ZÁPISNICA KANONICKEJ VIZITÁCIE EVAN. CIRKVI V PÚCHOVE (1901)

V septembri 2020 sme si pripomínali 140 rokov od slávnostného posvätenia kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Púchove. V súvislosti s týmto výročím sme na web-stránke publikovali krátky úryvok zo Zápisnice kanonickej vizitácie rovnomennej cirkvi, ktorý opisuje výstavbu a stav chrámu. Tento rok uplynie 120 rokov od spísania uvedenej vizitácie, a pri tejto príležitosti si ju môžete prečítať celú aj tu, pričom publikovaná bola aj na stránkach elektronického časopisu Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – Verbum historiae 2/2020.

Zápisnica približuje napr. relatívne stručné, ale dynamické dejiny evanjelického zboru v spomínanom regióne, hoci s mnohými nepresnosťami. Tým nie je možné úplne vyhnúť sa ani dnes, ale predsa nám súčasnosť ponúka viacej historiografických možností, ako tomu bolo na samom začiatku 20. storočia. Zo zápisnice sa ďalej dozvedáme viac o osobnostiach domácej evanjelickej cirkvi, jej sociálnych, majetkových a hospodárskych pomeroch. V jej obsahu je možné nájsť podrobný opis vnútorného i vonkajšieho inventára cirkvi, ďalej uvádza štatistiky o členoch cirkvi v Púchove a filiálkach, informuje o správe cirkvi v oblasti, oboznamuje čitateľa o priebehu služieb Božích a ďalších cirkevných obradoch. Zaujímavé sú tiež údaje o stave evanjelického školstva, jeho učiteľoch a možnostiach výučby. V závere zápisnice sú zhrnuté sťažnosti a žiadosti, ku ktorým prináša odporúčania a rady prítomný biskup.

Dokument si môžete stiahnuť tu – KANONICKA VIZITACIA PUCHOV 1901

P. Makyna

 

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.