4. ROK OZ PUCHOVO DEDIČSTVO

V stredu 28. októbra 2015 uplynú presne 4 roky, kedy sme spustili projekt, ktorý poznáte pod názvom PUCHOVO DEDIČSTVO. Prvé 3 roky fungoval ako dobrovoľnícka iniciatíva a od septembra minulého roku v podobe občianskeho združenia zaregistrovaného na Ministerstve vnútra SR. Pri príležitosti 4. narodenín sme sa, ako je už zvykom, rozhodli zbilancovať uplynulý rok a naše aktivity v jeho priebehu.

V 4. roku existencie OZ PUCHOVO DEDIČSTVO pribudlo do internetovej databázy opäť veľké množstvo starých fotografií a pohľadníc z celého púchovského regiónu. Aj vďaka vám budujeme tento unikát, ktorý je možné vzhliadnuť na webovej stránke www.puchovodedicstvo.sk v časti GALÉRIA. Na uvedenej stránke ste mali a stále máte možnosť prečítať si i množstvo zaujímavých príspevkov doplnených o dobové fotografie z histórie mesta Púchov, ale i okolitých obcí. Medzi témy, ktorým sme sa venovali, spísali ich a publikovali v uplynulom roku, patrili napr. ďalšie príspevky zo série o výstavbe Priehrady mládeže – konkrétne s názvom NIEKTORÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA A VÝSKUM PRI VÝSTAVBE PRIEHRADY MLÁDEŽE a ĽUDIA NA STAVBE PRIEHRADY MLÁDEŽE (1949-1959). Región je tiež bohatý na rôzne osobnosti, ktoré ovplyvnili nielen život ľudí tu, ale i na celom Slovensku, ba dokonca za jeho hranicami. Svoju pozornosť sme preto venovali i návšteve z roku 1923 s názvom SETON-WATSON U ROYA V PÚCHOVE. V článku MICHAL TELEKEŠI – TERORISTA Z LEDNICE sa dozviete, akým spôsobom ubližoval pán Lednického hradu a panstva svojim poddaným a čoho za to postihlo. Medzi málo známe osobnosti v našom regióne patrí i pán MILAN GABČAN – PROTIKOMUNISTICKÝ ODBOJÁR Z PÚCHOVSKEJ DOLINY, ale i Antal (Anton) Marczibányi, ktorého stručný život opisujeme v príspevku POSLEDNÝ Z RODU MARCZIBÁNYI. Nielen koncu púchovského šľachtického rodu, ale i jeho prvým zmienkam a dedičstvu, ktoré nám v meste zanechal, sme venovali priestor v marci pod názvom ROD MARCZIBÁNYI Z PÚCHOVA. Nezabudli sme ani na okolité obce a na webovej stránke nájdete i februárový článok Z KAPITOL DEJÍN OBCE LAZY POD MAKYTOU a slovníkové spracovanie príspevku NÁZVY OBCÍ V PÚCHOVSKOM OKRESE. Pomerne veľký priestor sme venovali i stavbám, ktoré sú pamiatkovo chránené a okrem článkov o nich sme sa im snažili „vdýchnuť“ život aj iným spôsobom. Napr. 29. mája sme v spolupráci s farnosťou v Horných Kočkovciach a pri príležitosti NOCI KOSTOLOV sprístupnili interiér Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie pri železničnej stanici. Okrem toho sme sa rozhodli pomocou informačnej tabule pri kaplnke a príspevku FLORIÁN A. BALOGH A KAPLNKA V HORNÝCH KOČKOVCIACH informovať verejnosť o dejinách tohto miesta. Taktiež sa nám podarilo vďaka podpore Mesta Púchov, S. Flimmelovej, Archeologickému ústavu v Nitre, Považskému múzeu v Žiline a Vlastivednému múzeu v Považskej Bystrici zrenovovať, doplniť a rozšíriť expozície múzea v Púchove v historickej budove tzv. Župného domu, ktorý sme spomenuli v príspevku STRUČNÉ DEJINY A PRÍTOMNOSŤ ŽUPNÉHO DOMU. Ak ste neboli na slávnostnom otvorení PÚCHOVSKÉHO MÚZEA 9. októbra 2015, tak máte možnosť ho navštíviť počas nových otváracích hodín, ktoré sme vďaka našej dobrovoľnej činnosti značne rozšírili. V Župnom dome nájdete i nový kultúrny priestor, a to v jeho podkroví, ktorý mohol vzniknúť iba v rámci projektu ŽUPNÝ DOM-BOD KULTÚRY PÚCHOV v spolupráci so spomínaným Mestom Púchov a OZ Mŕtva kosť. Prostredníctvom tejto webovej stránky máte možnosť cestovať i v čase, pričom v uplynulom roku to bolo vďaka CESTUPISu: PO STOPÁCH KOMENSKÉHO PÚCHOVSKOM V ROKU 1925, autorovi textu slovenskej hymny – JANKO MATÚŠKA: PÚCHOVSKÁ SKALA (POVESŤ) a pánovi Petrovi Mikšíkovi K PAMÄTNÍKU PÁDU LIETADLA NAD LEDNICOU. Nesmieme zabudnúť ani na tohtoročné 70. výročie konca najrozsiahlejšieho globálneho konfliktu, ktoré sme si pripomenuli článkom KONIEC 2. SVETOVEJ VOJNY V PÚCHOVE A OKOLÍ. Spolupracovali sme i na tvorbe množstva televíznych reportáží a ďalších článkov v novinách. Azda treba pripomenúť i spoluprácu s Ústavom pamäti národa na výstave o dejinách ŠtB na Slovensku pod názvom PRÍSNE TAJNÉ!, ktorú si môžete pozrieť v priestoroch múzea v Župnom dome v Púchove do konca roka 2015. Rovnako niekoľkokrát týždenne vám prinášame prostredníctvom facebooku rôzne fotografie a postrehy z dejín celého regiónu. Pri zhrnutí všetkých našich aktivít za uplynulý rok je až neuveriteľné, že toto všetko sme stihli v našom voľnom čase bez ohľadu na odmenu. I keď priznávame, že určitým druhom satisfakcie sú vaše pozitívne odozvy a ďalšia spolupráca s vami, vďaka ktorej spolu môžeme objavovať a skladať ďalšiu mozaiku dejín púchovského regiónu. Veríme, že sa vám naše-vaše aktivity páčia a zostanete nám i naďalej verní, či už ako prispievatelia starých fotografií a dokumentov, alebo i ako čitatelia, pozorovatelia a tí, ktorí majú radi tento región a jeho dejiny.  ĎAKUJEME!

autor: Pavol Makyna

V mene OZ PUCHOVO DEDIČSTVO ďakuje autor článku, Peter Hrbáček a Miloš Makyna.

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.