ZHODNOTENIE VÝSTAVY: VÝSTAVBA PRIEHRADY MLÁDEŽE (6.-8. 9. 2013)

V dňoch 6. – 8. septembra 2013 (piatok – nedeľa) sa v priestoroch bývalej vinárne vedľa detského domova na Štefánikovej ulici v Púchove uskutočnila výstava fotografií zameraná na výstavbu Priehrady mládeže v rokoch 1949 – 1959. V otvárací deň výstavy mali návštevníci možnosť si vypočuť aj krátku prednášku o dejinách výstavby priehradného múru, informácie o živote pracujúcich na stavbe a zaujímavosti z archívneho výskumu. Členovia iniciatívy PUCHOVO DEDIČSTVO nainštalovali na vlastné náklady a vo voľnom čase 52 fotografií vo formáte A4 a doplnili situačné pohľady, ktorými rozčlenili obsah výstavy do troch fáz výstavby. Na fotografiách priaznivcov iniciatívy a histórie určite zaujala napr. titulka z časopisu život z r. 1952, na ktorej pózovali mladé brigádničky z priehrady, ďalej zaniknutý železničný most na trati Púchov – Považská Bystrica, alebo pohľad do údolia Váhu pred jeho zaplavením. Túto, v poradí už druhú výstavu fotografií iniciatívy, navštívili ešte v pondelok (9. 9.) v dopoludňajších  hodinách aj žiaci gymnázia v Púchove, ktorí sa v rámci dejepisného seminára zaujímali o regionálne dejiny. Celkovo videlo fotografie z výstavby VD Nosice počas troch dní takmer 200 návštevníkov. Pri tejto príležitosti chceme poďakovať každému jednému z vás, ktorý ste si našli čas, ba dokonca i pamätníkom výstavby, ktorí nás obohatili o ďalšie zaujímavosti. Podujatie hodnotíme ako úspešné a vidíme, že naša práca má zmysel. Ak ste sa výstavy z akéhokoľvek dôvodu nemohli zúčastniť, nesmúťte, fotografie aj s popismi neskôr postupne zverejníme na našej web-stránke: www.puchovodedicstvo.sk.

Foto z výstavy:


Pavol Makyna

This entry was posted in ARCHITEKTÚRA, PODUJATIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.