NAJSTARŠIA STAVBA V REGIÓNE – Kostolík sv. Anny v Beluši

Ako už názov príspevku napovedá, kostolík sv. Anny v Beluši (vo farskej záhrade vedľa kostola) by mal byť najstaršou dochovanou stavbou v okrese Púchov.

Presný dátum jej vystavania nepoznáme, keďže sa nám z tohto obdobia nedochovali písomné doklady. No architektonické prvky nám pomáhajú datovať vznik vtedajšieho kostola (stále píšeme o kaplnke sv. Anny) do druhej polovice 13. storočia, čiže zhruba medzi roky 1250 – 1300. Podmieňovací spôsob („kostolík by mal byť“) sme v úvode použili zámerne, pretože nad obcou Lednica bol v polovici 13. storočia vystavaný rovnomenný hrad. Prvýkrát sa spomína v súvislosti s jeho držbou župana Mareka z Lednice v rokoch 1259 – 1269. Z toho vyplýva, že hrad je pravdepodobne starší ako kaplnka alebo kostolík sv. Anny v Beluši, no v priebehu nasledujúcich storočí bol stavebne niekoľkokrát upravovaný. Z jeho pôvodných architektonických prvkov sa dochovalo len málo, keďže dnes je zrúcaninou. Aj kostolík v Beluši bol okolo roku 1300 upravený, no stále má charakter stredovekého románskeho kostolíka, hoci vstupný portál je už ranogotický (lomený oblúk).

sv. annaKostolík sv. Anny v Beluši je unikátny najmä polkruhovými románskymi oknami a svojím pôdorysom, ktorý tvorí štvorcová loď a polkruhová apsida (polovičnou kupolou zaklenutý priestor alebo výklenok, v ktorom sa väčšinou nachádza oltár). V jeho vnútri sa nachádzajú ešte malé zvyšky gotických fresiek, ktoré sú približne z obdobia 14. storočia. O svoju funkciu prišiel okolo roku 1560, kedy bol vedľa neho postavený nový a väčší kostol, zasvätený sv. Alžbete Uhorskej. Preto je i dnes medzi obyvateľmi kostolík známy skôr ako kaplnka. Určitý čas sa v ňom opäť slúžili sv. omše, keďže nový kostol získali v období reformácie evanjelici. Neskôr bol využívaný ako karner (kostnica, osárium), pričom v ňom boli uložené kostrové pozostatky zo zrušeného cintorína v jeho tesnej blízkosti. Neskôr boli uložené na nový cintorín. Niekoľko stavebných zásahov napríklad znemožnilo určiť konštrukčné riešenie pôvodnej strechy. 

Okrem kostnice bol kostolík využívaný aj ako sýpka, dnes skôr ako skladisko pracovného náradia a liturgických predmetov, alebo vystavenie betlehemu počas Vianoc.

Autor: PD

This entry was posted in ARCHITEKTÚRA, HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.