NÁVRH: NOVÝ PAMÄTNÍK OBETIAM TOTALITNÝCH REŽIMOV V PÚCHOVE

11. novembra si v Európe každoročne pripomíname koniec globálneho konfliktu – Veľkej, neskôr nazvanej 1. svetovej vojny, ktorá sa skončila v uvedený deň v roku 1918. Na púchovský región mal tento ozbrojený konflikt drtivé dopady, hoci sa tu priamo nebojovalo. Priamo z Púchova a jeho dnešných mestských častí muselo odísť bojovať na rôzne fronty niekoľko stoviek mužov (mohlo to byť asi 400 osôb). Na svojich hospodárstvach, na ktorých boli obyvatelia životne závislí, zostali pracovať iba ženy s deťmi, starými a chorými príbuznými. V dôsledku zlého zásobovania krajiny bojujúcej na strane ústredných (centrálnych) veľmocí v kombinácii s prudko stúpajúcimi cenami základných potravín a úžitkového tovaru, neúrodnými rokmi a prírodnými katastrofami trpeli obrovskou chudobou a hladom. Tragickou bodkou v tomto období boli správy o úmrtí otcov a synov na jednotlivých bojiskách. Z uvedeného počtu takto zahynulo zo všetkých dnešných mestských častí Púchova spolu asi 95 mužov. Dokazuje to zoznam obetí bojov 1. svetovej vojny, ktorý sme vypracovali.

pamätník PU

Súčasná podoba pamätníka pri Župnom dome v Púchove

8. mája si tiež pripomíname koniec doteraz najväčšieho svetového konfliktu, ktorý poznáme pod názvom 2. svetová vojna, prebiehajúca v Európe medzi 1. septembrom 1939 a uvedeným májovým dňom roku 1945. Podľa aktuálne dostupných informácií bojovalo aj z dnešných púchovských mestských častí niekoľko mužov na východnom alebo západnom fronte, prípadne v Slovensom národnom povstaní. Nemáme ale žiadne zmienky o tom, že by niektorí z nich v armáde aj padli. Jedinými známymi obeťami sú Augustín Paliesek a František Novosád z Horných Kočkoviec, ktorý zahynuli pri bombardovaní sovietskymi lietadlami v Streženiciach 16. apríla 1945 počas toho, ako boli nútení kopať zákopy. Keďže nacistická armáda utiekla smerom na západ pred príchodom vojakov rumunskej a červenej armády, v Púchove sa našťastie nebojovalo.

pamätník HK

Aktuálna podoba pamätníka v mestskej časti Horné Kočkovce

27. januára 2022 si už 17. krát pripomenieme Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, keďže v tento deň roku 1945 bol oslobodený vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau s počtom asi 1,1 milióna obetí. V ňom zahynulo aj množstvo židovských obyvateľov Púchova. Nacistické vyhladzovacie a koncentračné tábory „stáli“ na konci reťazca, ktorý dnes nazývame holokaust, pretože v priebehu rokov 1939 – 1945 boli občania židovského pôvodu postupne zbavení všetkých osobných, majetkových a ľudských práv a následne boli deportovaní z územia Slovenska do tzv. táborov smrti v Generálnom gubernáte. Väčšina z nich tam aj zahynula, niektorí boli zavraždení na Slovensku. Veľmi malému počtu sa nakoniec podarilo prežiť, ale utrpenie z tohto obdobia so sebou nesú a niesli celý život. Mesto Púchov tieto udalosti neobišli. Útrapy prenasledovania totalitným režimom a drvivú väčšinu z nich i násilná smrť postihli asi 198 tunajších židovských obyvateľov. Dokazuje to zoznam vypracovaní ministerstvom vnútra z roku 1942, teda tesne pred začiatkom deportácií zo Slovenska.

Na základe uvedeného sme sa rozhodli v Púchove prezentovať nápad a iniciovať diskusiu o vytvorení dôstojného pamätníka spomínaným obetiam totalitných režimov. 8. mája a 29. augusta sa v púchovskom Europarku pri Župnom dome od roku 2004 schádzajú a spomínajú reprezentanti mesta a rôznych spolkov pri symbolickom pamätníku v podobe skaly (balvana) s tabuľkou obsahujúcou text: „Na pamiatku padlých v 1. a 2. svetovej vojne a v SNP. Púchov 29. augusta 2004″. V deň výročia SNP v roku 2017 bol odhalený pamätník vyššie menovaným obetiam 2. svetovej vojny z Horných Kočkoviec a pani Margite Chanovej rod. Rosinovej, ktorej snaha mala v roku 1945 uchrániť Kočkovce pred vypálením. Myslíme si ale, že je množstvo dôvodov, prečo by mal vzniknúť nový pamätník. Uvádzame napr.:

