PF 2013!

24. 12. 2012 sa po štedrej večeri vybralo niekoľko folkloristov z Púchova oznámiť obyvateľom mesta Púchov dobrú novinu – že sa Kristus Pán narodil. Toto je krátka ukážka toho, ako to v uliciach vyzeralo. Videom na konci patrí vďaka všetkým, ktorí sa v túto nočnú hodinu zúčastnili podujatia, bez ohľadu na akýkoľvek honorár, a strávili tak príjemné chvíle skrášlením štedrej noci. Zároveň Vám všetkým prajeme veselý koniec roka 2012 a úspešný nasledujúci rok 2013. A nezabudnite: ako na Nový rok, tak po celý rok. PF 2013!

iniciatíva PUCHOVO DEDIČSTVO

video:

 

Related Images:

This entry was posted in FOLKLÓR. Bookmark the permalink.

Comments are closed.