2% Z DANÍ NA ZACHOVÁVANIE KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

OZ PUCHOVO DEDIČSTVO má už tretíkrát za sebou možnosť získať 2% z daní. Aj tento rok by sme vás chceli poprosiť o ich darovanie nášmu-vášmu občianskemu združeniu. Už viac ako 6 rokov sa snažíme o zachovanie kultúrneho dedičstva všetkých obcí v púchovskom okrese, a to najmä prostredníctvom web-stránky www.puchovodedicstvo.sk a účtu na sociálnej sieti, kde môžete nájsť množstvo článkov a fotografií z dejín regiónu. To sú aktivity, ktoré môžete sledovať každý deň cez internet, no pracujeme i na dlhodobejších aktivitách, a to sa nám darí i vďaka vám. V uplynulom roku sa nám napr. podarilo vydať prvý kalendár s historickými fotografiami Púchova z obdobia 1. Československej republiky (1918-1938). Z 2% z daní sme v minulosti dokázali vytvoriť informačné panely, výstavy, zabezpečiť rôzne podujatia atď. V tomto tzv. osmičkovom roku si nielen náš región pripomína viacero okrúhlych výročí významných historických udalostí. My by sme v ňom chceli zrealizovať nové nápady a plány, a to je možné len s vašou podporou. ĎAKUJEME VÁM ZA KAŽDÝ VAMI ZAROBENÝ CENT DAROVANÝ V PROSPECH OZ PUCHOVO DEDIČSTVO!

AKO NA TO?

Zamestnanec:

  • Ak nebudete podávať daňové priznanie sami, požiadajte do 15. februára vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2017.
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    • 2% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
    • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
  • Vaše identifikačné údaje vpíšte do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane obsahujúceho zároveň identifikačné údaje občianskeho združenie PUCHOVO DEDIČSTVO spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska.
  • Nezasielajte, prosím, tlačivá na našu adresu, všetko spracováva daňový úrad podľa vášho bydliska. 

 

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.