  1. Je potrebné pripomínať konkrétne obete (menovite), ktoré zahynuli v dôsledku násilia absolutistických a totalitných režimov. Boli to konkrétni ľudia – príbuzní a predkovia súčasných obyvateľov mesta Púchov, ktorí položili svoj život v boji za slobodu.
  2. Napr. väčšina obcí púchovského okresu má pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny, ktoré vznikli už relatívne krátko po týchto konfliktoch.
  3. Doteraz sa zabúdalo na občanov židovského pôvodu, ktorí boli prenasledovaní a väčšina z nich medzi rokmi 1942 – 1945 aj zahynula. Zanechali nám hospodárske a kultúrne dedičstvo, z ktorého čerpáme dodnes. V Led. Rovniach existuje aj takýto pamätník.
  4. Nezabúdajme na všetky súčasné mestské časti Púchova a vytvorme jeden spoločný (pre mestské časti a obete všetkých totalit. režimov) – centrálny pamätník, čo má aj svoje ekonomické opodstatnenie.
  5. Je dôležité, aby vizuálna a materiálna podoba pamätníka nebola príliš abstraktná a odrážala konkrétny vzťah miestnych obyvateľov k svojim predkom a mestu Púchov.

Na záver uvádzame zoznam mien SVETOVÝCH VOJEN a HOLOKAUSTU tak, ako sa nám ho podarilo doteraz zrekonštruovať. Pravdepodobne nie je úplný a je potrebné, aby boli tieto údaje skontrolované a prípadne doplnené nielen prostredníctvom ďalších inštitúcií (napr. Matričný úrad), ale aj obyvateľov Púchova. Súčasťou pamätníka by mal byť aj „prázdny priestor“ na prípadné doplnenie ďalších mien, ktoré v súčasnosti nebolo možné dohľadať z rôznych objektívnych dôvodov. Takým môže byť tiež priložený zoznam osôb z Púchova, ktoré boli perzekuované komunistickým režimom v období rokov 1948 – 1989, no aktualizovanie tohto registra si vyžaduje viac času. V priložených zoznamoch zverejňujeme nasledujúce údaje: meno, priezvisko, miesto bydliska a rok narodenia (pokiaľ sa nám ho doteraz podarilo zistiť).

Na pamiatku obetiam…

PRVEJ SVETOVEJ VOJNY:

