ROK s FS VÁH SRDCOM

V týchto dňoch uplynie rok, kedy sa zrodil nápad založiť v Púchove „nový“ folklórny súbor. Prečo vzniklo ďalšie folklórne teleso v našom regióne, aká bola jeho cesta počas uplynulých 365 dní, akým spôsobom sa do jeho fungovania zapojilo OZ Puchovo dedičstvo? Odpovede a ďalšie informácie prinášajú nasledujúce riadky.

V dňoch 14. a 15. októbra 2022 sa v púchovskom Divadle uskutočnila dvojica vystúpení Folklórneho súboru Váh z Púchova, ktorý si s ročným oneskorením (obmedzenia z dôvodu pandémie COVID-19) pripomenul formou reprezentačného programu 50. výročie svojho založenia (1971). Pri každom okrúhlom výročí FS Váh Púchov je už tradíciou, že na programe sa svojim vystúpením podieľajú aj budúci i bývalí členovia súboru. Inak tomu nebolo ani v uvedené dni a pri tejto príležitosti od začiatku septembra 2022 nacvičovali „vyslúžilí členovia Váhu“ staré choreografie, s ktorými sa v uvedené dni predstavili na javisku. Je dôležité uviesť, že mnohí z nich „po prenechaní krpcov mladším členom súboru“ neopustili folklór a angažovali sa v tomto smere naďalej, či už ako taneční pedagógovia, organizátori folklórnych podujatí alebo v odborno-popularizačnej oblasti.

306337778_1162899670977123_7316492068696773433_n

Počas nácviku k 50. výročiu FS Váh Púchov

Možnosť opäť sa úspešne predstaviť na javisku s tým, čo mnohých formovalo od detstva až do zrelého veku, čo nikdy neprestali milovať napriek ďalším životným situáciám, stretnúť sa po dlhých rokoch so svojimi blízkymi, vyvolalo v mnohých veľmi silné emócie, pri ktorých sa nedalo odolať i slzám. Pri slovách rozlúčky s nádejou skoršieho stretnutia ako o ďalších desať rokov prišiel i nápad pokračovať takmer okamžite „v načatom“. Potom, čo sa tejto myšlienky chopili manželia Zuzana a Juraj Drahniakovci, spravili prieskum medzi potenciálnymi členmi a zastrešovateľmi púchovského folklóru, zistili, že napriek viacerým folklórnym telesám v širšom regióne, je možné vytvoriť nový súbor v okresnom meste.


self

Spoločné selfie v šastni pri čakaní na vystúpenie v Divadle

Akousi skúškou budúceho folklórneho súboru bolo najskôr neplánované vystúpenie v programe Vianoce s folklórom dňa 27. decembra 2022. Súčasne sa už formovalo základné členské zloženie súboru, dolaďovali priestorové i organizačné možnosti fungovania a vymýšľal jeho názov. Ten sa po spoločnom rozhodovaní nakoniec ustálil v znení Folklórny súbor Váh Srdcom, čím chceli jeho členovia vyjadriť pocit vďaky a spolupatričnosti so súborom, z ktorého vzišli a zároveň poukázať na symbol lásky, ktorý ich spájal v súvislosti s folklórom v Púchove. Akousi zaujímavosťou a heslom súboru sa stalo veľavravné zvolanie: „… a furt!“ Deväť párov tanečníčiek a tanečníkov, z ktorých menšiu polovicu tvoria manželské páry, sa prvýkrát predstavilo ako nové folklórne teleso dňa 11. júna 2023 na 39. ročníku Folklórneho Púchova, ktorý sa po 15 rokoch vrátil do prírodného amfiteátra na vrchu Lachovec. Za necelého pol roka sa v spolupráci s Ľudovou hudbou Váh podarilo nacvičiť a doladiť 5 veľkých a 1 sólovú choreografiu.

