HOTEL, v ktorom sa nedá ubytovať – KANADA

Počuli ste niekedy o Hoteli KANADA v Púchove? Priznáme sa, že v širších súvislostiach ani my. Z kníh o dejinách mesta Púchov a rozprávania „starých Púchovčanov“ sme poznali najmä Hotel Javorník, Lilienthal a Patkó, no hotel s týmto názvom nie. Pri našom stretnutí si pani Polakovičová spomenula, že kedysi vlastnila „nejaké“ nekompletné plány „nejakého“ Hotela KANADA, ale darovala ich. Slovo dalo slovo, plány sa podarilo zapožičať a čo z toho vzniklo posúďte sami…

1. svetová vojna spôsobila obyvateľom mestečka Púchov množstvo biedy a utrpenia, no jej koniec priniesol zmenu režimu a vznik nového štátu – Československej republiky. Obchod sa začal čoskoro vzmáhať a židovským obchodníkom pribudla v r. 1919 konkurencia v podobe Potravného družstva, kde sa sústredili ďalšie malopodnikateľské snahy. Toto družstvo sídlilo v budove spomínaného Hotela Javorník. V roku 1920 v Púchove vznikol i tzv. Robotnícky konzum, ten predával tovar v Nathanovom dome (miesto dnešnej kaviarne El Greco na rohu Moravskej a Moyzesovej-pešej ulice). Svoje miesto v podnikateľskej oblasti sa snažilo získať od r. 1920 aj slovenské družstvo Včela. Na vzniku tohto subjektu sa kapitálom podieľali najmä majetnejší obyvatelia mestečka. Včele sa neskôr podarilo prevziať pálenicu zaniknutej firmy Hangya a postaviť i ďalšie – v Lysej pod Makytou, Dulove, Nemšovej. Družstvu sa spočiatku veľmi darilo a dokázalo spracovať 70 – 80 vagónov sliviek ročne. I výrobky družstva mali v celej ČSR obrovský ohlas. Najznámejším bol azda zdravotný likér s názvom SANITAS, ale i slivovica a borovička. Devalvácia cien, vysoké dane a clá však spôsobili úpadok družstva. To sa skúsilo preorientovať na výrobu ovocných štiav a sušeného ovocia. Určitou záchranou družstva Včela malo byť vybudovanie kaviarne a reštaurácie s názvom HOTEL KANADA. Prečo budova s týmto názvom, nevieme s určitosťou, no domnievame sa, že meno bolo odvodené od krajiny, do ktorej v tom čase emigrovalo veľké množstvo Slovákov „za lepším životom“. Postavený bol v r. 1930 – 1931 na Továrenskej ulici (č. 76) v Horných Kočkovciach vedľa mosta. Z dnešného pohľadu bola budova situovaná z časti v násype, po ktorom vedie cesta z mosta na železničnú stanicu a z časti vedľa násypu vľavo (násyp tu samozrejme v tom čase neexistoval, keďže pôvodný most bol umiestnený viac vpravo z pohľadu Púchova – poznámka autora). Hotel KANADA však nebol hotelom v pravom zmysle slova. Nenachádzalo sa tu žiadne ubytovacie zariadenie pre hostí a budova slúžila ako kaviareň a reštaurácia. Podľa plánov a revíznej správy Ústredného družstva, vďaka ktorým sa nám podarilo zrekonštruovať jeho podobu, bolo v budove umiestnené vyvýšené pódium. To zrejme slúžilo na kultúrne účely a spríjemnenie chvíľ zákazníkom pri jedle a káve. V suteréne sa nachádzali pivnice, kde sa skladoval dovezený tovar.  Z kaviarne bol krásny pohľad na pravú stranu Váhu, na ktorej stáli domy mestečka Púchov. Hotel KANADA však nemal dlhú životnosť. Na konci 2. svetovej vojny, 30. mája 1945, bol poškodený následkom výbuchu neďalekého mosta a jeho železných častí, ktoré pri explózii odletovali do veľkej vzdialenosti a poškodili množstvo budov v celom mestečku (most vyhodilo do vzduchu odchádzajúce nemecké vojsko – poznámka autora). Odvtedy budova začala chátrať a o rok neskôr musela ustúpiť výstavbe nového mosta a priľahlej komunikácie.

Vizualizácia Hotela KANADA z 30. rokov minulého storočia – takto by mohol vyzerať ešte aj dnes (pohľad z uhla).

Pohľad na Hotel KANADA spredu. Ak by ste tu stáli pred 80 rokmi, tak za chrbtom vám tečie Váh a vpravo stojí prvý most.

Pohľad na hotel zozadu.

Z okien bol krásny výhľad na rieku Váh a mestečko Púchov na druhom brehu Váhu.

Jediná nám známa fotografia, ktorá zachytila zničený most a Hotel KANADA na hornokočkovskom brehu Váhu.

Ako sme už uviedli, budovu sa nám podarilo zrekonštruovať podľa plánov a revíznej správy Ústredného družstva, ktoré archivovala pani Polakovičová. Na tvorbe trojrozmerného modelu spolupracovali Miloš Makyna a Ing. arch. Peter Hrbáček (www.phdesign.sk) Históriu „skompletizoval“ Mgr. Pavol Makyna. Ak máte aj Vy plány nejakej zaniknutej, alebo starej a stojacej budovy v regióne, tak nás pokojne kontaktujte (info@puchovodedicstvo.sk). Možno vznikne ďalší zaujímavý príspevok, ako je napríklad tento 🙂


This entry was posted in ARCHITEKTÚRA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.