Eduard Babčan – Púchov – 1895

Ondrej Barica – Púchov – 1896

Ondrej Bartoš – Ihrište – 1879

Ondrej Bartoš – Ihrište – 1877

Emil Baška – Vieska-Bezdedov – 1894

Laurenc Burdej – Púchov – 1899

Ján Behro – Hoštiná – 1888

Jozef Burdej – Púchov – 1888

Ferenc Cabor – Púchov – 1899

Gabriel Crkoň (Petrov) – Horné Kočkovce

Ján Crkoň (Lackov) – Horné Kočkovce

Jozef Crkoň (Eliášov) – Horné Kočkovce

Jozef Crkoň (Lackov) – Horné Kočkovce

Peter Crkoň (Luhový) – Horné Kočkovce

Ján Čapica Kalina – Horné Kočkovce – 1896

Červený – Horné Kočkovce

Jozef Danilich – Púchov

Štefan Dvorský – Horné Kočkovce

František Divinský – Nosice – 1893

Pavel Ďurček – Nosice – 1887

Jozef Eliáš – Ihrište – 1889

Štefan Fabuš – Púchov

Jozef Filipek – Púchov

Ondrej Filko Ježík – Púchov – 1877

Štefan Gašparek – Nosice – 1897

Armin Harmat Haas – Púchov – 1875

Ján Harušinec – Hoštiná

Gašpar Hašík Kožúrik – Hoštiná

Ľudovít Hlaváč – Púchov

Ondrej Herceg – Nosice – 1891

Mikuláš Herczka – Púchov

Móric Herczka – Púchov – 1880

Karol Holík – Púchov – 1877

Augustín Horváth – Púchov

Karol Hrbáček – Horné Kočkovce – 1891

Ján Hriadel – Hoštiná – 1899

Štefan Hriadel – Hoštiná – 1883

Štefan Hruška – Púchov

Ján Chalupčík – Vieska-Bezdedov – 1889

František Chano – Nosice – 1890

Ondrej Chodúr – Púchov

Štefan Chovancsek – Vieska-Bezdedov – 1878

Ondrej Ištvánik – Vieska-Bezdedov

Ján Ižvolt – Horné Kočkovce

Štefan Karol Jakubík – Horné Kočkovce – 1885

Ján Jamborek – Ihrište – 1887

Štefan Jamborek – Ihrište – 1892

Ján Jančo – Púchov – 1890

Ondrej Janiga – Hoštiná – 1884

Juraj Janoško – Púchov – 1897

Jozef Janúš – Púchov

Karol Johaník – Púchov – 1893

Ján Jurisza – Vieska-Bezdedov – 1879

Bartolomej Kalma – Horné Kočkovce

Ján Kalma – Horné Kočkovce

Ján Kluho – Hoštiná – 1878

Jozef Kočiš – Púchov

Ján Kočkovský – Púchov

Anton Kolárik – Hoštiná – 1884

Ján Koman – Nosice

Ján Koníček – Púchov – 1884

Ondrej Konizal – Púchov

Pavol Korenák – Púchov

Ján Kortman – Púchov – 1891

Ondrej Košecký – Nosice – 1880

Ondrej Kováč – Hoštiná

Jozef Kozina – Púchov

Ondrej Koszurik Peták – Hoštiná – 1894

Juraj Kožúrik Huličiar – Hoštiná – 1893

Ján Krajči – Nosice – 1889

Kršiak – Púchov

Ondrej Kubiš – Ihrište – 1892

František Kucej Armecký – Horné Kočkovce

Ján Kucej Ervín – Horné Kočkovce

Štefan Kucej – Horné Kočkovce

Jozef Kudlej – Nosice – 1876

Imrich Kvasnička – Púchov – 1881

Ján Lacko – Horné Kočkovce – 1878

Pask Lang – Hoštiná – 1871

Ján Lanži – Nosice – 1888

František Luhový (Lackov) – Horné Kočkovce

Ján Luhový (z Vŕšku) – Horné Kočkovce

Adam Lutišan – Horné Kočkovce

János Makó – Ihrište – 1869

Štefan Martišík – Púchov – 1887

Ján Matejička – Púchov – 1897

Štefan Mendel – Púchov

Juraj Mihók – Hoštiná – 1895

Ondrej Mihvok – Hoštiná – 1888

Pavol Michňo Mačuča – Púchov

Gregor Mikula – Horné Kočkovce – 1896

Ján Molitor – Púchov – 1889

Michal Molitor – Púchov

Jozef Novosád Luhový – Horné Kočkovce

Ján Ondrás – Hoštiná – 1884

Štefan Ondrejka – Púchov

Palák – Púchov

František Paliesek – Horné Kočkovce

Juraj Pastorek – Horné Kočkovce

Ondrej Pazdernatý – Ihrište – 1885

Gustav Pecus – Púchov – 1888

Ján Petrík – Púchov – 1886

Ján Plánovský – Púchov – 1893

Július Plánovský – Púchov – 1894

Gejza Plevák – Púchov

Jozef Plevák – Púchov

Július Pobežal – Púchov – 1881

Ondrej Pobežal – Vieska-Bezdedov – 1863

Koloman Pokorný – Púchov

Ondrej Prcznek – Hoštiná – 1892

Jozef Prešnajder – Púchov

Ján Pribiš – Púchov

Ludvik Rosina – Nosice – 1898

Michal Rojko – Púchov

Pavel Rosina (Štefanov) – Horné Kočkovce

Štefan Rosina –  Horné Kočkovce – 1892

Ján Rosina – Nosice – 1892

Ján Roszina – Nosice – 1877

Jozef Salama – Hrabovka – 1889

Ján Salbarát – Hoštiná – 1886

Juraj Salbarát – Hoštiná – 1895

Štefan Samko – Púchov

Bartolomej Šatka – Púchov

Ján Škripec – Ihrište – 1883

František Špánik – Púchov – 1892

Ondrej Šponiar – Púchov

Ján Škripec – Ihrište – 1883

Nándor Steiner – Púchov – 1886

Anton Štrbáň – Púchov – 1878

Ondrej Šulavík – Hoštiná – 1880

Ondrej Švec – Hoštiná – 1891

Karol Švecko – Púchov – 1890

Ondrej Tretinár – Hoštiná – 1881

Pavel Trška – Púchov

František Turovský – Púchov – 1883

Ondrej Vlachina – Hoštiná – 1874

Karol Weinstein – Púchov

Matej Zigo – Hoštiná – 1898

 

DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY:

Štefan Herceg – Nosice – 1920

Anton Kudlej – Nosice – 1923

Bohuslav Malina – Púchov – 1923

František Novosád – Horné Kočkovce – 1930

Augustín Paliesek – Horné Kočkovce – 1924

Ján Schulz – Púchov – 1901

Adam Urban – Púchov – 1920

 

HOLOKAUSTU:

Helena Adlerová – Púchov – 1933

Ferdinand Adler – Púchov – 1935

Ida Beerová – Púchov – 1867

Gizela Bernatová – Púchov – 1909

Marta Bernatová – Púchov – 1940

Irena Bernatová – Púchov – 1897

Eva Bernatová – Púchov – 1932

Alfred Bernat – Púchov – 1934

Johana Bernatová – Púchov – 1865

Zelma Bernatová – Púchov – 1895

Arpad Bernat – Púchov – 1902

Eugen Bernat – Púchov – 1897

Klotilda Blühová – Púchov – 1914

Karol Blüh – Púchov – 1900

Cecilia Böhmová – Púchov – 1863

Kornelia Brüllová – Púchov – 1899

Magda Brüllová – Púchov – 1926

Olga Brüllová – Púchov – 1930

Moric Brüll – Púchov – 1898

Paula Büchlerová – Púchov – 1895

Livia Büchlerová – Púchov – 1929

Adolf Büchler – Púchov – 1889

Eugen Büchler – Púchov – 1901

Leopold Büchler – Púchov – 1891

Ferdinand Büchler – Púchov – 1922

Hermina Buchwälderová – Púchov – 1874

Alexander Buchwälder – Púchov – 1899

Štefan Buchwälder – Púchov – 1924

Armin Buchwälder – Púchov – 1914

Jozef Buchwälder – Púchov – 1919

Jakub Deutelbaum – Púchov – 1850

Šarolta Deutelbaumová – Púchov – 1860

Julius Deutelbaum – Púchov – 1895

Kornelia Erösová – Púchov – 1900

Jozef Erös – Púchov – 1903

Helena Fabryová – Púchov – 1901

Gertruda Fabryová – Púchov – 1928

Etela Frauwirthová – Púchov – 1906

Jozef Frauwirth – Púchov – 1908

Frida Fränklová – Púchov – 1884

Berta Friedová – Púchov – 1889

Karol Fried – Púchov – 1910

Šára Friedmannová – Púchov – 1907

Ružena Friedmannová – Púchov – 1937

Abraham Friedmann – Púchov – 1901

Leo Glückstahl – Púchov – 1873

Ladislav Goldberger – Púchov – 1905

Paula Grossová – Púchov – 1879

Ernest Gross – Púchov – 1907

Jolana Grünová – Púchov – 1911

Arana Grünová – Púchov – 1932

Zoltán Grün – Púchov – 1934

Viktor Grün – Púchov – 1935

Irena Grünová – Púchov – 1936

Rudolf Grün – Púchov – 1937

Ferdinand Grün – Púchov – 1940

Rudolfina Haasová – Púchov – 1912

Helena Haasová – Púchov – 1904

Katerina Haasová – Púchov – 1927

Eva Haasová – Púchov – 1930

Vilma Haasová – Púchov – 1885

Imrich Haas – Púchov – 5. 6. 1904

Pavel Haas – Púchov – 21. 2. 1888

Erna Haubenstocková – Púchov – 1898

Johana Heimannová – Púchov – 1857

Johana Herzková – Púchov – 1854

Alexander Herzka – Púchov – 1881

Anna Herzková – Púchov – 1890

Juraj Herzka – Púchov – 1926

Rudofina Herzková – Púchov – 1884

Matilda Herzková – Púchov – 1917

Gabriel Herzka – Púchov – 1875

Margita Herzková – Púchov – 1912

Františka Hornová – Púchov – 1912

Fridrich Horn – Púchov – 1905

Herman Immerblum – Púchov – 1881

Olga Immerblumová – Púchov – 1896

Jozefina Káčerová – Púchov – 1877

Karolina Káčerová – Púchov – 1872

Aranka Trostler Káčerová – Púchov – 1905

Ilka Bing Káčerová – Púchov – 1900

Margareta Káčerová – Púchov – 1910

Alexander Káčer – Púchov – 1900

Zelma Kardošová – Púchov – 1875

Pavel Kardoš – Púchov – 1904

Berta Kleinová – Púchov – 1878