FB_IMG_1686584006530Premiéra FS Váh Srdcom na XXXIX. Folklórnom Púchove dňa 11. júna 2023

Aktuálny program tvoria tance z púchovského regiónu, trenčianska i goralských oblastí. Tým súbor nadväzuje na tvorivú činnosť bývalej vedúcej súboru Váh Mgr. Evy Kukučkovej (1985 – 2005), ktorá naďalej dohliada na správne prevedenie tanečných prvkov a celkovú štylizáciu choreografii. V septembri 2023 FS Váh Srdcom vystúpil v spoločnom večernom programe s FS Váh Púchov na XXIV. Púchovskom jarmoku a v galaprograme pri oslavách 10. výročia otvorenia nového mestského Divadla. Súbor aktuálne pripravuje ďalšie choreografie z blízkeho regiónu a nacvičuje tance na vystúpenie na Lyšanské folklórne slávnosti, kde sa predstaví v programe s FS Očovan, Fsk Hájiček a Fsk Javorina. V plánovacom kalendári sa aktuálne nachádzajú vystúpenia v Púchove na Mikulášskom jarmoku, 2. adventnú nedeľu a v pokračovaní úspešného programu Vianoce s folklórom. Súbor vytvára novú spoluprácu a zázemie pre spevácku zložku pod vedením Adely Žiakovej. Prebieha tiež rekonštrukcia starého priestoru na Námestí slobody, ktorý začína slúžiť ako tzv. tančiareň nielen pre FS Váh Srdcom, ale i detské súbory. Ukazuje sa, že napriek existencii folklórnych telies takmer v každej obci v oblasti, je možné naďalej rozvíjať prezentáciu zvykov a tradícií i v štylizovanej podobe, a to najmä vďaka dobrým vzťahom a láske k folklóru.

IMG_20230210_183518Počas nácviku v tančiarni v púchovskom Divadle na jar 2023

Ambíciou FS Váh Srdcom je naďalej rozvíjať kultúrno-historické povedomie o živote našich predkov, a to prostredníctvom ľudových tancov, piesní a zvykov z domáceho i ďalších regiónov Slovenska. To by ale nebolo možné bez materiálneho zabezpečenia či už prostredníctvom krojov alebo priestorov vhodných na nácvik programov. V tomto smere je potrebné vyzdvihnúť spoluprácu s Mestom Púchov, a to radnicou a primátorkou JUDr. Katarínou Henekovou, mestskou spoločnosťou Púchovská kultúra s. r. o. a konateľkami Evou Maslákovou a Máriou Balážovou, i Trenčianskym samosprávnym krajom. Bez nich by činnosť folklórneho súboru bola iba snom. Členovia FS Váh Srdcom si veľmi vážia ich celkovú snahu neustále rozvíjať v meste Púchov všetky kultúrne, športové a spolkové aktivity uvedomujúc si, že vzájomná radosť zo vzťahov medzi všetkými obyvateľmi mesta s možnosťou sebarozvoja je tiež základným pilierom života v našom mestskom spoločenstve. V tejto súvislosti sa snaží byť nápomocným aj OZ Puchovo dedičstvo pod vedením Ing. arch. Petra Hrbáčka, ktoré napríklad prostredníctvom 2% z daní pokrýva tiež krojové potreby súboru a možnosti využitia grantov. Formou sponzorských darov podporili súbor firmy Continental, C-MONT, JANOM a. s., MISTA PLUS s. r. o. a SPOJTECH s. r. o.. Nápomocným je aj FS VÁH PÚCHOV, ktorý nám napr. ochotne požičiava ešte chýbajúce kroje. Nielen za to patrí spomenutým veľké ĎAKUJEME! Poďakovanie patrí v prvom rade našim rodinám, ktoré s láskou a trpezlivosťou podporujú všetkými možnými a často i nemožnými spôsobmi nás a našu záľubu. Bez nich „by sme to nedali!“

 S vďakou a úctou členovia FS VÁH SRDCOM

ZA PODPORU ĎAKUJEME:

logoCoat_of_Arms_of_Púchov.svgMesto Púchov
Snímka-obrazovky-2020-05-05-o-20.38.35ERB TSK_FAREBNY_S_TEXTOM

conti

C-mont

janom

mista

spojtech

Related Images:

This entry was posted in FOLKLÓR. Bookmark the permalink.

Comments are closed.