2. ROK PUCHOVHO DEDIČSTVA

Blíži sa koniec kalendárneho roka a pri tejto príležitosti väčšina ľudí bilancuje a vyhodnocuje, čo v uplynulom období priniesol život, čo človek spravil dobre alebo zle, čo sám môže v budúcnosti spraviť, aby ho „obchádzali“ negatívne zážitky a podobne. I dobrovoľnícka iniciatíva PUCHOVO DEDIČSTVO sa rozhodla vyhodnotiť uplynulý rok, no príležitosťou na to je 2. výročie vzniku samotnej iniciatívy, ktorý si pripomíname tento pondelok (28. októbra 2013).

Aj v uplynulom roku sme vám priniesli množstvo príspevkov a podnetov, ale i vy ste nielen nás obohatili o množstvo faktov a zaujímavostí, vďaka ktorým opäť všetci lepšie poznáme nám najbližší región. Ak by sme mali schematicky zhrnúť, čomu sme venovali na našich stránkach priestor, tak to bol napríklad folklór, kde zaujímavé články o typickom speve a hudobných nástrojoch v Púchovskej doline alebo fašiangových zvykoch prezentoval Martin Rosina. Tradíciám v okrese Púchov boli venované príspevky o tzv. Luciách a strašidlách, prípadne spomienka na už XII. ročník stretnutia heligóniek v obci Lúky. Pomocou fotografie sme si spoločne zaspomínali na jarmoky: Mikulášsky a tradičný Púchovský septembrový jarmok. Do nedávnej minulosti sme sa presunuli i pomocou fotografií pána Vladimíra Fraňa, kedy sa v r. 2009 demontoval komín v gumárňach. Uplynulú rok bol veľmi úspešný na jedinom hrade v okrese – na hrade Lednica, kde dobrovoľníci i zamestnaní zachraňujú túto pamiatku a vykonávajú ďalší archeologický výskum, pričom ten odhaľuje dejiny celého regiónu. Z regiónu, v tomto prípade z Lednických Rovní, sme vám priniesli i zaujímavosti o začiatkoch výroby sklenených výrobkov alebo tzv. parkovej perle v uvedenej obci. Významné výročia si tento kalendárny rok pripomenuli i v evanjelickom kostole v Púchove, kde stojí už 370-ročný púchovský oltár a o 60. výročí vzniku kráľovského hudobného nástroja písal Martin Melišík. S evanjelickou cirkvou v meste sa spájajú i návštevy jednej z najvýznamnejších osobností spoločných európskych dejín a pedagogiky – Jána Amosa Komenského. Medzi najvýznamnejšie udalosti v dejinách celého okresu, a to nielen v oblasti histórie cirkví, určite patrí riešenie tzv. židovskej otázky. Výskum a príspevok o týchto traumatizujúcich udalostiach sme prezentovali v auguste a môžme ho označiť za prvú publikovanú vedeckú štúdiu v tejto problematike z nášho regiónu. Obrovskou mierou do života ľudí v minulosti, ale i dnes, zasahuje výstavba Priehrady mládeže (Nosickej priehrady) z 50. rokoch minulého storočia. Nielen pri tejto príležitosti sa začiatkom septembra uskutočnila výstava fotografií zo spomínanej výstavby uvedeného vodného diela, ktorú sme organizovali v priestoroch bývalej vinárne na Štefánikovej ulici a navštívilo ju v priebehu troch dní takmer 200 ľudí. Časť z nej sa ešte vystavuje v kúpeľnom dome Balnea v Nimnici. Priehrade mládeže sme sa venovali i v príspevkoch o 60. výročí objavenia minerálneho prameňa, ktorý sa dnes využíva v Kúpeľoch Nimnica na liečebné účely, v marci sme písali o nútenom pracovnom nasadení rehoľníkov pri výstavbe (pričom v auguste im tu bola odhalená pamätná tabuľa) alebo o historických povodniach na Váhu, ktoré pravidelne zasahovali priľahlé obce. Medzi príspevkami nesmieme samozrejme zabudnúť na 770. výročie prvej zmienky o Púchove, kde sme sa venovali i vzniku samotného názvu mesta. Okrem uvedených článkov bola na jar pod Púchovskou skalou v spolupráci s OZ Mŕtva kosť osadená informačná tabuľa, ktorú po textovej, grafickej a finančnej stránke realizovalo PUCHOVO DEDIČSTVO.

Aké by to bolo zhodnotenie, keby sme samozrejme neuviedli čísla a štatistiky?! Na stránke www.puchovodedicstvo.sk nájdete v Galerii takmer 620 fotografií a 40 videí, mali ste alebo máte možnosť navštíviť viac ako 450 podujatí, a prečítať si takmer 60 článkov. Denne táto web-stránka zaznamená až 2 000 zobrazení, týždenne to je okolo 7 000, a v priebehu mesiaca takmer 20 000 zobrazení. Internetové vyhľadávače k nám denne presmerujú viac ako 1200 vyhľadávaných hesiel. Keďže prevádzka webu nie je zadarmo, na jej financovaní sa podieľajú interní členovia iniciatívy spolu s dobrovoľným príspevkom, ktorý ste nám vhodili do urny na spomínanej výstave.

Na záver by sme vám chceli veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň a podporu, či už morálnu alebo aj hmotnú, v podobe vašich fotografií, spomienok a postrehov. Naďalej sa budeme snažiť prinášať „nové“ informácie z minulosti a objavovať skryté zákutia nášho regiónu. Aj vďaka vám dokážeme lepšie oceniť to, čo nám je blízke a vieme kto sme a kam smerujeme.

V mene členov dobrovoľníckej iniciatívy PUCHOVO DEDIČSTVO príspevok pripravil a ďakuje

Pavol Makyna

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.