NEDEĽNÉ PRECHÁDZKY BARÓNA HOENNINGA

             Vážení priatelia PUCHOVHO DEDIČSTVA, pripravili sme pre Vás novú jednoduchú hru, ktorú sme nazvali „Nedeľné prechádzky baróna Hoenninga“. Hra je určená pre všetkých,  ktorí sa zaujímajú o historický vývoj nášho mesta, o kultúrne a historické pamiatky, ale i pre tých, ktorí hľadajú nové inšpirácie nielen na nedeľné prechádzky v Púchove. Počas štyroch týždňov Vám budeme každú nedeľu prinášať dve nové hádanky. Odporúčame Vám, aby ste si vytlačili alebo prekreslili zašifrovanú tajničku s písmenami. Každé písmeno dostane po rozlúštení jednoduchej hádanky svoje jednociferné číslo – hodnotu, ktorú si zapíšete. Vašou úlohou teda bude na každom mieste, ktoré barón navštívil, nájsť číslo a zameniť ho za písmeno v tajničke dole. Po vyplnení celej tabuľky dostanete GPS súradnice, na ktorých nájdete malé prekvapenie od Puchovho dedičstva – barónov poklad. A čo potrebujete k splneniu úlohy? Dobrú náladu, úsmev, GPS zariadenie, prípadne mobilný telefón s podporou GPS alebo Google Maps na internete. Hrou Vás bude sprevádzať barón Hoenning, ktorý sa „práve“ prisťahoval do Púchova a všetko si zapisuje do denníka (príbeh je síce vymyslený, no nevylučujeme, že sa mohol odohrať práve takto, keďže je postavený na historických faktoch). Už dnes Vám prinášame prvé dve hádanky. Želáme Vám veľa šťastia a bystrého umu. 🙂

 S (North): EH° AF´ CG´´

V (East): BG° BG´ DH´´

1. Z denníka Emila Friedricha Johanessa Hoenninga O´Carolla: „Píše sa rok 1888 a ja sa po rozvode sťahujem do Púchova. Marta Freyerová, ktorá vychovávala naše deti, sa rozhodla ísť so mnou. Deti ostali s Hermínou a nechal som jej aj väčšinu peňazí z odpredaného hospodárstva vo Vaske. Bývať budem na konci Moravskej ulice, hneď oproti malej krčmičke s názvom Mŕtva kosť. Aspoň to večer nebudem mať ďaleko. Cez cestu sa nachádza aj púchovský cintorín. Mám 54 rokov, pomaly by som mal začať uvažovať aj nad vlastným hrobom, do ktorého ma Hermína určite raz privedie. Stále mi píše, že deti potrebujú viac peňazí. Včera večer som na prechádzke po cintoríne zazrel veľmi pekné miesto. Rozhodol som sa, že keď už, tak moje bezduché telo by malo ležať priamo tam.“

Úloha č. 1(F): Udalosť v živote baróna Hoenninga, ktorá sa udiala v roku 1834. Tá je spomenutá na jeho náhrobnom kameni na púchovskom cintoríne, avšak napísaná je v nemčine. Spočítajte počet písmen v tomto nemeckom slove a výsledok zapíšte do tabuľky namiesto písmena F.

 POMÔCKA: Hrob sa nachádza hneď na pravej strane za „malým“ vchodom na cintorín (vstup z Komenského ulice).

2. „Hneď ráno som sa rozhodol vybrať za miestnym farárom na evanjelickú faru. Potrebujem zistiť, či je spomínané miesto na cintoríne ešte voľné. Púchovčania bývajúci na Moravskej ulici ma cestou vítajú a prihovárajú sa mi. Veľmi ich zaujíma, odkiaľ som prišiel a prečo som v meste. Odpovedám im, že plánujem výpravu za Schliemannom do Tróje na vykopávky, ale najskôr si to chcem skúsiť na  Púchovskej skale. Vraj sa v Púchove nachádzajú zvyšky hradu, ktoré sa ešte nepodarilo nájsť. Hneď, ako ho objavím a trochu preskúmam, vydám sa za Schliemannom. Ľudia mi želajú veľa šťastia a vraj sa mám v prípade potreby zastaviť. Farár mi oznámil, že miesto na cintoríne je voľné a že pozná zopár „moravských“ kamenárov, ktorí mi hrob zhotovia. Súhlasil som a zaplatil som preddavok.“

Úloha č. 2(D): Na budove starej evanjelickej fary sú umiestnené tri pamätné tabule. Na strednej tabuli sčítajte číslice výročia narodenia „OTCA“ a výsledok zapíšte do tabuľky namiesto písmena D.

