HISTÓRIA

PETER ŠKODÁČEK A JEHO BOJ S TOTALITAMI

9. mája si pripomenieme 112. výročie narodenia evanjelického kňaza Petra Škodáčka, ktorý nielen v púchovskom regióne zanechal hlbokú brázdu. Počas svojho života zápasil s totalitnými režimami (ľudáckym a komunistickým), pričom bol niekoľko rokov väznený a nútený sa vzdať svojho pôsobenia … Pokračovať v čítaní

Publikované v HISTÓRIA | Nechať odkaz

SVÄTÁ MARGITA V PÚCHOVE

13. júla je v slovenskom kalendári uvedené meno Margita. Podľa rímskokatolíckeho kalendára je Dňom Svätej Margity 20. júl. Táto svätica bola a je pre Púchov významnou uctievanou osobou. Ako sa to prejavovalo a prejavuje? Odpoveď na túto otázku hľadajú nasledujúce riadky.  Životopis  … Pokračovať v čítaní

Publikované v FOLKLÓR, HISTÓRIA | Nechať odkaz

REGIONÁLNE TRAGÉDIE V OBZORE ROKU 1869

V rokoch 1863 – 1886 vychádzalo trikrát do mesiaca periodikum Obzor – Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život. Tlačené bolo do roku 1883 v Skalici. V júlovom čísle 7. ročníka sa nachádza aj niekoľko správ, ktoré ilustrujú dianie v … Pokračovať v čítaní

Publikované v HISTÓRIA | Nechať odkaz

DENNÍK JÁNA NOŠÍKA – VOJAKA Z 1. SVETOVEJ VOJNY

V minulosti sme sa na týchto web-stránkach venovali obdobiu prvej svetovej vojny v púchovskom regióne – ako ho prežívali obyvatelia, s akými problémami sa stretávali, i revolúcii, ktorá prišla na konci globálneho konfliktu. Len pripomíname, že tieto informácie si môžete … Pokračovať v čítaní

Publikované v HISTÓRIA | Nechať odkaz

NÁVRH: NOVÝ PAMÄTNÍK OBETIAM TOTALITNÝCH REŽIMOV V PÚCHOVE

11. novembra si v Európe každoročne pripomíname koniec globálneho konfliktu – Veľkej, neskôr nazvanej 1. svetovej vojny, ktorá sa skončila v uvedený deň v roku 1918. Na púchovský región mal tento ozbrojený konflikt drtivé dopady, hoci sa tu priamo nebojovalo. Priamo z … Pokračovať v čítaní

Publikované v HISTÓRIA | Nechať odkaz

ALOJZ HALÁS – PEDAGÓG A HUDOBNÍK TELOM I DUŠOU

Onedlho si Základná umelecká škola v Púchove pripomenie okrúhlych 70 rokov od svojho vzniku. Nedávno tiež prešla jej novšia budova zaslúženou rekonštrukciou. Nielen pri tejto príležitosti by bolo vhodné zaspomínať na jej zakladateľa a prvého riaditeľa Alojza Halása, ktorý pôsobil … Pokračovať v čítaní

Publikované v HISTÓRIA | Nechať odkaz

KEĎ PÚCHOVSKÁ DOLINA REPREZENTOVALA UHORSKÝCH SLOVÁKOV

V roku 1895 sa v Prahe konala Národopisná výstava českoslovanská, ktorej cieľom bolo v prvom rade oboznámiť návštevníkov so životom českého resp. slovanského (hlavne vidieckeho) ľudu na konci 19. storočia a poukázať na rôzne stránky kultúrno-historického rozvoja českého národa. V neposlednom rade mala … Pokračovať v čítaní

Publikované v FOLKLÓR, HISTÓRIA | Nechať odkaz

ZÁPISNICA KANONICKEJ VIZITÁCIE EVAN. CIRKVI V PÚCHOVE (1901)

V septembri 2020 sme si pripomínali 140 rokov od slávnostného posvätenia kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Púchove. V súvislosti s týmto výročím sme na web-stránke publikovali krátky úryvok zo Zápisnice kanonickej vizitácie rovnomennej cirkvi, ktorý opisuje výstavbu a stav chrámu. … Pokračovať v čítaní

Publikované v HISTÓRIA | Nechať odkaz

JEDNOTA BRATSKÁ A PÚCHOV

Jednota bratská vznikla na územi Čiech v 15. storočí ako výsledok porazenia a sklamania radikálneho husitstva (českého protestantizmu) a hľadania akéhosi kompromisu s katolíckou cirkvou. Založil ju Brat Gregor z Kunvaldu v roku 1457. Prví predstavitelia Cirkvi bratskej sa vymedzili … Pokračovať v čítaní

Publikované v HISTÓRIA | Nechať odkaz

140 ROKOV OD VÝSTAVBY EVANJELICKÉHO CHRÁMU V PÚCHOVE

Včera – 26. septembra 2020 uplynulo presne 140 rokov od slávnostného posvätenia kostola evanjelickej cirkve a. v. v Púchove na Moravskej ulici. Pri tejto príležitosti vám prinášame úryvky z kanonickej vizitácie, ktorá sa uskutočnila v máji 1901 a spomína sa … Pokračovať v čítaní

Publikované v ARCHITEKTÚRA, HISTÓRIA | Nechať odkaz