RIEŠENIE ŽIDOVSKEJ OTÁZKY V OKRESE PÚCHOV (1939 – 1945)

Nástup Židov na železničnej stanici v Púchove v marci 1942 pred transportom do koncentračného tábora

Riešenie tzv. židovskej otázky patrí k traumatizujúcim udalostiam nielen regionálnych, ale i celých slovenských dejinách 20. storočia. Ešte aj dnes je to jedna z najcitlivejších otázok histórie u nás a v celom svete. Táto tragédia je tiež jednou z hlavných príčin, pre ktoré sa obdobie pomníchovského Česko-Slovenska a existencie Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945 i dnes medzi historikmi často interpretuje rôzne a rozporuplne. Židovská náboženská obec, počtom až 250 členov, zohrala v dejinách mesta Púchov významnú úlohu napriek tomu, že počas krátkej doby jej trvania sa stretávala s rôznymi problémami a odmietavým postojom niektorých obyvateľov. Nezmazateľne sa zapísala do celého fungovania mesta, či už prostredníctvom kultúry a aktívnou činnosťou v samosprávnej politike, ale najmä v hospodárskej oblasti. V okrese Púchov boli i ďalšie 3 židovské obce, a to v Pruskom, Lúkach a Bolešove… viac na str. 48 tuVerbum historiae 1-2013 final verzia

This entry was posted in HISTÓRIA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.