ZÁRIEČSKE STRAŠIDLO – BEZHLAVÁ MÁTOHA

Začiatkom 20. storočia vychádzal v slovenčine časopis venovaný školskej mládeži s názvom KNIŽNICA ŠKOLÁKOV. Časopis redigoval evanjelický kňaz Július Bodnár a v Myjave ho vydávala a tlačila kníhtlačiareň Daniela Pažického. Vychádzal štvrťročne a ročné predplatné stálo 80 halierov. V 4. čísle v roku 1914 vyšiel aj príspevok s názvom NEBOJ SA STRAŠIDLA A NEBUĎ STRAŠIDLOM, z ktorého sme vybrali príbeh o bezhlavej mátohe pohybujúcej sa v chotári obce Záriečie. 

cs

1 2 3 4

Related Images:

This entry was posted in FOLKLÓR. Bookmark the permalink.

Comments are closed.