HISTÓRIA PÚCHOVSKÝCH JARMOKOV

Vďaka výhodnej geografickej polohe bol Púchov už oddávna prirodzeným obchodným strediskom v regióne. 15. septembra si v Púchove pripomenieme 364. výročie udelenia privilégia usporadúvať dobytčie trhy a 357. výročie od získania privilégia, ktoré pridelilo mestečku ďalšie 2 jarmoky a upresnenie ich termínov.

V prvej polovici 16. storočia bola v mestečku založená tzv. tridsiatková stanica, ktorej účelom bolo vyberať pohraničný poplatok (clo – tridsiatok) od kupcov prechádzajúcich cez Lyský priesmyk smerom z alebo na Moravu. Tridsiatok (3 – 5% z hodnoty tovaru) vyberal od r. 1518 kráľovský úradník, ktorý ich odovzdával Kráľovskej komore. Tento úradník mal povinnosť viesť úradné záznamy – tridsiatkové registre, do ktorých zaznamenával: deň, meno a priezvisko obchodníka, názov a druh tovaru, množstvo a cenu. Obrovský hospodársky význam mali pravidelné trhy a jarmoky, ktoré sa konali v jednotlivých obciach na základe udeleného kráľovského privilégia. Tie vždy prilákali množstvo obchodníkov a kupujúcich z blízkeho i ďalekého okolia. V Púchove sa pravidelne konali tzv. výkladné jarmoky, kde sa obchodovalo so spotrebným tovarom. Do roku 1655 sa nakupovalo a predávalo na 4 takýchto jarmokoch (zimný, jarný, letný a jesenný termín – v pondelok po Novom roku, po Veľkej noci, po sv. Margite a po Všetkých svätých). Po tomto roku na príhovor Zuzany Lórantfyovej (vlastníčka a správkyňa Lednického panstva) Trenčianska stolica povolila konať ďalšie dva jarmoky (v pondelok po sv. Trojici a Povýšení sv. Kríža), kedy boli na nariadenie Františka Rákocziho I. (dedič Lednického panstva) oslobodení od mýta tí, ktorí prišli na ďalšie dva povolené jarmoky a trhy v Púchove.  Pred výkladnými jarmokmi sa konali i tzv. dobytčie trhy, no zatiaľ, čo výkladné sa usporadúvali v centre obce, dobytčie sa z hygienických dôvodov konali v extraviláne sídiel. Právo obchodovať s dobytkom, ošípanými i menšími zvieratami získal Púchov v r. 1649 vďaka kráľovi Ferdinandovi III., ktorý vydal listinu s týmto privilégiom. V r. 1999 sa 350. výročie udelenia tohto privilégia stalo podnetom na znovuobnovenie tradičného jarmoku v Púchove. Ten sa stal najpopulárnejším a zároveň najnavštevovanejším podujatím, ktoré sa v meste koná pravidelne 3. septembrovú sobotu. Z tohto dôvodu je rok 2012 už rokom XIV. ročníka znovuobnoveného tradičného jarmoku v Púchove, ktorý vyhľadáva množstvo jarmočníkov z celého Slovenska i zahraničia.   

autor: Pavol Makyna

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.