AKÝ JE VEK BUDOV V MESTE?

Mesto Púchov má bohatú a zaujímavú históriu, hoci z hľadiska hmotného dedičstva sa v uliciach v porovnaní s inými mestami mnoho nezachovalo. Možno lepšie by bolo napísať, že len veľmi málo. No súčasťou dejín Púchova sú i stavby a budovy, ktoré boli postavené pomerne nedávno, či už v minulom storočí alebo i v tom súčasnom. Aj preto si myslíme, že je potrebné určiť dátum vzniku všetkých domov v meste. Z tohto dôvodu by sme každého z Vás chceli poprosiť i vyzvať k spolupráci na zaujímavom spoločnom projekte. Jeho výsledkom bude mapa, podľa ktorej kedykoľvek zistíte vek ktorejkoľvek stavby v Púchove. Presnejšie napísané: po kliknutí na mapu na tomto webe budete môcť virtuálne a pomyselne chodiť ulicami, pričom nad každou budovou bude rok (prípadne i mesiac), kedy bola stavba postavená. Napíšte nám buď prostredníctvom facebooku alebo emailu (puchov.dedicstvo@gmail.com / info@puchovodedicstvo.sk) roky (prípadne i mesiac) dokončenia ktorejkoľvek stavby v Púchove a my tieto informácie zapracujeme do už spomínanej mapy, ktorú sa budeme snažiť priebežne aktualizovať. Vopred Vám ďakujeme za pomoc – spoluprácu a veríme, že spolu toho dokážeme ešte veľa v oblasti objavovania dejín mesta Púchov. PS: Každý, kto nám napíše, bude menovite uvedený pri mape ako spoluautor.

Vaši koordinátori OZ PUCHOVO DEDIČSTVO

Ďalšia aktualizácia mapy mesta Púchov s rokmi vzniku budov je tu! Zatiaľ nie je kompletná, ale aj na tom postupne pracujeme. Pre detailnejšie zväčšenie kliknite na mapu pravým tlačítkom a označte „Zobraziť obrázok“, potom už len jednoduchým kliknutím ľavým tlačítkom mapu zväčšíte. Po mape sa posúvajte pomocou líšt na jej okrajoch. Autori: Pavol Makyna, Slavomír Flimmel, Jozef Jurišica, A. Hrbáček, E. Joachymstálová a každý, kto nám napíše. Ďakujeme! (21. 4. 2015)

MAPA ROKY PU JPEG3

This entry was posted in ARCHITEKTÚRA, HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.