O NÁS

PUCHOVO DEDIČSTVO – apolitické občianske združenie, ktoré formou dobrovoľníctva objavuje, mapuje, šíri osvetu o historických, kultúrnych jedinečnostiach a krásach Púchovského okresu a blízkeho okolia, a tak napomáha k ochrane všetkých pamiatok a dedičstva našich predkov. Chceme šíriť kultúrne a duchovné hodnoty tejto časti Slovenska ako aj rozširovať a prehlbovať kultúrno-historické a regionálne vedomie všetkých jeho obyvateľov a návštevníkov, ktorí sú súčasťou tejto oblasti alebo sa ju rozhodnú navštíviť. Dôraz kladieme na hmotné a duchovné dedičstvo našich predkov, ale aj sídelné prostredie, urbanizmus, architektúru, prírodné prostredie, krásy krajiny, to všetko v priestore a čase minulom a odkazom do doby budúcej. Názov „PUCHOVO DEDIČSTVO“ odvodzujeme od pozostalosti prvého písomne doloženého obyvateľa a rovnomenného majiteľa osady v roku 1243 – Pucha, podľa ktorého je pomenovaný celý okres. Vidíme obrovský potenciál v ľuďoch a krajine Púchovského regiónu. Máme záujem o postupné rozširovanie možností osvety a komunikácie, či už prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov alebo tematických prednášok, exkurzií a rôznych podujatí. Ukážme spoločne, že nám záleží na ochrane všetkých pamätných miest v celom okrese. Súčasťou PUCHOVHO DEDIČSTVA je chtiac-nechtiac každý, pretože všetci sme súčasťou tohto regiónu a vytvárame určité hodnoty, ktoré určite stoja za zachovanie pre ďalšie generácie. Takým projektom chce byť aj PUCHOVO DEDIČSTVO.
pd-logo-new

ADRESA: 1. mája 871/6, 020 01 Púchov

IČO: 423 739 56

DIČ: 202 413 70 60

bankové spojenie: SK73 7500 0000 0040 3270 7287 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

KOORDINÁTORI:

Mgr. Pavol Makyna, PhD.

Ing. arch. Peter Hrbáček (predseda OZ)

Ing. Miloš Makyna

FS Váh Srdcom

ĎALEJ PRISPELI:

Ernest Poliak, Miloš Žatko, Daniel Brezničan, Ing. Martin Rosina, Miroslav Michálek, Miroslav Pribiš, Marián Drobný, Július Mitana, pán Sečkár, pán Ladecký, Ing. Martin Melišík, PhD., Anna Polakovičová, Anna Kršjaková, rod. Srogončíková, Daniel Chupek, Vladimír Fraňo, Mgr. Jakub Kmošena, rodina Joachymstálová, Katarína Kalusová, Rudolf Chorvát, Roberto Serafini, Ing. Miroslav Samko, Peter Hudák, Silvester Mikula, Jozef Kollár, Peter Regina a ďalší… ĎAKUJEME!

Kontakt: info@puchovodedicstvo.sk

Pridaj komentár