NÁZVY OBCÍ V PÚCHOVSKOM OKRESE

Názvy jednotlivých obcí na území celého Slovenska prešli veľmi zložitým historickým a jazykovým vývojom (etymológia). Počiatky dochovaných najstarších názvov prírodných útvarov (pohorí, riek…), od ktorých sú odvodené pomenovania mnohých obcí, môžeme datovať do obdobia prelomu letopočtov. Územia dnešného Slovenska v tom čase obývali Kelti, Germáni a nezanedbateľný vplyv mala i Rímska ríša. Väčšina názvov však vychádza od Slovanov, ktorý sem prichádzali od 5. storočia nášho letopočtu. Najviac prvých písomne doložené názvov osád (z toho neskôr obcí) v púchovskom regióne datujeme od 13. do 16. storočia (existovali však už predtým). Veľký vplyv na spomínané názvy mal i maďarský jazyk. Keďže jazyk je živý „organizmus“, neustále sa vyvíja, a tak i súčasné názvy podliehajú neustále meniacim sa podmienkam. Prinášame vám abecedný zoznam názvov obcí a niektorých ich častí v púchovskom okrese, pričom uvádzame i rok prvej písomnej zmienky:

Beluša – 1330 – Belos, Bellvss, Belus, Belusch

Dohňany – 1471 – Dohnan, Donány

Dolná Breznica – 1388 (rozdel. 1471) – Breznic, Alsóbresznic, Alsótoposbreznic, Unt. Bresnitz, Alsonyiresd

Dolné Kočkovce – 1322 (rozdel. pred 1407) – Kocskócz, Felso Kockoch, Felsö Kocskócz, Alsókocskócz, Unt. Kotskócz, Koutschschkouze

Hloža (časť Beluše) – 1397 – Hlosa, Hlozsa, Hloscha, Hlocza, Szentjánosháza

Horná Breznica – 1388 (rozdel. 1471) – Breznic, Felsö Breznic, Felsöbreznicz, Ober Bresniz, Felsönyiresd

Horné Kočkovce (časť Púchova) – 1322 (rozdel. pred 1407) – Kocskócz, Alsókocskócz, Ober Kotskowec, Kotskócz, Kockowce

Horenická Hôrka (časť Lednických Rovní) – ? – Horeniza/Horka, Horenic/Huorka, Magasi/Kiserdö

Horovce – 1259 – Horocz, Horócz, Horowcze, Horóc

Hoštiná (časť Púchova) – ? – Hadas

Hrabovka (časť Púchova) – ? – Hrabowka

Ihrište (časť Púchova) – ? – Ihrystye, Igriczke

Kvašov – 1471 – Kwasow, Kvassó, Quascho

Lazy pod Makytou – 1598 – Laz, Laas, Laaz, Lázalja

Lednica – 1259 – Lednicz, Lednic, Lednitz (kedysi Lednická Lehota: Ledniclehota, Ledniczváralja, Lehotaváralja)

Lednické Rovne – 1471 – Rovne, Rowne, Rownye, Ledniczróna, Ledniczrovnye

Lúky – 1471 – Luki, Luky, Alsórétfalu

Lysá pod Makytou – 1471 – Lissza, Lisza, Lisa, Fehérhalom

Medné (časť Lednických Rovní) – 1372 – Medne

Mestečko – 1471 – Mestecko, Mesztecskó, Lednickisfalu

Mostište (časť Dohňan) – 1471 – Moscise, Mostistye, Mostystye

Mojtín – 1364 – Mojtény, Moyszin, Hegyesmajtény

Nimnica – 1408 – Nimnitz, Nimnic, Nemöcz, Nemöc, Nimnicz

Nosice (časť Púchova) – 1407 – Nosic, Nositz, Noszic, Noszice, Nossize

Podhorie (časť Beluše) – ? – Podhor, Podhory, Vágerdöalja

Prečínska Lehota (časť Lednických Rovní) – 1413 – Lotka, Precsinlehota, Perecsényszabadi

Púchov – 1243 – Puchó, Puhó, Pohó, Pochou, Pvchow, Puchow, Púchov nad Váhom

Streženice – 1408 – Sztrezenicz, Sztrezsenyic, Sztrezenitz

Vieska-Bezdedov (časť Púchova) – 1388/1471 – Bezdedovászka, Veszkabezdedó, Bezdédfalva, Wieska/Bezdedow

Visolaje – 1327 – Wisolaye, Viszolaj, Wisolaj

Vydrná – 1475 – Widrna, Vidrna, Vidornya, Widerna

Záriečie – 1475 – Zariecs, Zarjecs, Felsözáros

Zbora (časť Dohňan)- 1471 – Zbora

Zubák – 1471 – Zubak, Trencsenfogas

autor: Pavol Makyna

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.