SV. CYRIL A METOD V PÚCHOVSKOM REGIÓNE

Čo majú spoločné sv. Cyril (Konštantín) a Metod s púchovským regiónom? Zdanlivo nič, ale to iba na prvý pohľad. Neexistujú zmienky, ba ani teórie, že by sa niekedy vyskytovali v tejto oblasti, no vylúčené to samozrejme nie je. No pripomínanie si ich činnosti má u nás dlhú tradíciu. Pokúsime sa poukázať na niekoľko skutočností, ktoré možno spájať s týmito slovanskými vierozvestcami v našom regióne:

 

1. 14. februára 2008 zriadil pápež Benedikt XVI. novú tzv. Žilinskú diecézu (patrí sem aj Púchovský dekanát), pričom jej patrónmi sa stali svätí Cyril a Metod.

 

2. V r. k. kostole v Púchove, ktorý je zasvätený Všetkým svätým, sa nachádzajú pri ľavom bočnom oltári vitrážne okná s podobizňou solúnskych bratov z r. 1977.

 

3. Solúnskym bratom je zasvätený aj r. k. kostol v Dohňanoch, ktorý bol postavený v rokoch 1862 – 1865 na návrh architekta Michala Urbánka (navrhol aj ev. kostol v Púchove). V kostole sa nachádza vzácny oltárny obraz sv. Cyrila a Metoda,  jeho autorom je známy slovenský maliar Jozef Božetech Klemens.

 

4. V obci Lazy pod Makytou sa nachádza kostol zasvätený Panne Márii z r. 1801. Po roku 1945 ho vymaľoval kostolný maliar R. O. Dollinger (vyzdobil aj kaplnku sv. Anny v Lednických Rovniach), ktorý na strope namaľoval spomínaných svätcov, ako hlásajú evanjelium. Ako predloha mu „pózovali“ miestni obyvatelia. (Od zverejnenia tejto fotografie sa maľba z Lazov pod Makytou pravidelne objavuje ako ilustračný obrázok v mnohých periodikách i v tv-dokumentoch a programoch).

 i_4516198

5. Sv. Cyril a Metod sa stali akýmisi symbolmi „bratskej vzájomnosti“ medzi Slovenskom a Českou republikou, a pri tejto príležitosti sa na hraniciach (hrebeň Javorníkov) pravidelne stretávajú 5. júla ľudia z oboch krajín. Inak tomu nebude ani tento rok.

xIMG_76006. Neskoro klasicistický farský kostol v obci Mojtín z r. 1861 je tiež zasvätení sv. Cyrilovi a Metodovi. Vysvätený bol v r. 1863, teda v roku tisíceho výročia príchodu solúnskych vierozvestcov na Veľkú Moravu.

Related Images:

This entry was posted in FOLKLÓR. Bookmark the permalink.

Comments are closed.