielen na tejto web-stránke. Dôležité je tiež priblížiť si viac obdobie pravekých dejín Slovenska tesne pred jej vznikom, aby bolo zrejmé, z čoho púchovská kultúra vzišla.

puchovodedicstvo, august 24, 2019

ONDREJ DEMO: Môj vzťah k Púchovskej doline sa uberal cez krásu piesníPhDr. Ondrej Demo, CSc., (nar. v Branove 14. 1. 1927) je významný slovenský etnomuzikológ. Štyri desaťročia pracoval ako redaktor v redakcii ľudovej hudby Československého, neskôr Slovenského rozhlasu v Bratislave.

puchovodedicstvo, júl 6, 2019

PRVÁ SLOVENSKÁ MALIARKA: ŽELMÍRA DUCHAJOVÁ - ŠVEHLOVÁŽelmíra Švehlová sa narodila 6. mája 1880 v Lazoch pod Makytou ako dcéra evanjelického farára Fraňa Švehlu. V rokoch 1906-1910 študovala na Umeleckej škole spolku umelkýň v Berlíne. Ďalších 5 rokov študovala portrétnu maľbu na Dámskej akadémii výtvarných umení v Mníchove.

puchovodedicstvo, máj 19, 2019

DEJINY REGIÓNU V ŠPANIELČINE A RUŠTINEOZ PUCHOVO DEDIČSTVO vám prináša prvé jazykové mutácie (španielčina a ruština) dejín PÚCHOVSKÉHO REGIÓNU. Za preklad veľmi pekne ďakujeme Kristíne Hlúšekovej.

puchovodedicstvo, apríl 27, 2019

ZÁRIEČSKE STRAŠIDLO - BEZHLAVÁ MÁTOHAZačiatkom 20. storočia vychádzal v slovenčine časopis venovaný školskej mládeži s názvom KNIŽNICA ŠKOLÁKOV. Časopis redigoval evanjelický kňaz Július Bodnár a v Myjave ho vydávala a tlačila kníhtlačiareň Daniela Pažického. Vychádzal štvrťročne a ročné predplatné stálo 80 halierov. V 4.

puchovodedicstvo, marec 23, 2019


Comments are closed.