V KROJOCH PÚCHOVSKOU DOLINOU (VÝSTAVA 2023)

Na Slovensku sa v súvislosti s krojmi často hovorí, že každá obec má svoj vlastný – typický, čo má byť významným špecifikom našej krajiny. Na jednej strane sme hrdí na to, aký bol odev v minulosti rôznorodý a bohatý, ale už menej myslíme na to, aké rôzne vonkajšie vplyvy sa v ňom odrážajú a ako sa pomerne rýchlo menil (napr. zmena náboženských a politických predstáv, príchod nových materiálov a technológií výroby, umelecké – sugestívne stvárnenie atď.). Súvisí to častokrát najmä s turbulentným vývojom v čase a priestore v našich dejinách. Mali by sme si preto uvedomovať, že čas neustále plynie a nie je prirodzene možné za každú cenu všetko konzervovať. Ak hovoríme o niečom „typickom“, chtiac-nechtiac máme na mysli konkrétnu vec, ale iba v určitom (vzhľadom na dejinný vývoj – pomerne malom) časovom horizonte. Ak to teda prenesieme na kroj, tak neexistuje „typický“, ale iba zachytený v určitom čase. Pred tým vyzeral inak a potom tiež.

To je aj prípad krojov z obcí Púchovskej doliny a okolia (názov výstavy), ktoré mala verejnosť možnosť vidieť pri prezentácii v púchovskom Divadle na začiatku júna. Výstava netrvala dlho (5.-12. 6. 2023), ale za to priniesla zaujímavé „kúsky“ a pohľady na oblečenie našich predkov od konca 19. storočia až do 2. polovice 20. storočia. Autori výstavy sústredení okolo MO MS Záriečie (Mária Štefániková, Mária Chodúrová a ďalší) odprezentovali kroje zozbierané z obcí Púchovskej doliny a okolia tak, aby sledovali tok rieky Biela voda, ktorá ňou preteká. Samozrejme, by sme možno našli pri ďalšom výskume ďalšie rôzne varianty týchto ľudových odevov, je ale úctyhodné, že sa takúto expozíciu podarilo zrealizovať. Ocenia to najmä tí, ktorí sa podobným aktivitám venujú, ale určite i laická verejnosť, ktorá v krojoch vidí to „svoje“. Po obciach Lysá Pod Makytou, Lazy pod Makytou, Lúky, Záriečie, Mestečko, Dohňany a Púchov bola výstava doplnená o okolité obce ako Lidečko, Červený Kameň, Lednica, Horná Mariková, Praznov a Podmanín, ktoré okrem samotnej prezentácie naznačujú vzájomné vplyvy neizolovanosti horských dolín severozápadného Slovenska.

LYSÁ POD MAKYTOU

IMG_3081

IMG_3083
IMG_3087

IMG_3084 IMG_3086 IMG_3085

IMG_3088 IMG_3090 IMG_3091

LAZY POD MAKYTOU

IMG_3093 IMG_3096 IMG_3098

IMG_3114

LÚKY

IMG_3101 IMG_3104 IMG_3105 IMG_3106 IMG_3108 IMG_3109 IMG_3117

ZÁRIEČIE

IMG_3124 IMG_3127 IMG_3130 IMG_3131
IMG_3134 IMG_3135 IMG_3137 IMG_3138 IMG_3141 IMG_3142 IMG_3146 IMG_3147

VYDRNÁ

IMG_3132

MESTEČKO

IMG_3214 IMG_3213

DOHŇANY 

IMG_3148 IMG_3151 IMG_3152 IMG_3154 IMG_3155 IMG_3157 IMG_3159 IMG_3161 IMG_3162 IMG_3168 IMG_3171

PÚCHOV

IMG_3200 IMG_3202

LIDEČKO

IMG_3205 IMG_3207 IMG_3206

ČERVENÝ KAMEŇ

IMG_3072 IMG_3073 IMG_3074 IMG_3075

LEDNICA

IMG_3196 IMG_3197

HORNÁ MARIKOVÁ

IMG_3192 IMG_3193 IMG_3194 IMG_3195

PRAZNOV (POVAŽSKÁ BYSTRICA)

IMG_3191 IMG_3187 IMG_3185 IMG_3189 IMG_3190 IMG_3186 IMG_3184

PODMANÍN (POVAŽSKÁ BYSTRICA)

IMG_3175 IMG_3179 IMG_3180 IMG_3182

Spracoval: Pavol Makyna

Kroje na výstavu zapožičali: p. Vašútová (Červený Kameň), p. Krošláková, Obec (Lysá pod Makytou), p. H. Zedníková, p. Š. Chodúr (Lazy pod Makytou), p. M. Štefániková (Lúky a Lazy pod Makytou), p. H. Janíková, p. M. Vodárová, Obec (Záriečie), p. B. Oklepková (Vydrná), p. E. Hriadelová, p. Z. Guričanová (Dohňany), p. Kostelanská (Podmanín), p. Tomanová (Podmanín), p. Kyseľová (Horná Mariková), p. A. Kováč (Lednica), p. B. Škripcová (Púchov), Obec Záriečie (Lidečko), n. o. Naša dolina (Mestečko)

347557436_1996708634005575_1682006613025562895_n

Related Images:

This entry was posted in FOLKLÓR and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.