3. Včera som sa vrátil zo Zsolny, Slováci mesto volajú Žilina. Najviac ma zaskočilo, že Púchov ešte stále nemá zhotovený most. Cez Váh sa dá preplaviť na kompe, alebo rieku je možné prejsť aj cez brod neďaleko katolíckeho kostola. Na druhej strane rieky, neďaleko Horných Kočkoviec, obyvateľov „ochraňuje“ v malej kaplnke pod stromom socha sv. Jána Nepomuckého. Na spodnej časti podstavca sa nachádza reliéf s výjavmi z dávnej povodne, ktorá spustošila mesto. Ľudia sem ešte stále nosia kvety a nejeden pocestný sa zastaví aj na krátku modlitbu.“

Úloha č. 3(G): Socha sv. Jána Nepomuckého bola presunutá a v súčasnosti sa nachádza za katolíckym kostolom v Púchove, oproti cirkevnej škole. Vašou úlohou bude spočítať tzv. slimáky (ozdobné špirály), ktoré skrášľujú podstavec sochy. Počet vynásobte číslicou 2 a výsledok doplňte do tabuľky pod písmeno G.

       4. Je zaujímavé, koľko historických budov sa v tomto krásnom meste nachádza. Medzi najzaujímavejšie určite patrí katolícky kostol, evanjelická fara a židovská synagóga, ktorá stojí medzi nimi, ale i bývalé sídlo Marczibányiovcov s veľkou záhradou. Práve do synagógy by som chcel nazrieť, pretože ma veľmi zaujíma história Púchova a miestni židia vraj majú výbornú pamäť. Synagóga je vyzdobená štyrmi vežičkami, na priečelí vynikajú tri veľké okná a nápis v hebrejčine. Stretol som sa s pánom Rafaelom Buchwälderom, ktorý ma zabavil a obohatil o mnohé veselé príhody.“

Úloha č. 4(H): Synagóga v Púchove stála medzi katolíckym a evanjelickým kostolom, na dnešnej pešej zóne – Moyzesovej ulici. Tu je dnes umiestnená pamätná tabuľa. Úloha je veľmi jednoduchá. Pod písmenom H sa nachádza počet riadkov na tejto tabuli.

5. „Vybral som sa do bývalého domu rodiny Marczibányiovcov. Je to budova s mnohými oknami. Za domom sa rozprestiera kásna, veľká záhrada plná stromov. Členovia rodiny sú údajne priamymi potomkami Pucha – zakladateľa osady, podľa ktorého aj mesto dostalo svoje dnešné pomenovanie. Marczibányiovci v Púchove žili do roku 1848. Škoda, že sme sa nikdy nestretli.“

Úloha č. 5(E): Dom rodiny Marczibányiovcov, tzv. Marczibányiho kaštieľ  bol zbúraný v roku 1988. Ešte než budova úplne schátrala, bola využívaná ako budova okresného súdu, posledným majiteľom bola Jednota – spotrebné družstvo Púchov. V roku 2006 mesto vybudovalo na mieste pôvodnej marczybányiovskej záhrady rovnomenný park. Tu sa na terasách vo vnútornom kruhu nachádzajú slnečné hodiny. Vašou úlohou bude spočítať počet stĺpov okolo týchto hodín. Výsledok zapíšte do tabuľky namiesto písmena E.

6. „Na archeologický výskum potrebujem dostať povolenie od  úradu. Vybral som sa teda na druhú stranu mesta. Budova je trojpodlažná a má veľkú manzardovú strechu, nachádza sa tu aj soľný sklad. Úradníci sú v Púchove veľmi milí a ochotne mi pomáhajú s oficialitami.“

Úloha č. 6(A): Župný dom bol v Púchove postavený v roku 1795 zásluhou vtedajšieho podžupana Imricha Marczybányiho. Dnes sa v budove nachádza Múzeum Púchovskej kultúry. Otváracie hodiny sú každý piatok od ôsmej do jedenástej hodiny. Na rohu Župného domu je umiestnená tabuľka označujúca Múzeum Púchovskej kultúry a na nej sa nachádzajú dve číslice (tabuľka bola demontovaná, ide však o čísla storočí, ktoré vymedzujú pôsobenie spomínanej kultúry na neďalekej skale). Ak číslice od seba odčítate, dostanete hodnotu, ktorú vpíšete do našej tabuľky namiesto písmena A.

