SPOMIENKA NA BARÓNA HOENNINGA

            V týchto jesenných dňoch si pripomíname všetkých, dnes už nežijúcich ľudí, ktorí sa navždy vryli do našich sŕdc a pamätí. Do pamäte našich predkov sa vryla aj jedna osobnosť, ktorá nezmazateľným spôsobom zapísala mesto Púchov na mapu svetovej histórie – do pamäte, ktorú nenesie len generácia súčasníkov baróna, ale aj ďalšie generácie o 120 rokov neskôr. Skúsme si aj takto zaspomínať na baróna Emila Friedricha Johanessa Hoenninga O´Carolla.

Kto bol barón Hoenning?

            Narodil sa v roku 1834 v Hildesheime pri Hannoveri v dnešnej Nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko. Keď mal malý Emil 2 roky, rodičia kúpili panstvo v Bettmare, kde prežil (ako sám píše) šťastné detstvo. Meno dostal malý barón po svojom dedkovi. V roku 1840 sa rodičom Karlovi Augustovi Hoenningovi O´Carollovi a Matylde, rodenej Niessmanovej, narodil druhý syn – Henrich, po ňom ešte syn Constantin a dcéra, po matke Matylda. Napriek tomu, že otec Karl bol pacifista, Emil sa stal vojakom a dotiahol to na poručíka pluku, s ktorým precestoval veľkú časť Európy. Najvyšším veliteľom tohto regimentu bol korunný princ Rudolf a osobným priateľom rakúsky poľný maršal Windischgrätz.

            Pred tým, ako nadobudol statok vo Vaske, ktorý údajne vyhral v kartách, (už krátko po jeho smrti splynula s obcou Slávnica) sa oženil s grófkou Annou Agnešou Deymovou. Spolu splodili 4 deti: v r. 1858 sa narodila dcéra Mária Gabriéla, v r. 1860 ďalšia dcéra Zoe, syn Otto prišiel na svet v roku 1862 v už spomínanej Vaske (zaujímavosťou je, že krstnými rodičmi mu boli Otto Chotek – šľachtic z Dolnej Krupej a Gizela Csákyová). V roku 1864 prišiel tiež vo Vaske na svet najmladší syn – Ján Ľudovít. Týmto rokom sa azda končia najšťastnejšie roky baróna Emila Hoenninga. Už 25. februára 1865 prišiel o život nešťastnou náhodou barónov brat Henrich. Pri poľovačke na diviaky ho omylom zastrelil horár, ktorému sa v lese nad Bolešovom zachytil o konár kohútik na puške. Onedlho prišla ďalšia rana, v roku 1870 zomrela ako 35-ročná jeho prvá manželka Anna A. Deymová na zápal čriev, pochovali ju v krypte kostola v Bolešove.

            Písal sa rok 1876 a barón Emil Hoenning sa druhýkrát oženil s grófkou Hermínou von Hatzfeld z Trachenbergu. Grófka ešte nebola poriadne rozvedená a už narýchlo sa zosobášila s barónom. Ako neskôr ukázal čas, bola tehotná a čakala príchod syna, ktorý dostal meno po otcovi. Týmto sobášom prestúpil Emil z katolíckej na evanjelickú vieru. S grófkou Hermínou mal nakoniec ďalšie 4 deti: Emila, Máriu, Hermínu a Henricha. Všetky deti sa narodili a žili v Benátkach, kde vznikla benátska vetva. Keďže bol barón vášnivý hráč, žena Hermína sa s ním chcela rozviesť, hoci paradoxne deti žili s ním. Vychovávala ich vtedy 28-ročná Marta Freyerová. Ako to už pri rozvodoch býva, často „sa perie aj to najšpinavšie prádlo“, a tak sa z dobových dokumentov dozvedáme, že žena ho obviňovala z toho, že ju mal podvádzať so spomínanou Martou. K rozvodu nakoniec nedošlo, manželia sa odcudzili a barón Emil aj tak ťahal za kratší koniec. V roku 1887 bol nútený predať majetok vo Vaske pánovi Szilányimu za 125 tisíc zlatých, čo vtedy nebolo málo, ale barón zrejme nevedel hospodáriť, keď zomrel, zostali po ňom dlhy.

