ZÁBAVY V PÚCHOVE V 30. a 40. ROKOCH

Na Mestskom bále v Púchove sa nedávno dražili maľby, z ktorých výťažok je určený na dobročinné účely – mestské štipendium. No kedysi boli takéto podujatia súčasťou každej zábavy v meste. Obzreli sme späť o 70 rokov…

Zisk na výstavbu kostola

Všetky tanečné zábavy v meste organizovali kultúrne spolky a čistý zisk z nich venovali na dobročinné účely. Napríklad v rokoch 1939 – 1942 boli v tomto smere veľmi aktívne Katolícke spolky. Na konci novembra pravidelne pripravovali Katarínsku zábavu, z ktorej čistý zisk poslali napríklad na stavbu rímsko-katolíckeho kostola alebo nový organ. Na začiatku januára bol známy ich maškarný ples. Tradičné boli i tanečné večierky Dobrovoľného hasičského zboru. Ten venoval výťažok z podujatia tiež na finančne náročnú výstavbu kostola alebo v čase najväčšieho ozbrojeného konfliktu na svete na zimnú vojnovú pomoc.

Zábavy v hoteloch

Veľké slovo mala pri organizovaní zábavy spojenej s tancom v tom čase i Hlinkova garda. Napríklad 31. decembra pripravila pre ľudí silvestrovskú veselicu a 19. októbra 1940 vystrojila v spolupráci s miestnymi Nemcami zoznamovací večierok v bývalom Hoteli Lilienthal na Hitlerovej (dnes Moravskej) ulici. Využívaný bol i Hotel Kanada, kde okrem miestnych členov Nemeckej strany organizovala večierky i Okresná starostlivosť o mládež. Výťažok z podujatí posledne menovanej organizácie putoval v prospech detí Sociálneho domu (detského domova) sídliaceho i dnes v rovnakej budove.

Na nástroje i pre deti

Možnosť získať financie na verejno-prospešný účel využívali i miestni železničiari. Napríklad 4. augusta 1940 pripravili v tzv. Hornom parku pri Váhu (vedľa cesty do Nimnice) tanečnú zábavu. Zisk z nej použili na zakúpenie hudobných nástrojov pre železničnú dychovú hudbu. Rôzne čajové a spoločenské večierky organizovala i Slovenská evanjelická mládež a členovia Červeného kríža. Podujatia pre deti, ako napríklad mikulášsky večierok, chystali členovia Hlinkovej mládeže.

Pavol Makyna

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.