OBUVNÍCKE CENTRUM NA POVAŽÍ

Prelom 19. a 20. storočia priniesol mestečku Púchov, ale i okolitým obciam, postupné spriemyseľňovanie. Región preťala prvá železnica – Považská železnica, dokončená v roku 1883, cez rieku Váh bol postavený prvý peší most (1891) a vznikajú prvé továrničky. V roku 1909 vznikla v Horných Kočkovciach fabrika Syderolit a v roku 1912 továreň Syenit. Množstvo tovaru, ktoré prúdilo po železnici, robilo tlak na jej kapacity, a tak sa v roku 1908 vybudovala druhá železničná koľaj. V tomto období bol Púchov známy aj ako centrum obuvníctva Trenčianskej župy.

Prvú fabriku na papuče a obuv založil už v roku 1885 Henrich Brichta. Ročne vyrábala až 1000 párov papúč a 500 párov topánok. Na začiatku 20. storočia sa jej strojové zariadenia modernizujú a výrobná kapacita sa tak údajne zvyšuje na 1800 párov papúč a 800 párov topánok týždenne. Fabrika zamestnávala až 200 robotníkov. Výrobky tejto firmy putovali aj mimo monarchie: do Rumunska, Srbska, Poľska a Turecka. Počas 1. svetovej vojny dováža Henrich Brichta a spol. obuv aj na vojnový front. Továreň však v priebehu vojny zanikla a to z dôvodu nahrádzania kože menej kvalitnými materiálmi, čo sa nepáčilo armáde, a tak štát zariadil jej krach. Táto fabrika sídlila na dnešnom Námestí slobody, približne v miestach dnešnej predajne pekárenských výrobkov. Na začiatku 20. storočia vzniká ďalšia veľká obuvnícka dieľňa, ktorej majiteľom je Samuel Politzer. Púchov podčiarkuje svoje dominantné postavenie v oblasti výroby obuvi na Považí vznikom tretej fabriky na obuv a papuče: v roku 1912 založil ďalšiu prevádzku H. A. Immerblum.

PM

Related Images:

This entry was posted in FOLKLÓR, HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.