Barón – sklamaný archeológ

            V roku 1871 započal svoje vykopávky v Tróji Heinrich Schliemann, inšpirovaný Homérovou Iliadou. Aj barón Hoenning sa chcel zúčastniť, a preto sa obrátil na svojho najlepšieho priateľa, významného vedca národnobuditeľských čias, evanjelického farára v Zemianskom Podhradí Dr. Jozefa Ľudovíta Holubyho. Ten sa mal prihovoriť u Dionýza Štúra (bratranec Ľ. Štúra v druhom príbuzenstve), ktorý vtedy zastával funkciu riaditeľa Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Ako Emil Hoenning píše:„To by bolo niečo pre mňa. Hneď by som sa prihlásil, keby som vedel, ako na to.“ Štúr mu odkázal, aby napísal priamo Schliemannovi, ale to už nestihol, pretože 26. decembra 1890 Heinrich Schliemann zomrel.

            Zaujímavý zážitok s dvomi bronzovými mečmi, ktorý baróna dozaista poznačil, sa odohral v kaštieli v Mednom. Tomu však predchádzalo nájdenie bronzových mečov na roli istým hospodárom z Viesky. Údajne meče nikto nechcel, tak sa tento hospodár rozhodol ich ponúknuť slúžnemu (prednosta okresnej politickej správy v Uhorsku) s tým, že meče speňaží. Slúžny však hospodára obvinil z krádeže a vyhrážal sa mu väzením. Až ďalší obyvatelia Viesky potvrdili, že meče  hospodár našiel, tak mu slúžny vyplatil 5 zlatých a bronz si nechal. Neskôr ich predal svojmu priateľovi Alexandrovi Mednyanskému z Medného. V spomínanom kaštieli chcel barón meče kúpiť, to však Mednyanský odmietol. Odpoveď, prečo obchod odmietol, môžeme nájsť v Šándorovej politickej orientácií, bol totiž poslancom uhorského snemu za krajnú ľavicu, čo bol vtedy extrémny nacionalizmus. Jednoducho odmietal všetko cisárske, rakúske, nemecké, české a samozrejme slovenské, a tak radšej jeden meč daroval Krajinskému múzeu v Budapešti a druhý predal za 110 zlatých agentovi z Viedne. Napokon sa 2 časti jedného pokladu stretli a dodnes sú uložené v budapeštianskom múzeu. Kompletný však nie je, pretože barón Hoenning prišiel na miesto nálezu bronzových mečov, tu ešte našiel náramok a 2 fibuly (spony), ktoré sú uložené aj s ďalšími artefaktami v múzeu vo Viedni. Náramok a fibuly boli totiž súčasťou časti barónovej zbierky, za ktorú dostal iba 800 zlatých, hoci mu viedenské múzeum pôvodne sľúbilo až 5000.

