2% Z DANÍ PRE DEJINY PÚCHOVSKA

Po prvej minuloročnej možnosti darovať OZ PUCHOVO DEDIČSTVO 2% z daní, ktoré ste odviedli štátu za rok 2015, je tu ďalšia možnosť „investovať“ časť vašich daní z roku 2016 do objavovania a prezentácie histórie púchovského regiónu. Touto cestou vás chceme opäť veľmi poprosiť o spomínané financie, ktoré nám, podobne ako minulý rok, veľmi pomôžu pri našej spoločnej činnosti – nezabúdať na našu minulosť. V uplynulom roku sa nám vďaka vašim príspevkom 2% z daní podarilo uskutočniť výstavu ZNAMENIA ČASU alebo PÚCHOV KEDYSI A DNES II. (VIDEO). Výsledkom bola jej premiérová verejná prezentácia na tradičnom Púchovskom jarmoku v septembri 2016 a jej reprízovanie v priestoroch Púchovského múzea. Vaše odvedené dane nám pomohli financovať výrobu informačných panelov, na ktorých sa nachádza porovnanie vybraných miest v Púchove v minulosti a dnes, spolu s popisom a mapou. Súčasťou výstavy je i kovová konštrukcia s možnosťou viacnásobného použitia (napr. na ďalšie podobné výstavy alebo iné spôsoby prezentácie). V tomto roku by sme chceli pomocou vašich príspevkov spolufinancovať funkčný projekt, ktorý vám pripomenie dejiny púchovského regiónu priamo u vás doma, kedykoľvek sa naň pozriete. Tí, ktorí nepoznáte naše aktivity až tak dobre, nájdete viac informácií napr. vo fotografickej podobe v sekcii GALÉRIAĎAKUJEME VÁM ZA KAŽDÝ VAMI ZAROBENÝ CENT DAROVANÝ V PROSPECH OZ PUCHOVO DEDIČSTVO!

NÁVOD:

Zamestnanec:

  • Ak nebudete podávať daňové priznanie sami, požiadajte do 15. februára vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
    • 2% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
    • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
  • Vaše identifikačné údaje vpíšte do vyhlásenia obsahujúceho zároveň identifikačné údaje občianskeho združenie PUCHOVO DEDIČSTVO spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
  • Nezasielajte tlačivá na našu adresu, všetko spracováva daňový úrad podľa vášho bydliska. 

Prílohy:

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016

vyhlasenie o poukazani sumy do vysky 2%

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.