2% PRE PUCHOVO DEDIČSTVO

Aj v roku 2024 vás chceme poprosiť o darovanie 2% z daní, ktoré ste v uplynulom roku odviedli štátu. Financujeme z nich rôzne aktivity (napr. výstavy a prezentácie), ale i túto webovú stránku, ktorá obsahuje stovky historických fotografií z regiónu Púchova a desiatky článkov o jeho histórii. Aj tento rok sme sa rozhodli podporiť i fungovanie folklórneho súboru FS Váh Srdcom, ktorý svojimi tancami, piesňami a tradíciami reprezentuje púchovský región.

Ak ste sa rozhodli pre nás a ste zamestnancom, môžete postupovať nasledovne:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (FORMULÁR TU: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO 2024)
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Dôležité dátumy:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Naše údaje: 

Meno: PUCHOVO DEDIČSTVO

Adresa: 1. mája 871/6, 02001 Púchov

IČO: 42373956

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK73 7500 0000 0040 3270 7287 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)

ĎAKUJEME!

 

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.