Barón – Púchovčan

            V roku 1888 sa Emil Hoenning presťahoval do Púchova, kde žil až do svojej smrti. Raz sa presťahoval a prenajal si dom s popisným číslom 209 na Moravskej ulici. Začal skúmať a kopať v Ihrišti, Lednici, Vršateckom a Zemianskom Podhradí, Vieske, Dolnej Súči, atď. Na Púchovskú skalu ho vylákala listina kráľa Žigmunda z roku 1398, v ktorej sa spomína oprava niekoľkých hradov na Považí: Lietava, Bystrica Stará Žilina a „vraj“ Púchov. Všetky ostatné hrady, teda aspoň ich zrúcaniny existovali, ale Púchovský hrad sa kamsi prepadol. Tu môžeme nájsť paralelu s trójskou Iliadou a barónovým dávnym snom. Logicky sa preto vybral na miesto, ktoré už z diaľky pripomínalo hrad, nad mestečkom sa vypínalo obrovské biele skalnaté bralo. Na prechádzke pri brale stretol mladé dievča v šatke, páslo kravy a pospevovalo si s typickým ujúkaním pre piesne tohto regiónu. Dievča sa najskôr baróna zľaklo, no za šesták mu vyrozprávalo povesť o poklade (poznáme ju v podobe, ktorú zozbieral Janko Matúška). Opýtal sa jej, či niekedy nepočula o dome alebo kaštieli na kopci. Dozvedel sa, že pred sto rokmi (ľudová časová jednotka dávnych časov) tu žilo veľa hrnčiarov, čo by malo vysvetľovať množstvo črepov. Zrejme až do smrti si barón myslel, že tu stál dnes už „Prepadnutý hrad“, o ktorom napísal rovnomenný fejtón. Pri podrobnejšom preskúmaní kópie (originál sa stratil) Žigmundovej listiny zistíme, že nešlo o hrad v mestečku Púchov, ale o hrad Hričov, resp. Richow. Barón totiž spojil nožičku písmena „R“ s písmenom „i“, a tak ich spolu prečítal ako „ú“. Na druhý deň po stretnutí s dievčaťom sa barón vrátil na skalu a začal kopať.

            Emil Friedrich Johaness Hoenning O´Caroll tak začal výskum, aký v tom čase na území Horného Uhorska (Slovenska) nemal obdobu. Z hľadiska významu pre históriu – objavil neznáme pamiatky, z hľadiska významu pre mestečko pod bralom – odhalil jeho najstaršie dejiny, ale k tomu najvýznamnejšiemu objavu sa ešte len schyľovalo. Musíme však brať do úvahy, že barón bol amatérskym archeológom, nemal žiadne vzdelanie tohto typu, no na druhej strane mu nechýbalo nadšenie a odhodlanie, a často veľmi presne určil, o aký predmet ide a pokúšal sa ho aj datovať. Všetky údaje si presne zapisoval, predmety označoval a triedil. Svoje skúsenosti ďalej zverejňoval v rôznych odborných časopisoch. Zanechal za sebou významné dielo, do ktorého všetko zapisoval a kreslil, s názvom: „Atlas zu den Puchóer ausgrabungen bei „Púchovský skala“ – 1888, 1889 und 1890, gezeichnet vom Emil Báron von Hoenning O´Caroll“ (Atlas vykopávok na Púchovskej skale). V atlase sa nachádza množstvo zobrazení nálezov dnes datovaných do obdobia paleolitu od 20 000 rokov p. n. l. až do obdobia stredoveku okolo roku 1000 n. l., ale aj jediná známa a pravdepodobne i dochovaná podoba Púchovskej skaly nakreslená Emilom Hoenningom zo severnej strany (fantázii sa medze nekladú, a tak vraj pripomínala napr. husaciu pečeň alebo Máriu Teréziu s radcom Kaunicom). Bola Púchovská skala osídlená kontinuálne a tak dlho? Je to možné, veď jej poloha je k tomu priam predurčená: Vysoké bralo umiestnené na úpätí kopca, z ktorého je výhľad do širokého okolia na takmer všetky prístupové cesty vedúce dolinami riek.

