PETER ŠKODÁČEK A JEHO BOJ S TOTALITAMI9. mája si pripomenieme 112. výročie narodenia evanjelického kňaza Petra Škodáčka, ktorý nielen v púchovskom regióne zanechal hlbokú brázdu. Počas svojho života zápasil s totalitnými režimami (ľudáckym a komunistickým), pričom bol niekoľko rokov väznený a nútený sa vzdať svojho pôsobenia v Púchove.

puchovodedicstvo, apríl 27, 2024

K OBNOVE LEDNICKÉHO PARKUPark v Lednických Rovniach vznikol na konci 18. storočia v prírodno-krajinárskom slohu a jeho zakladateľom bol gróf  Ján Gobert Aspremont Linden (1751 – 1819). V tej dobe sa radil medzi najkrajšie parky v Hornom Uhorsku.

puchovodedicstvo, apríl 27, 2024

2% PRE PUCHOVO DEDIČSTVOAj v roku 2024 vás chceme poprosiť o darovanie 2% z daní, ktoré ste v uplynulom roku odviedli štátu. Financujeme z nich rôzne aktivity (napr. výstavy a prezentácie), ale i túto webovú stránku, ktorá obsahuje stovky historických fotografií z regiónu Púchova a desiatky článkov o jeho histórii.

puchovodedicstvo, január 14, 2024

ROK s FS VÁH SRDCOMV týchto dňoch uplynie rok, kedy sa zrodil nápad založiť v Púchove "nový" folklórny súbor. Prečo vzniklo ďalšie folklórne teleso v našom regióne, aká bola jeho cesta počas uplynulých 365 dní, akým spôsobom sa do jeho fungovania zapojilo OZ Puchovo dedičstvo? Odpovede a ďalšie informácie prinášajú nasledujúce riadky. V dňoch 14. a 15.

puchovodedicstvo, október 17, 2023

V KROJOCH PÚCHOVSKOU DOLINOU (VÝSTAVA 2023)Na Slovensku sa v súvislosti s krojmi často hovorí, že každá obec má svoj vlastný - typický, čo má byť významným špecifikom našej krajiny. Na jednej strane sme hrdí na to, aký bol odev v minulosti rôznorodý a bohatý, ale už menej myslíme na to, aké rôzne vonkajšie vplyvy sa v ňom odrážajú a ako sa pomerne rýchlo menil (napr.

puchovodedicstvo, júl 28, 2023

SVÄTÁ MARGITA V PÚCHOVE13. júla je v slovenskom kalendári uvedené meno Margita. Podľa rímskokatolíckeho kalendára je Dňom Svätej Margity 20. júl. Táto svätica bola a je pre Púchov významnou uctievanou osobou. Ako sa to prejavovalo a prejavuje? Odpoveď na túto otázku hľadajú nasledujúce riadky.

puchovodedicstvo, júl 12, 2022

REGIONÁLNE TRAGÉDIE V OBZORE ROKU 1869V rokoch 1863 - 1886 vychádzalo trikrát do mesiaca periodikum Obzor - Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. Tlačené bolo do roku 1883 v Skalici. V júlovom čísle 7. ročníka sa nachádza aj niekoľko správ, ktoré ilustrujú dianie v okolí Púchova.

puchovodedicstvo, apríl 13, 2022

DENNÍK JÁNA NOŠÍKA - VOJAKA Z 1. SVETOVEJ VOJNYV minulosti sme sa na týchto web-stránkach venovali obdobiu prvej svetovej vojny v púchovskom regióne - ako ho prežívali obyvatelia, s akými problémami sa stretávali, i revolúcii, ktorá prišla na konci globálneho konfliktu.

puchovodedicstvo, február 5, 2022

"TRADIČNÉ" VIANOCE PODĽA PÚCHOVSKÉHO KRONIKÁRAKaždý región (aj na Slovensku) prežíval v minulosti vianočné sviatky a tradície trochu inak. Niektoré zvyky boli rovnaké alebo podobné, iné sa zásadne líšili. Prečítajte si riadky o Vianociach v Púchove tak, ako ich pred cca 85 rokmi zapísal púchovský kronikár Alojz Halás. "NA VIANOCE: Pred vianocami posiela organista (od r. 1928 už len r. kat.

puchovodedicstvo, december 22, 2021

NÁVRH: NOVÝ PAMÄTNÍK OBETIAM TOTALITNÝCH REŽIMOV V PÚCHOVE11. novembra si v Európe každoročne pripomíname koniec globálneho konfliktu - Veľkej, neskôr nazvanej 1. svetovej vojny, ktorá sa skončila v uvedený deň v roku 1918. Na púchovský región mal tento ozbrojený konflikt drtivé dopady, hoci sa tu priamo nebojovalo.

puchovodedicstvo, október 24, 2021


Comments are closed.