ONLINE VÝSTAVA: PÚCHOVSKÉ MOSTY NA PRELOME VOJNY A MIERU

30. apríla si nielen v Púchove, ale na celom severozápadnom Slovensku, pripomíname 75. výročie prechodu frontu na konci druhej svetovej vojny (viac aj v článku tu). Približne o týždeň neskôr bol najhrozivejší konflikt ľudstva v Európe minulosťou. Pri tejto príležitosti sme ako OZ PUCHOVO DEDIČSTVO chceli usporiadať výstavu fotografií vo verejnom priestore. Neočakávaná situácia, ktorá zasiahla v tomto roku celý svet, nás prinútila prehodnotiť plány. Rozhodli sme sa výstavu usporiadať aj tak, ale v internetovom online priestore. Vystaveným fotografiám dominuje jedna stavba – púchovský most. Toto dielo, spájajúce nielen dva brehy rieky Váh, sa stalo symbolom ukončenia 2. svetovej vojny v regióne. Práve pred 75 rokmi bol púchovský most vyhodený do vzduchu ustupujúcim nacistickým vojskom. Pozrite si známe i neznáme fotografie výstavby, deštrukcie, provizória i obnovy púchovského mosta cez rieku Váh, spájajúceho najmä ľudí, ktorých vojny rozdeľujú. PS: kadžú fotografiu si môžete zväčšiť kliknutím na obrázok. Ďakujeme, že nás sledujete 🙂

mostt16

Fotografia asi z roku 1883 zachytila záťažový test železničného mosta cez rieku Váh pri budovaní Považskej železnice v úseku medzi Púchovom a Žilinou, konkrétne v mieste medzi dnešnými Kúpeľmi Nimnica a Milochovom.

mostt15Nacistické vosjká pri svojom odchode dňa 30. apríla 1945 ničili všetky mosty a medzi nimi i most medzi Nimnicou a Milochovom.

612Poškodený bol aj most medzi Nosicami a Nimnicou ponad rieku Váh. Hoci bol zakrátko opäť opravený, musel ustúpiť budovaniu VD Nosice resp. Priehrade mládeže na začiatku 50. rokov.

Stavba cestneho mostu cez Vah 1891

Medzi najstaršie fotografie patrí aj výstavba prvého cestneho mosta cez Váh v Púchove v roku 1891. Vtedy spájal ešte mesto Púchov so samostatnou obcou Horné Kočkovce.

22.7 1927

Most v Púchove cez rieku Váh bol dominantou mesta a veľmi často sa objavoval aj na pohľadniciach.

mostt13Prvý most preklenul Váh pomocou štyroch murovaných pilierov v koryte rieky, ktoré niesli päticu dvojitých oceľových oblúkov. Jeho existencia bola jedným z hlavných dôvodov pripojenia Horných Kočkoviec k Púchovu v roku 1926.

Priestor okolo mostu po zniceni fasistami

Nacistické vojská dňa 30. apríla o 5.45 hod. vyhodili pri svojom ústupe do vzduchu i most v Púchove, ktorý bol úplne zničený.

Priestor okolo mostu po zniceni fasistami

Veľká explózia poškodila viaceré budovy, ako napr. Hotel Kanada alebo evanjelický kostol na Moravskej ulici. Táto fotografia zničeného mosta sa dostala v roku 2015 aj na titulku vedeckého časopisu Pamäť národa, ktorý vydáva Ústav pamäti národa.

Stary most zniceny nemeckym fasistickym vojskom 30.4.1945

Čoskoro začali vody Váhu stúpať a kovové zvyšky mosta sa ocitli pod ich hladinou.

mostt

Most v Púchove bolo potrebné čím skôr obnoviť najmä z dôvodu rýchlej povojnovej obnovy regiónu. Zaujímavosťou tejto fotografie je vzadu sa nachádzajúcu budova pôvodného Soľného skladu (vpravo) vedľa Župného domu (vľavo), ktorá bola vplyvom výbuchu mosta tiež poškodená a do dvoch rokov zbúraná.

mostt1

Nad zničenou konštrukciou v koryte Váhu začala takmer okamžite vznikať nová stavba. Rumunskí vojaci začali v Púchove stavať pontónový most, no na jar pre rozvodnenú rieku to nebolo možné. Potreba premostenia brehov Váhu neustále narastala a začalo sa s výstavbou provizórnej drevenej lávky, na ktorej sa podieľali prítomní vojaci i tzv. politickí zaistenci.

