7. ROK S OZ PUCHOVO DEDIČSTVO

V kalendári bol dátum 28. október 2011 a my sme prvýkrát zverejnili článok z histórie púchovského regiónu. Uplynie teda už sedem rokov a podobne ako v tých predchádzajúcich sme sa vám aj v tomto tzv. osmičkovom roku snažili priniesť mnohé zaujímavosti z histórie okresu. Aby sme neporušili tradíciu, tu je malý súhrn našej práce za uplynulý rok. Ak ste niečo premeškali alebo si chcete pripomenúť, stačí kliknúť na vyznačený príspevok.

Siedmy rok fungovania sme začali článkom Z DENNÍKA RUDOLFA KUBIŠA Z IHRIŠŤA, ktorý bol už tretí v poradí z tejto série a zavŕšil tak spomienky menovaného pána na vojnové roky v Púchove a na východnom fronte ako vojaka slovenskej armády. Príspevkom s názvom DUŠAN KUZMA – EXPRESÍVNY ARCHITEKT Z MESTEČKA sme si pripomenuli v našich končinách málo známeho tvorcu významnej slovenskej i svetovej architektúry 20. storočia. Kalendárny rok 2017 symbolicky ukončil článok SOĽNÝ SKLAD V PÚCHOVE, „postavený“ na objave dokumentu z maďarského archívu, pomocou ktorého vieme v meste rekonštruovať podobu dnes už neexistujúcej budovy z 18. storočia, kde sa uchovávala a distribuovala soľ pre široký región Stredného Považia. Po pokojných vianočných sviatkoch prišiel čas plesov a zábav. Krátkym príspevkom PÚCHOVSKÉ TANEČNÉ ZÁBAVY (1939 – 1944) sme sa snažili pripomenúť ako a kto organizoval radovánky v rytme hudby v priebehu 2. svetovej vojny v Púchove. Čas zábav vrcholí v našich zemepisných šírkach tradičnými fašiangami.  Ako si na tieto oslavy spomínal púchovský kronikár pred viac ako 100 rokmi napovedal článok FAŠIANGY PO PÚCHOVSKY PRED 1. SVETOVOU VOJNOUUrčite ste sa už veľakrát stretli s tým, že poloha obcí okolo i samotné okresné mesto sa v rôznych publikáciách uvádza rôzne. Skúsili sme sa nad tým zamyslieť rôznymi pohľadmi a pri tom vznikla ÚVAHA: DO KTORÉHO REGIÓNU PATRÍ MESTO PÚCHOV? Od apríla si na našej-vašej webovej stránke www.puchovodedicstvo.sk môžete prečítať článok s názvom DEJINY PÚCHOVSKEJ MLIEKARNE, ktorý určite mnohým pripomenul chutné produkty z regionálneho mlieka vyrábané ešte na začiatku 90. rokov minulého storočia. Okrem toho, že si tento rok pripomíname 100. výročie vzniku Česko-Slovenska, v Lednických Rovniach si nielen pamätníkom pripomenuli nedožité 100. narodeniny rodáka bojujúceho v lietadlách britských Kráľovských vzdušných síl v priebehu najväčšieho globálneho konfliktu. Túto osobnosť nielen regionálnych dejín pripomenula Zuzana Peer vo svojom príspevku PILOT RAF ANTON VANKO Z LEDNICKÝCH ROVNÍ. Ďakujeme zaň a sme radi, že ste si ho mohli prečítať aj na tomto webe. Medzi jedny z mála oficiálnych štátom registrovaných kultúrnych pamiatok v Púchove patrí modrotlačiarenska dieľňa na nábreží Váhu. Hoci sa v nej dnes už modrotlač neprodukuje, minulosť tohto miesta s výrazným „genius loci“ priblížil príspevok zo začiatku leta – STARÝ FOTO-NÁVOD VÝROBY MODROTLAČE Z PÚCHOVA. V auguste sme si pripomenuli uplynutie pol storočia od začiatku okupácie našej krajiny vojskami Varšavskej zmluvy. Vďaka Jakubovi Krejčímu a jeho rodine sme mohli prvýkrát vzhliadnuť aspoň krátky videozáznam s názvom 21. AUGUST 1968 V PÚCHOVE. Spomínaný video-záznam zachytil aj ďalšie časti Púchova v tomto období a môžete ich vidieť vo videu PÚCHOV NA KONCI 60. ROKOV (20. STOROČIA). V troch častiach sme vám priniesli aj príspevok z vedeckej štúdie o významnom, no málo známom púchovskom rodákovi Antonovi Neumanovi. PRVÝDRUHÝTRETÍ diel tak postupne v skratke mapujú jeho životný príbeh od narodenia na Moravskej ulici, cez úradnícku kariéru vrcholiacu v kancelárii prezidenta SR Jozefa Tisa, ťažké obdobie väzenského zajatia i sledovanie Štátnou bezpečnosťou. Ďalej sme svoje pôsobenie na tzv. sociálnych sieťach rozšírili o INSTAGRAM. Akýmsi vrcholom nielen tohtoročného snaženia OZ PUCHOVO DEDIČSTVO bolo vydanie knižnej publikácie s názvom PÚCHOV NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÁCH, ktorá najmä pomocou starých foto-záberov mapuje urbanistický vývoj spomínaného mesta od polovice 19. storočia po koniec 20. storočia. Kniha obsahuje v 27 kapitolách viac ako 250 unikátnych fotografií s doplňujúcim textom, štúdiu o „Výstavbe železničných tratí a ciest s dôrazom na územie regiónu Púchova“ v spomínanom období, dobové mapy a i. Kniha by nemohla vzniknúť bez vašej pomoci, pričom nám už niekoľko rokov sprostredkúvate množstvo nielen vizuálnych informácii z dejín púchovského regiónu, zo čo vám veľmi ĎAKUJEME! Uvedená kniha bola prvýkrát predstavená verejnosti na vernisáži rovnomennej výstavy, ktorá sa konala od 5. septembra do 30. septembra v priestoroch Divadla v Púchove. Tu ste si ju mohli prvýkrát aj zakúpiť, prípadne sme vás čakali na jubilejnom XX. Púchovskom jarmoku 15. septembra aj s kalendárom na rok 2019 nazvaným STRATENÝ PÚCHOV. Kalendár sa už vypredal, no publikácia PÚCHOV NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÁCH bude čoskoro opäť dostupná (podľa aktuálneho prísľubu tlačiarne v polovici novembra). Vďaka vám tiež za akúkoľvek podporu, či už formou 2 % z daní, ale i za každý pozitívny i negatívny prejav – všetko nás posúva vpred. Veríme, že nám zostanete i naďalej verní a spoločne objavíme ešte mnoho z našej minulosti.

Vaše OZ PUCHOVO DEDIČSTVO (Pavol Makyna, Peter Hrbáček, Miloš Makyna)

This entry was posted in O NÁS. Bookmark the permalink.

Comments are closed.