ZHRNUTIE A POĎAKOVANIE – Púchov kedysi a dnes

V dňoch 22. – 24. 6. sa v popoludňajších až večerných hodinách uskutočnila v zatiaľ nevyužívaných obchodných priestoroch novostavby RUBICON výstava fotografií s názvom PÚCHOV KEDYSI A DNES. Išlo o prvé podujatie, ktoré bolo celé v réžii členov iniciatívy PUCHOVO DEDIČSTVO. Na výstave mali návštevníci možnosť vzhliadnuť 45 fotografií z minulosti a 45 fotografií zo súčasného Púchova. Na základe komparácie starších obrázkov s novými chcela iniciatíva poukázať na stavebné zmeny v meste Púchov a jeho blízkom okolí. Celkovo sa tohoto podujatia zúčastnilo 220 návštevníkov, pričom na piatkové otvorenie výstavy spojené s prednáškou prišlo viac ako 100 ľudí. Návštevnosť hodnotíme pozitívne, vzhľadom na fakt, že sa jednalo o naše prvé podujatie a skúsenosti v tomto smere. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi Ing. Romanovi Svatoňovi (www.bytyrubicon.sk) za poskytnutie priestorov a taktiež kaviarni „COFFTEE taste it!“ a pánovi Petrovi Vojcíkovi za zapožičanie mobiliáru. Ďakujeme aj všetkým, ktorí výstavu niekoľko týždňov vopred pripravovali (Janke M., Palovi L., Miriam M.) a rodine za podporu a trpezlivosť. V neposlednom rade patrí poďakovanie vám všetkým, ktorí ste prišli pozrieť, ako sa mesto Púchov menilo a stále mení v čase, ale aj za dobrovoľný príspevok, ktorým ste podporili našu ďalšiu činnosť. Vďaka za každé pozitívne vyjadrenia, ale i kritiku, pretože všetky vaše odozvy nás posúvajú vpred a učia, ako byť v budúcnosti lepšími. Tešíme sa na vás na ďalšej akcii organizovanej iniciatívou PUCHOVO DEDIČSTVO. Na záver niekoľko fotografií zo spomínanej výstavy:

PS: Pre všetkých, ktorí ste sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli výstavy zúčastniť, plánujeme fotografie v priebehu mesiaca júl zverejniť na našom webe – www.puchovodedicstvo.sk

Video tu.

PM

This entry was posted in PODUJATIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.