2% Z DANÍ DO HISTÓRIE REGIÓNU

Občianske združenie (OZ) PUCHOVO DEDIČSTVO má v roku 2016 prvýkrát možnosť uchádzať sa o 2% z daní vybratých štátom za rok 2015. Týmto by sme Vás chceli poprosiť o ich darovanie pre naše-vaše OZ pôsobiace v okrese a meste Púchov. Využili by sme ich na ďalšie aktivity spojené so skúmaním a prezentáciou histórie tohto regiónu tak, ako sme to robili dodnes, pričom darované percentá by nám výrazne pomohli najmä pri usporiadaní ďalších podujatí. Konkrétne by sme chceli aspoň raz do mesiaca usporiadať a pozvať do kultúrno-spoločenských priestorov ŽUPNÉHO DOMU v Púchove divadlá pre deti (najmä bábkové), pretože si uvedomujeme, že už v detskom veku sa začína budovať vzťah človeka k dejinám prostredníctvom rôznych rozprávok a príbehov. Ďalej plánujeme usporiadať výstavy zamerané na doteraz nepublikované historické fotografie nielen z mesta Púchov, ale z celého regiónu. Z darovaných 2% z daní chceme i naďalej rozširovať a dopĺňať expozície Púchovského múzea o ďalšie exponáty. Ak až tak dobre nepoznáte naše aktivity, tak vám dávame do pozornosti fejsbúkový profil i našu webovú stránku www.puchovodedicstvo.sk, kde nájdete všetky naše aktivity nielen na fotografiách, ale i vo forme článkov rozdelených do jednotlivých kategórií. Webovú stránku a väčšinu aktivít sme dodnes financovali z vlastného vrecka a Vaša snaha nám výrazne pomôže. ĎAKUJEME VÁM ZA KAŽDÝ VAMI ZAROBENÝ CENT DAROVANÝ V PROSPECH OZ PUCHOVO DEDIČSTVO!

Pavol Makyna, Peter Hrbáček, Miloš Makyna

Pre uľahčenie Vám prinášame i postup, ako darovať 2% z daní odvedených SR v roku 2015:

ZAMESTNANEC:

  • Ak nebudete podávať daňové priznanie sami, požiadajte do 15. februára vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
    • 2% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
    • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
  • Vaše identifikačné údaje vpíšte do vyhlásenia obsahujúceho zároveň identifikačné údaje občianskeho združenie PUCHOVO DEDIČSTVO spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
  • Nezasielajte tlačivá na našu adresu, všetko spracováva daňový úrad podľa vášho bydliska. Daňové úrady takisto prevádzajú odvedenú časť dane na náš účet; vy jeho číslo poznať nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate.

Prílohy:

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2015

Vyhlasenie_FO_2015_verzia11

 

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.