LUCIE A ZLÍ DUCHOVIA V PÚCHOVE (VIDEO)

13. december bol pre krátkosť dňa a dĺžku noci považovaný za najnebezpečnejší deň zo všetkých (najkratší deň do prechodu z juliánskeho na gregoriánsky kalendár), a to najmä kvôli zlým duchom a temným silám. Ženy, ale i muži sa odievali do bieleho odevu a pomocou husacích pier vymetali zlé sily z kútov domácností. Takto vyzerajú tzv. Lucie v podaní folkloristov z Púchova, ktorí „vymetali“ javisko v roku 2008 vo vianočnom programe „OD SRDCA K SRDCU“. Choreografia: Mgr. Žaneta Littová a Mgr. Eva Kukučková – viď video: http://www.youtube.com/watch?v=MUrGjgkVi54 (stačí kliknúť).

Related Images:

This entry was posted in FOLKLÓR. Bookmark the permalink.

Comments are closed.