7. „Pred 81 rokmi, v roku 1807, vypukol v Púchove obrovský požiar. Sused Pišta mi večer pri pive porozprával o udalostiach, ktoré sa vtedy stali. Požiar údajne zničil väčšiu časť mesta a o život prišlo mnoho obyvateľov. Veľa rokov prešlo, kým sa podarilo obnoviť zničené budovy, niektoré domy sa už nepodarilo zachrániť. Požiar zničil aj budovu fary, farský archív, strechu katolíckeho kostola, takmer celú vežu a aj zvony. Ľudí dlhý čas na bohoslužby zvolával kostolník.“

 Úloha č. 7(B): Na priečelí rímsko-katolíckeho kostola je umiestnený veľký drevený kríž (tzv. misijný) a na ňom sa nachádzajú tri časové údaje – roky, v ktorých sa v Púchove konali misie. Nájdite rovnakú číslicu v týchto rokoch a zapíšte ju do svojej tabuľky namiesto písmena B.

8. „Tento týždeň som konečne dostal povolenie na archeologický výskum na Púchovskej skale. Miestny učiteľ sa mi ponúkol, že mi bude pomáhať. Vybrali sme sa teda na miesto vykopávok. Vedľa cesty som si medzi domami všimol kaplnku s baldachýnom, ktorá bola postavená v roku 1746.“

 Úloha č. 8(C): Spomínaná kaplnka sa dnes stále nachádza na pôvodnom mieste – na Komenského ulici, oproti tzv. Céčku. Namiesto písmena C sa v našej tabuľke nachádza počet postáv v tomto súsoší.

MIESTO POKLADU: „Konečne sa dostávame pod skalu. Už som tu bol niekoľkokrát, ale vždy iba na prechádzke. Dnes je to iné. Cítim, že sa mi čoskoro podarí objaviť zvyšky Púchovského hradu. Bralo je vysoké, žiarivo biele. Vrchol vidieť dokonca z môjho domu. Skala mi pripomína dve postavy – povedal by som, že sa nápadne podobá na Máriu Teréziu s inou postavou. Zapíšem si, že s radcom Kaunicom. Prístroj zvaný fotoaparát sa mi nepodarilo zadovážiť, preto si musím bralo nakresliť. Cestou na vrchol sme stretli malé dievča v šatke, ktoré páslo kravy. To sa nás najskôr naľakalo, no neskôr sa rozhovorilo. Dozvedeli sme sa, že tu kedysi žilo veľa hrnčiarom a preto je v okolí roztrúsených toľko hlinených črepov. Dievča nám taktiež rozpovedalo povesť o poklade.“

Milí priatelia! Spoločne sme sa dostali až na koniec denníka baróna Hoenninga. Dúfame, že ste sa spolu s nami naučili niečo nové zo „zabudnutej“ histórie mesta Púchov. GPS zariadenie Vás po rozlúštení našej tajničky zavedie do lokality, kde barón ukryl svoj poklad. Pre prvého úspešného hľadača je pripravená odmena, avšak ani tí ďalší neobídu naprázdno. Prineste si so sebou aj nejakú drobnosť, ktorou rozšírite „obsah truhlice“. Presné miesto Vám pomôžu určiť aj nasledujúce verše:

Z lomu hore po schodoch sa vydáš,

iba jeden pokus na všetko máš.

Až na samý vrchol musíš vyjsť,

Pamätaj – turistická palica sa ti môže zísť!

Po výstupe priamo pred seba sa pozeraj,

na zlého černokňažníka pozor daj!

Barónov poklad sa na mieste nachádza,

kde história návštevníkov tajomne zvádza.

Šesť listnatých lúčov sa tu do zeme schádza,

našla sa tu nejedna rozbitá váza.

Po navrátení pokladu sa rozhliadni len,

Puchovo dedičstvo Ti želá pekný deň!

 autor: Miloš Makyna

This entry was posted in TURISTIKA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.