mostt2

Už 23. mája 1945 bol uvedený do prevádzky iba dočasný drevený most, keďže bol predpoklad jeho strhnutia pri vyššej hladine rieky, na čo upozorňovali aj domáce úrady.

mostt14Po drevenom provizóriu prešiel napr. dňa 16. septembra 1945 sprievod okresnej dožinkovej slávnosti. Pri tejto príležitosti v Púchove verejne rečnil i Dr. Jozef Lettrich – vtedajší predseda Demokratickej strany, predseda SNR a poslanec Národného zhromaždenia.

mostt3Najhoršie obavy sa naplnili 5. februára 1946, kedy ľadová povodeň roztrhala a odniesla drevenú lávku medzi Púchovom a Hornými Kočkovcami. mostt4

Drevený most povolil pod tlakom valiacich sa ľadov v koryte Váhu. Vzadu vidieť hornokočovský kostol.

mostt6Jednotlivé časti drevenej konštrukcie boli odnášané po prúde smerom na Streženice a Dolné Kočkovce.

mostt5 Ľudia na oboch brehoch opäť zostali rozdelení riekou Váh. Vpravo vzadu vidieť Hotel Kanada, ktorý výbuch mosta 30. apríla 1945 tiež poškodil.

mostt23

Po ústupe ľadu musela prepravu po Váhu opäť zabezpečovať loďka a po Veľkej noci kompa na lane.

mostt7

Provizórium si vyžiadalo obete 24. októbra 1946, kedy sa z kompy zošmyklo auto a zahynuli traja zo štyroch cestujúcich.

Priestor okolo mostu po zniceni fasistami

Čoskoro sa začalo s prípravnými prácami na budovanie nového mosta cez Váh v Púchove.

Priestor okolo mostu po zniceni fasistami

Z koryta rieky boli postupne odstránené posledné zvyšky kovovej konštrukcie pôvodného mosta.

Priestor okolo mostu po zniceni fasistami

Odstránené boli aj drevené koly provizória vybudovaného vojakmi a väzňami.

mostt8

Začalo sa s budovaním nových pilierov, no na prepravu cez Váh bola stále využívaná kompa.

mostt10

Pri budovaní nového mosta boli upravované aj oba brehy.

mostt11

Tentokrát nebolo nechané nič na náhodu a most bol budovaný z kovových častí.

mostt12

Pri výstavbe nového mosta v Púchove sa využívala aj drevená konštrukcia, ktorá podopierala nové kovové nosníky.

mostt9

Na fotografii vidieť črtajúci sa nový most cez rieku Váh. Kvôli trasovaniu vozovky, ktorá viedla aj po moste, boli asanované niektoré budovy v Horných Kočkovciach.

22.20 1946.4

Keďže trasovanie cesty pretínalo aj železničnú dráhu, bol vybudovaný cestný nadjazd, ktorý plynulo nadviazal na most cez rieku.

mostt24

Na fotografii vidieť nadjazd nad železničnou traťou a obrubníky naznačujúce smer novej cesty.

22.19 1947Nový železobetónový most v Púchove bol dokončený asi na jar 1947. Zaujímavosťou je fakt, že na ľavom brehu bol postavený o 4 m vyššie ako na pravom.

mostt22

Ďalším nacistami poškodeným mostom pri Púchove bol aj ten železničný na dráhe M. R. Štefánika (Púchov – Horní Lideč) ponad rieku Váh.

mostt19

Pomerne rýchlo sa začalo aj s jeho opravou, keďže stál na strategickej trati spájajúcej Slovensko s Českými krajinami v povojnovom Československu.

mostt18

Železničná preprava po moste cez Váh pri Púchove bola slávnostne obnovená 25. novembra 1945 a zúčastnil sa jej aj vtedajší povereník pre dopravu Gustav Husák.

mostt20

Pri zmienkach o obnovení železničnej dopravy smerom z a na Moravu nemôžeme zabudnúť na železničné viadukty v Púchovskej doline (pri Lúkach resp. Lazoch pod Makytou na fotografii a pri Záriečí), ktoré boli rovnako poškodené ustupujúcimi nacistickými vojskami.

PRIPRAVIL: P. Makyna

 

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.