1. ROK INICIATÍVY PUCHOVO DEDIČSTVO

    Rok fungovania iniciatívy PUCHOVO DEDIČSTVO uplynul ako voda a prišiel čas zhrnúť a zhodnotiť našu činnosť. Na počiatku bol nápad priniesť do okresu niečo, čo tu podľa nás chýba a zapojiť do dobrovoľníckej práce každého, kto má záujem využiť svoj voľný čas pri činnosti, ktorá mu je blízka a ktorá ho baví. Na úvod bolo potrebné vymyslieť názov iniciatívy tak, aby aspoň symbolicky „pokryl“ celý región (Okres Púchov). Nebolo vôbec jednoduché nájsť spoločný symbol. Súčasný názov je odvodený od mesta, podľa ktorého je pomenovaný okres a dolina. Poviete si: „Áno, ale potom by sa iniciatíva mala volať Púchovské dedičstvo.“ No keďže sme chceli nejakým spôsobom poukázať najmä na dejiny a kultúru, rozhodli sme sa našu činnosť pomenovať po 1. majiteľovi a zakladateľovi spomínaného mestečka – po PUCHovi. Druhé slovo v názve (DEDIČSTVO) nesie odkaz na ochranu a pripomenutie si všetkého, čo sme dostali od našich predkov a čo nás spája s celým regiónom. Spojením týchto dvoch slov do spisovnej formy vzniklo teda PUCHOVO DEDIČSTVO.

    V úvode vznikol tzv. blog (http://puchovodedicstvo.blogspot.sk/), ktorý sme spustili v piatok 28. októbra 2011. Pre lepšiu prezentáciu a komunikáciu s verejnosťou sme založili profil iniciatívy na sociálnej sieti, ktorý mal vo februári 2012 viac ako 400 priateľov. Neskôr sme boli administrátormi spomínanej sociálnej siete prinútení zmeniť profil na tzv. stránku, z ktorej aktuálne informácie odoberá denne takmer 700 priateľov. Po tejto zmene sme sa v máji 2012 rozhodli aj pre zmenu blogu na webovú stránku s vlastnou adresou (http://puchovodedicstvo.sk/). Táto zmena priniesla viac možností najmä v oblasti dizajnu a funkčnosti. Obsahovú stránku sme naplnili množstvom príspevkov najmä z oblasti HISTÓRIE, ale i FOLKLÓRU, ARCHITEKTÚRYTURISTIKY. Okrem toho sme spustili PODUJATIA, ktoré fungujú ako kalendár, kde nájdete takmer všetky kultúrne akcie v regióne aj 2 mesiace vopred. Samozrejme, že nemôžeme zabudnúť na stále sa rozširujúcu GALÉRIU s viac ako 500 fotografiami30 videami z regiónu. Medzi najpopulárnejšie články medzi návštevníkmi webovej stránky patria HISTÓRIA PÚCHOVSKÝCH JARMOKOV, POHREBISKO NA MORAVSKEJ ULICI30 FOTOSPOMIENOK K 30. VÝROČIU FOLKLÓRNEHO FESTIVALU V PÚCHOVE. Minulý mesiac sme web vylepšili o tzv. užitočné ODKAZY Z REGIÓNU, ktoré priblížia webové stránky jednotlivých obcí, ale i turistiku, šport a ďalšie organizácie v okrese. Mnohé z našich článkov inšpirovali ďalších, či už napr. príspevok s názvom JÁN NEPOMUCKÝ 3X V PÚCHOVE spracovala PUTV do reportáže, na ktorej sme spolupracovali, alebo spomínaný článok o cintoríne na Moravskej ulici si všimli v Púchovských novinách, kde bola použítá i naša fotografia z vykopávok v r. 2005. V júni sa nám podarilo zorganizovať prvé podujatie pod názvom PÚCHOV KEDYSI A DNES. Jednalo sa o výstavu fotografií, kde mali návštevníci možnosť porovnávať staré fotografie z ulíc Púchova s novými, a vidieť tak mesto meniace sa v čase. Súčasťou výstavy bola i prednáška o historickom význame mostov cez Váh, ktorú sme neskôr zverejnili pod názvom PÚCHOVSKÉ OSUDOVÉ MOSTY. Toto podujatie navštívilo v priebehu troch dní viac ako 200 návštevníkov.

    Ale aby sme nepísali iba o sebe, treba poďakovať množstvu ľudí, ktorí prispeli v rámci svojich možností, aby ste sa tak mohli dozvedieť zaujímavé fakty z histórie a vidieť množstvo unikátnych fotografií. Za bezplatné prenajatie priestoru na účely výstavy v bytovke RUBICON ďakujeme Ing. Romanovi Svatoňovi. Za prístup k fotografiám z osobných archívov patrí veľká vďaka pánovi Miroslavovi Pribišovi, ďalej pánom Sečkárovi a Ladeckému, pánovi Mariánovi Drobnému, pánovi Martinovi Melišíkovi a pánovi Mitanovi. Vďaka Jakubovi Kmošenovi za históriu ŽELEZNICE GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA a priestor na mini-prednášku počas akcie s názvom RETRO PARTY. Ďakujeme aj pani Anne Polakovičovej za všetko, čím prispela, aby mohli vzniknúť články ako „HOTEL, v ktorom sa nedá ubytovať – KANADA“ alebo „PÚCHOVSKÝ CUKRÁR 20. STOROČIA“, či už to boli fotografie, plány hotela Kanada alebo množstvo faktov, vďaka ktorým sme opäť doplnili niekoľko dielikov do skladačky zvanej História. Poďakovanie patrí samozrejme i všetkým, ktorí nás upozorňujú na rôzne fakty a pomáhajú nám spresňovať informácie zverejňované na webovej stránke iniciatívy.  

    Pri tejto príležitosti je potrebné vyzdvihnúť i členov iniciatívy, a to menovite Miroslava Michálka, bez ktorého by nefungoval web v takej podobe, v akej ho poznáme dnes, Daniela Brezničana za všetky videá, ktorými prispel do videogalérie (napr. Historické zábery mesta Púchov, Pamäť doliny – Anna Mikušcová z Nimnice…), a Ing. Martina Rosinu, ktorý dokumentuje typický folklór v našej oblasti (napr. „FUJARA TROMBITA, DUKÁTMI VYBITÁ“, DOLINA NA POMAĽOVANIE…). Osobne však ĎAKUJEM bratovi Milošovi Makynovi (NEDEĽNÉ PRECHÁDZKY BARÓNA HOENNINGA…) a bratrancovi Ing. arch. Petrovi Hrbáčkovi (PHDESIGN.sk, grafika od loga cez web až po…), ktorí napriek pracovným a iným povinnostiam venujú množstvo voľného času iniciatíve PUCHOVO DEDIČSTVO. Bez nich by sa hore spomínaná výstava neuskutočnila a množstvo iných nápadov nerealizovalo.

    Na záver príspevku by bolo vhodné zhodnotiť 1. rok fungovania PUCHOVHO DEDIČSTVA, počas ktorého prišlo množstvo nápadov, pomerne veľa sa ich podarilo zrealizovať, iné sú v štádiu prípravy, pri mnohých sa vyskytlo nečakane nejaké to „poleno pod nohami“ alebo nepochopenie. Celkovo sa nám však darilo a rok hodnotíme známkou 1. A za to patrí VĎAKA najmä vám všetkým, ktorí nás sledujete, klikáte na náš web a vidíte zmysel v činnosti, ktorá pomáha vzdelávať, šíriť osvetu, pripomínať, nezabúdať a tešiť sa z každej maličkosti.  

Palo Makyna

This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.