Barón – posledné dni

            Bol rok 1893 a barón ako 59-ročný vážne ochorel, počas celého obdobia, kedy býval nielen v Púchove, sa o neho starala už pred tým spomínaná Marta Freyerová, ktorú v korešpondencii často spomínal ako „tetu“. Aj Púchovčania ho mali radi a on Púchovčanov: „Účasť Púchovčanov bola skutočne veľká. Každý ma chcel posilniť, dali mi aj prvé vajíčko, ktoré zniesli sliepky.“ Na inom mieste píše: „Trpia, mal by sa niektorí obrátiť na Jeho veličenstvo, aby sa pre nich našlo zopár zlatých.“ Aj keď o úradníkoch v tej dobe sa vyjadruje  inak: „Je zaujímavé, koľko peňazí majú naši mladí úradníci. Už 14 dní sú u nás herci a oni celé dni a noci pijú s hercami a herečkami. Čo všetko musí chudák sedliak zaplatiť.“ Písal sa rok 1894, Emil Hoenning bol stále chorý, ale zdalo sa mu, že sa cíti lepšie. V pondelok 10. 9. 1894 bol ešte do jedenástej v hostinci (zrejme bol vo svojej obľúbenej krčme „U mŕtvej kosti“, ktorá sa nachádzala hneď oproti cez ulicu). Tu vypil veľa slivovice a vrátil sa veselý. Na ďalší deň povedal, že prechladol. V stredu zobudil Martu pískaním a potom jej vynadal, kde trčí a že chce raňajky. V sobotu 15. septembra začala horúčka už skoro ráno, ale noci sa už nedožil. Evanjelický pohreb sa konal 17. septembra na cintoríne v Púchove, kde dodnes leží pochovaný. Smútočný obrad viedol evanjelický farár Ľudovít Zsambokrethy, významná osobnosť dejín Púchova, ale zúčastnilo sa ho i veľmi veľa obyvateľov nášho mestečka.

Barón – pozostalosť pre dejiny

            Nálezy spolu s atlasom, ktorý napísal barón Hoenning, odkúpil od Emilových detí krátko po jeho smrti zakladateľ Slovenskej muzeálnej spoločnosti (na jej základoch vzniklo Slovenské národné múzeum) významný národný buditeľ Andrej Kmeť. Dal za ne 400 zlatých a uložil ich medzi zbierky v Martine. Bol za to kritizovaný, pretože pozostalosť po barónovi mnohí považovali za „haraburdy“. V rokoch 1903 – 1905 uverejnil v Sborníku MSS v 4 pokračovaniach celý barónov atlas i s kresbami Andrej Halaša. Na vedeckom podklade sa začal nálezmi zaoberať ako prvý Dr. Jan Eisner v Časopise MSS v roku 1921. Najviac ho zaujala keramika z Púchovskej skaly. Nálezy z tejto lokality však ako prvý pomenoval v roku 1937 rakúsky archeológ Eduard Beninger a nazval ich „púchovská kultúra“, priradil ich však Germánom. Prvý skutočný pohľad na púchovskú kultúru podal až Dr. Karol Pieta, DrSc. v roku 1982. Dokázal v nej základy lužickej kultúry, ale aj významný vplyv Keltov. Podľa dnešných poznatkov datujeme púchovskú kultúru do obdobia cca 2. storočia p. n. l. až 2. storočia n. l., pričom vrchol zažívala v 1. storočí n. l.

Barón – dnes

      A aký je pohľad na baróna Emila Friedricha Johanessa Hoenninga O´Carolla, púchovskú kultúru, Púchovskú skalu a históriu mesta dnes? O existencií baróna, nehovoriac už jeho význame pre mesto, mnoho ľudí ani netuší. Množstvo ľudí „čo si-kde si“ o barónovi už počulo. No najmenšou skupinou obyvateľov je tá, ktorá vie, kde je pochovaný a čo všetko pre toto mesto vykonal. Preto by sme chceli aj takto poďakovať pánovi Petrovi Joachymstálovi a jeho manželke Elene za ich starostlivosť o cennú pamiatku, ktorou je zreštaurovaná pamätná tabuľa na hrobe baróna Hoenninga. Sme veľmi radi, že sa našli Púchovčania, ktorí venovali svoj voľný čas, predbehli naše plány (Puchovo dedičstvo) a aj takýmto spôsobom prispeli k ďalšiemu zachovaniu historického a kultúrneho dedičstva pre nás a našich potomkov.