František Klein – Púchov – 1872

Štefania Kleinová – Púchov – 1880

Ella Kleinová – Púchov – 1892

Zlatica Kleinová – Púchov – 1904

Emanuel Klein – Púchov – 1904

Mikuláš Klein – Púchov – 1905

Imrich Klein – Púchov – 1916

Otto Klein – Púchov – 1906

Moric Klein – Púchov – 1859

Reneé Kohnová – Púchov – 1908

Mirjam Kohnová – Púchov – 1929

Igor Kohn – Púchov – 1934

Sigmund Kohn – Púchov – 1881

Gabriela Kohnová – Púchov – 1894

Ida Kohnová – Púchov – 1926

Ladislav Kohn – Púchov – 1902

Malvina Kornhauserová – Púchov – 1898

Alica Kornhauserová – Púchov – 1926

Alfred Kornhauser – Púchov – 1928

Moric Kornhauser – Púchov – 1894

Gabriel Langfelder – Púchov – 1876

Klementína Langfelderová – Púchov – 1874

Salamon Langfelder – Púchov – 1878

Anna Langfelderová – Púchov – 1881

Helena Langfelderová – Púchov – 1911

Peter Langfelder – Púchov – 1941

Andrej Langfelder – Púchov – 1904

Margita Lilienthalová – Púchov – 1912

Ferdinand Lilienthal – Púchov – 1897

Anna Lilienthalová – Púchov – 1865

Leona Lippeová – Púchov – 1884

Jolana Lippeová – Púchov – 1913

Viliam Lippe – Púchov – 1888

Berta Löwenbeinová – Púchov – 1884

Alžbeta Löwyová – Púchov – 1915

Vera Maja Löwyová – Púchov – 1936

Hermina Löwyová – Púchov – 1875

Martín Löwy – Púchov – 1899

Ervin Mahrer – Púchov – 1929

Samuel Mahrer – Púchov 1875

Rozália Mahrerová – Púchov – 1877

Emil Mahrer – Púchov – 1890

Ivan Mahrer – Púchov – 1922

Etela Mahrerová – Púchov – 1890

Paula Nathanová – Púchov – 1886

Pavel Nathan – Púchov – 1920

Moric Nathan – Púchov – 1879

Irma Neufeldová – Púchov – 1895

Martín Neufeld – Púchov – 1885

Otto Neufeld – Púchov – 1921

Janka Neumannová – Púchov – 1888

Leopoldina Politzerová – Púchov – 1906

Rozália Politzerová – Púchov – 1870

Julia Politzerová – Púchov – 1904

Hermina Politzerová – Púchov – 1907

Terezia Politzerová – Púchov – 1909

Ella Politzerová – Púchov – 1877

Henrik Politzer – Púchov – 1895

Alexander Politzer – Púchov – 1906

Jozef Politzer – Púchov – 1884

Jozef Politzer – Púchov – 1859

Irma Politzerová – Púchov – 1876

Július Pór – Púchov – 1904

Helena Ráczová – Púchov – 1893

Moric Rácz – Púchov – 1884

Gertruda Radová – Púchov – 1883

Šarolta Regnerová – Púchov – 1915

Alexander Regner – Púchov – 1910

Judita Regnerová – Púchov – 1939

Gizela Reismannová – Púchov – 1874

Helena Reismannová – Púchov – 1899

Margita Reismannová – Púchov – 1901

Moric Reismann – Púchov – 1870

Emma Reismannová – Púchov – 1892

Kamila Rosenzweigová – Púchov – 1895

Vera Rosenzweigová – Púchov – 1924

Eugen Rosenzweig – Púchov – 1897

Edita Rothová – Púchov – 1908

Eva Rothová – Púchov – 1936

Helena Rothová – Púchov – 1885

Katerina Schlesingerová – Púchov – 1906

Dagmar Schlesingerová – Púchov – 1935

Ernest Schlesinger – Púchov – 1903

Helena Spieglerová – Púchov – 1910

Zlatica Spieglerová – Púchov – 1917

David Stangel – Púchov – 1871

Gizela Stangelová – Púchov – 1873

František Stein – Púchov – 1914

Denisa Steinerová – Púchov – 1908

Anna Steinerová – Púchov – 1917

Benedikt Steiner – Púchov – 1911

Herman Šurek – Púchov – 1879

Helena Šureková – Púchov – 1898

Alžbeta Šureková – Púchov – 1919

