2% Z DANÍ PRE PUCHOVO DEDIČSTVO

Podobne, ako v predchádzajúcich troch rokoch, sa stalo OZ PUCHOVO DEDIČSTVO prijímateľom 2% z daní, ktoré ste ako zamestnanci odviedli štátu zo svojej práce v kalendárnom roku 2018. Aj tento rok by sme vás chceli poprosiť o možnosť poukázať tieto finančné prostriedky do objavovania histórie a kultúrnych hodnôt nášho regiónu. Aj v uplynulom roku sme vďaka vám mohli financovať napr. túto web-stránku, na ktorej nájdete desiatky článkov o dejinách okresu Púchov, stovky unikátnych fotografií  starých aj 150 rokov, tipy na kultúrne podujatia a mnoho ďalšieho. Je toho veľa, čo spolu s vami dokážeme a dôkazom toho môže byť aj súhrn aktivít za uplynulý rok, ktorý si môžete prečítať tu – http://puchovodedicstvo.sk/onas/5855/7-rok-oz-puchovo-dedicstvo/. 

Ak sme vás presvedčili a ste zamestnancom, môžete postupovať nasledovne:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (Konkrétne tlačivo vyhlásenia za rok 2018 si môžete stiahnuť tu)
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Dôležité dátumy:

  • do 31. marca 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Naše údaje: 

Meno: PUCHOVO DEDIČSTVO

Adresa: 1. mája 871/6, 02001 Púchov

IČO: 42373956

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4402000000003498485351 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

ĎAKUJEME!

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.