           Púchovská kultúra má v meste vlastné múzeum v budove bývalého župného úradu, ale návštevnosť tohto miesta, ako aj snaha o ďalšie zviditeľnenie, je mierne povedané, veľmi nízka. Výnimka potvrdzuje pravidlo, a takou je aj  Stanislava Flimmelová, ktorá zverejnila aktuálne fotografie z múzea a skaly na svojom internetovom blogu. Púchovská skala, ktorá dnes už takmer neexistuje, sa stáva doslova terčom rôznych skupín ľudí, ktorí vôbec nevedia oceniť „genius loci“ tohto miesta a devastujú ju, tiež zariadenie v okolí, ktoré má slúžiť všetkým. Na druhej strane patrí poďakovanie aj skupine mladých ľudí okolo Filipa Riška, ktorí minulý rok vykonali brigádu v bývalom lome, ba dokonca tu osadili barónovi aj pamätnú tabuľu. Stav, v akom je okolie dnes opäť, si môže overiť každý. Pritom má toto miesto taký obrovský turistický potenciál nielen pre obyvateľov z okolia, ale to je už téma pre kompetentných.
           Ešte v roku 1988 natočila Československá televízia televízny film Barón. Hoenningov životný príbeh spracoval historik Pavel Dvořák spolu s Jaroslavom Dietlom, režisérom bol František Chmiel. Hlavné postavy stvárnili slovenskí herci Leopold Haverl a Soňa Valentová.

           Na starom cintoríne mesta Púchov sa nachádza hrob baróna Hoenninga, inak nič iné nepripomína tohto významného človeka, azda len fontána na pešej zóne, ktorá má stvárňovať náramok z nálezov púchovskej kultúry. Ani na Moravskej ulici sa nezachovalo skoro nič, zostala iba budova bývalej evanjelickej fary, v ktorej sa kedysi uvažovalo o zriadení múzea a pamiatky na baróna. Dnes je však táto významná kultúrna pamiatka využívaná inak.

          V minulosti sa plánovala rekonštrukcia celej Štefánikovej ulice spolu s priestorom pred ZŠ Komenského, kde mal byť umiestnený obelisk – pamätník baróna Hoenninga. Podľa dostupných informácií sa však z toho zatiaľ upustilo.

            Možno aj preto si skúsme pripomenúť baróna Emila Friedricha Johanessa Hoenninga O´Carolla aj dnes, v čase,keď chodíme na cintoríny za svojimi blízkymi. Keď sa budeme vracať z cintorína, zastavme sa na malú chvíľku pri jeho hrobe (nájdete ho na pravej strane za prvým vchodom na cintorín, smerom od ZŠ Komenského), možno aj zapáľme malú sviečku. Blíži sa taktiež čas Vianoc, a tak skúsme darovať alebo požiadať o malú knihu o jeho osude s názvom: Podivný barón.

autor: Mgr. Pavol Makyna

Autor čerpal a aj vy možno nájdete ďalšie podrobnejšie informácie v knihe Podivný barónod Pavla Dvořáka, monografiách mesta Púchov, článkoch Púchovských novín a vlastných archívoch.

Ďalšie zaujímavé odkazy:

http://www.puchov.sk/sk/clanok/baron-hoenning-ma-svoj-pamatnik

http://www.youtube.com/watch?v=Y9329MuHhpk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0KL3QIbx4vc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=r5gqEfJgxBw&feature=related

http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%BAchovsk%C3%A1_kult%C3%BAra

http://www.puchov.sk/sk/stranka/muzeum-puchovskej-kultury

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=ampk

http://www.liptovskemuzeum.sk/index/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=80

http://tv.sme.sk/v/20651/za-vino-by-prastary-slovak-aj-babicku-predal.html

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/771/Matuska_Povesti/7

http://stanaf.blogspot.com/2010/02/muzeum-puchovskej-kultury-puchov.html

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.