Helena Šureková – Púchov – 1923

Desider Šurek – Púchov – 1933

Moric Teschner – Púchov – 1887

Zlatica Trostlerová – Púchov – 1905

Gabriel Egon Trostler – Púchov – 1932

Erika Sonia Trostlerová – Púchov – 1936

Koloman Trostler – Púchov – 1903

Edita Ullmannová – Púchov – 1912

Johana Ullmannová – Púchov – 1878

Ladislav Ullmann – Púchov – 1902

Natan Weinberger – Púchov – 1880

Irma Weinbergerová – Púchov – 1885

Margita Weinbergerová – Púchov – 1912

Ferdinand Weinberger – Púchov – 1909

Anna Weissová – Púchov – 1901

Juraj Weiss – Púchov – 1927

Ladislav Weiss – Púchov – 1927

Salamon Weiss – Púchov – 1867

Lina Weissová – Púchov – 1865

Ernest Weiss – Púchov – 1898

 

KOMUNIZMU:

Internovaní rehoľníci

Ján Trnka – 1913

Odsudení

Viera Blažkovičová – 1942

Anna Burdejová – 1957

Ján Crkoň – 1917

Ladislav Crkoň – 1913

Michal Čierny – 1945

Ľubomír Činčura – 1955

Viliam Dorčík – 1953

Martin Drobný – 1927

Ján Franclík – 1944

Jozef Furdan – 1951

Alena Furdanová – 1957

Jozef Gabčo – 1903

Ľuboš Gabčo – 1955

Ondrej Galánek – 1908

Helena Hanzlíková – 1946

Zoltán Horváth – 1954

Jozef Hruboš – 1927

Jozef Hruboš – 1927

Ján Huličiar – 1945

Ján Ištvánik – 1887

Ondrej Ižvolt – 1906

Ondrej Janoško – 1908

Ondrej Janoško – 1908

Marian Káčik – 1945

Irena Klimentová – 1955

Anna Kočkovská – 1870

Oľga Koleková – 1937

Mária Kollárová – 1934

Oskar Korinek – 1905

Ondrej Kováč – 1949

Mária Krejnusová – 1954

Emília Kršáková – 1946

Pavol Kršiak – 1954

Viliam Kysucký – 1942

Jozef Ladecký – 1954

Ľubica Macurová – 1955

Štefan Marik – 1910

František Marko – 1939

Miroslav Matyaš – 1953

Ján Medvecký – 1930

Jaroslav Michalík – 1936

Pavel Mikula – 1954

Pavol Minár – 1936

Mária Mináriková – 1947

Igor Mrena – 1942

Jozef Nemček – 1921

Ján Novotný – 1951

Štefan Oliš – 1906

Anna Ondrišíková – 1947

Eva Ondrušová – 1962

Anna Paganíková – 1939

Pavol Palieska – 1956

Eva Palkovičová – 1946

Gašpar Pastorek – 1925

Aurel Pokorný – 1897

Peter Polakovič – 1947

Vladimír Povrazník – 1946

Pavol Revúci – 1962

Ján Rojko – 1952

Štefan Rosina – 1896

Ján Straka – 1938

Mária Suchančoková – 1960

Anton Suliman – 1953

Pavol Šiška – 1955

Mária Šulhanová – 1951

Milan Tanuška – 1965

Anton Trnka – 1908

Anton Trnka  -1908

Eduard Vajdík – 1945

Karol Vajdík – 1949

Vladimír Vajdík – 1957

Katarína Vlachyňová – 1915

Ján Žiačik – 1906

Pomocné technické prápory

Alojz Crkoň – 1929

Augustín Jakubík – 1929

Pavel Jambrich – 1930

Anton Košut – 1931

Jozef Kováčik – 1927

Štefan Kravčák – 1927

František Mikula – 1929

Štefan Mikula – 1930

Emil Vacula – 1932

Eduard Zboran – 1930

Tábory nútených prác

Mikuláš Gál – 1928

Ladislav Hruška – 1914

Tomáš Jantol – 1896

Oskár Korinek – 1905

Daniel Kováč – 1903

Ján Kováč – 1914

Augustín Macura – 1925

Ján Macura – 1895

Štefan Dr. Marák – 1903

Štefan Márik – 1910

Jozef Nemček – 1921

Pavol Opršal – 1888

Emil Revko – 1922

Karol Rumánek – 1909

Pavol Kováč – 1910

Dezider Ligač – 1929

Štefan Natisko – 1923

Jozef Sasík – 1920

Text a zoznam obetí vypracoval:
Pavol Makyna

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.