KELTSKÝ TELEGRAF 2018 (Púchov a okolie)

When:
24. marec 2018 @ 19:30 – 23:45
2018-03-24T19:30:00+01:00
2018-03-24T23:45:00+01:00
Where:
020 01 Púchov
Slovensko

Pokúsme sa pomocou signálu spojiť ľudí na rôznych miestach ako to robili Kelti.

KEDY: 24.3.2018 od 19:30

KDE: na kopcoch v okolí Púchova
* Holíš
*Lednica – vysielač
*Rozhľadňa Dohňany
*PÚCHOVSKÁ SKALA
*Štepnica
*Rašov

O čo ide: Po vzore spoza rieky Moravy sa OZ MŔTVA KOSŤ pred šiestimi rokmi rozhodlo zorganizovať symbolické podujatie s názvom Keltský telegraf. Myšlienka akcie je jednoduchá: podávať si signál z jedného vrcholu na druhý pomocou ohňa či svetlíc.

Ideovo tak chcú nadviazať na prastarý spôsob komunikácie, ktorými sa (nie len) Kelti medzi sebou dorozumievali a oznamovali tak prichádzajúce nebezpečenstvo. Na území Slovenska už šiesty rok MŔTVA KOSŤ organizuje toto podujatie a voľne sa už štvrtý krát zapája do českého úspešného projektu Keltský telegraf, ktorý takýmto spôsobom spája východný koniec územia ČR so západným.

Aj púchovský šiesty ročník telegrafu je spojený s jarnou rovnodennosťou a účastníci si chvú takýmto spôsobom zaspomínať na toto etnikum, ktoré výrazne ovplyvnilo celú Európu vrátane nášho regiónu kde po splynutí s kmeňmi Kotínov vytvorili unikátnu Púchovskú kultúru. Keltský telegraf symbolizuje spojenie prítomnosti s minulosťou, človeka s prírodou a ľudí navzájom.

Na každom kopci/stanovišti si „posádky“ zabezpečujú program sami a zväčša sa jedná o posedenie pri vatre. OZ MŔTVA KOSŤ zabezpečuje každoročne na stanovisku „púchovská skala“ vlastný program s hudbou, kormou a gulášom.

Na PÚCHOVSKEJ SKALE vás čaká:
*trombitáši z FS Javorník (Lúky pod Makytou)
*Martin Rosina – fujara
*korma (nápoj)
*hudba
*vatra
*posedenie pri ohni až do rána
keltský rituál SUMBEL
*telegrafovanie (svetlica a zapálenie signalizačnej vatry)

Chcete sa zapojiť?
Pomôžte nám rozšíriť sieť Keltského telegrafu na území Slovenska. Stanete sa aktívnym signalizátorom, ktorý bude mať na starosti prijímanie a odosielanie signálu pomocou svetlíc alebo ohňa. Signalizátor nemusí byť sám, môžu byť viacerí.

Zaregistrujte svoje stanovisko na https://www.keltskytelegraf.cz/registrovat alebo napíšte na info@mrtvakost.sk

Navrhované neobsadené stanovištia (máte záujem?)
* Hviezda
* Keblie
* lúka medzi Keblím a Streženiciami
* lúka nad Novými Nosicami

Organizuje OZ MŔTVA KOSŤ

27913051_1746307635433832_1256834656027422255_o

Bookmark the permalink.

Comments are closed.