370-ROČNÝ PÚCHOVSKÝ OLTÁR

Pred 370 rokmi vyrobili v obci Lednica pravdepodobne moravskí majstri oltár, ktorý sa dnes nachádza v kostole evan. cirkvi a. v. v Púchove. Pôvodne bol určený pre evanjelikov, no niekoľko rokov strávil i v katolíckom kostole.

V nábožensky a politicky turbolentných rokoch reformácie a protireformácie, od konca 16. storočia až do r. 1673, bol katolícky kostol v rukách protestantov. I tým získalo toto vierovyznanie v meste dočasne dominantné postavenie. V roku 1674 sa katol. kostol dostal „do rúk“ opäť katolíkom, no situácia o prevzatí chrámu evanjelikmi sa zopakovala i na prelome 17. a 18. storočia. Od r. 1710 patrí kostol opäť katolíckej cirkvi. Ale späť k oltáru. Ten bol po vyrobení nainštalovaný v katolíckom kostole až do r. 1709. V tom čase prebiehalo v Uhorsku protihabsburské povstanie Františka II. Rákociho (1703-1711) a po jeho potlačení a prevzatí chrámu katolíkmi tu bol oltár schovaný (azda presunutý do bočnej lode) až do r. 1785. Ako hlavný oltár bol nahradený oltárom z kaplnky rodu Marczibányovcov. V poslednom spomínanom roku si „skrytý“ oltár z katolíckeho kostola vyžiadali evanjelici od grófa Lyendel d´ Aspremonta, keďže už v r. 1784 bol postavený najmä z dreva prvý evan. chrám v meste.

Oltár je vyrobený v rokokovo-renesančnom slohu z lipového dreva a v strede mu dominuje obraz Krista ako ženícha a cirkvi ako jeho nevesty so svadobným sprievodom. Nad obrazom sa nachádza latinský nápis: IN HONOREM DEI TRINUI, PATRIS FILII ET SPIRITUS STI, IN ORNAMENTUM DEQUE TEMPLI ET IN EXTERNAM COMMONEFACIONEM PLEBIS HAEC ARA ERECTA EST, UT EXPLOSA ANTICHRISTI IDOLATRIA ET SPRETA FANATCORUM KAKAZELIA AD. EAM VERBUM DEI PURE ET INTELLIGIBILITER POPULO PRAELEGATUR, SACRANTA ADMINISTRETURET BENEDICTIONE GREX DEI IMBUATUR. VENI, VIDE ET AUDI ANNO XTI MDCXLIII (v preklade: Ku cti Boha trojjediného, Otca, Syna i Ducha Svätého, na ozdobu a okrasu chrámu a ku zovňajšiemu napomenutiu pospolitého ľudu je postavený tento oltár, aby pri ňom – zavrhnúc modlárstvo antikristovo a nešetriac falošnú horlivosť fanatikov – slovo Božie čiste a zrozumiteľne bolo predčitované ľudu, sviatosti prisluhované a stádo Božie žehnaním usplňované. Poď, viď a čuj! Roku Krista 1643). Pod obrazom sa nachádza iný latinský citát z druhej kapitoly proroka Ozeáša: DESPONSAVI TE MIHI IN IUSTITIA, IN IUDICIO ET IN MISERATIONIBUS (zasnúbil som ťa v spravodlivosti, v súde a v milosrdenstve). Pod hlavným obrazom oltára sa nachádza menší o Pánovej večeri. Na vrchole je obraz ukrižovania a po stranách (zľava do prava) obrazy štyroch evanjelistov a stĺpmi zakryté obrazy sv. Petra a Pavla.

Oltár a interiér kostola si môžete pozrieť tu: http://www.ecavpuchov.sk/files12/kostol360/index.html

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.