8. ROK S OZ PUCHOVO DEDIČSTVO

Rovnako, ako predchádzajúce roky, chceme týmto príspevkom zbilancovať uplynulých 365 dní, ktoré sme venovali činnosti v OZ PUCHOVO DEDIČSTVO.

V ôsmom roku verejného pôsobenia sme na web-stránke priniesli niekoľko článkov, ktoré približujú dejiny púchovského regiónu v rôznych obdobiach. Na začiatku decembra 2018 sme zverejnili 90-ročný opis púchovského kroja tak, ako ho v 30. rokoch min. storočia zachytil mestský kronikár Alojz Halás. O pár dní neskôr sme si aj my pripomenuli 100. výročie vzniku ČSR článkom o oslavách Dňa slobody v okrese Púchov v časoch existencie 1. ČSR, ktorý odznel ako časť príspevku na vedec. konferencii „PAMÄŤ NA ROK 1918 NA SLOVENSKU A V STREDNEJ EURÓPE__1918 EMLÉKEZETE SZLOVÁKIÁBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN“. V blízkej budúcnosti naň „nadviažeme“ príspevkom o období tzv. Veľkej vojny a doteraz nepublikovaných revolučných udalostiach rokov 1918/1919 v mestečku Púchov. V úvode tohto roka sme vás prosili o 2% z daní, za ktoré veľmi pekne ďakujeme, pretože z nich môžeme financovať naše aktivity ako je napr. web-stránka, cesty za informačnými zdrojmi, výroba kópií dokumentov a i. Na začiatku februára sme aktualizovali a rozšírili príspevok, ktorý sa zaoberá prehľadným vývojom názvov obcí a ich častí v súčasnom púchovskom okrese. V mesiaci knihy sme vás trochu „postrašili“ zverejnením 105-ročného príbehu o mátohe z obce Záriečie. Z minulosti a nášho pôsobenia v Župnom dome resp. Púchovskom múzeu ešte doznievala časť začatej práce, a to v podobe španielskej a ruskej jazykovej mutácie textov o dejinách regiónu pre zahraničných návštevníkov Púchova od Kristíny Hlúšekovej. Texty sú venované barónovi Hoenningovi a púchovskej kultúre, dejinám hradu Lednica a tiež ľudovej kultúre v oblasti. Neodmysliteľnou súčasťou vývoja regiónu sú osobnosti a medzi ne určite patrí prvá slovenská maliarka Želmíra Duchajová-Švehlová, ktorá sa narodila v Lazoch pod Makytou a v nasledujúcom roku si túto udalosť pripomenieme už 140. krát. Žijúcou legendou a osobnosťou celoslovenského významu je slovenský etnomuzikológ PhDr. Ondrej Demo, CSc. V našom regióne je známy najmä prostredníctvom svojho výskumu o unikátnosti piesní a spevov z Púchovskej doliny a spoluprácou na dokumentárnom filme z rovnakej oblasti „Ozveny mojej doliny“ z roku 1965. Martinovi Melišíkovi sa s Ondrejom Demom podarilo uskutočniť rozhovor a neskôr sme na youtube zverejnili uvedený TV dokument v celku. Nezabudli sme ani na najstaršie dejiny Púchova a pripravili článok o Lužickej kultúre, na ktorú nadviazala známa púchovská kultúra, pričom nám Pod Lachovcom zanechala jedno z najvýznamnejších lužických archeologických lokalít na Slovensku. Pri neustálom pátraní po informáciách o rodine Marczibániovej, teda domácich šľachticoch, sa nám podarilo opäť vložiť ďalší čriepok do mozaiky dejín tejto rodiny. V článku o Jánovi a Žigmundovi z Púchova sa môžete dočítať viac o ich vzdelanostnom vklade nielen do českej literárnej historiografie.

Okrem písania článkov sme nezaháľali v hľadaní nových fotografií z minulosti regiónu, čo pozornému a pravidelnému sledovateľovi neuniklo na facebooku alebo instagrame. Okrem toho ste nás mohli stretnúť na XXI. Púchovskom jarmoku s kalendárom na rok 2020, ktorý je venovaný budúcoročnému 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Púchove. Nielen v hlave máme už množstvo ďalších projektov, s ktorými sa s vami (veríme že už čoskoro) podelíme. Ďakujeme vám za vašu dôveru, spoluprácu i rôzne tipy a námety! Naozaj si to vážime. Sme šťastní a nadšení, keď môžeme spolu odhaľovať zaujímavé dejiny púchovského regiónu.

Palo, Peter a Miloš s OZ PUCHOVO DEDIČSTVO

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.