NOVÝ ŠAT ŽUPNÉHO DOMU

V ostatných dňoch prebiehajú na jednej z mála pamiatok v Púchove, tzv. Župnom dome, drobné rekonštrukčné práce. Budova využívaná v minulosti aj ako soľný sklad získava novú farbu (pripomína pieskovec z okolia), kvôli ktorej zmizla tabuľka označujúca múzeum. Zrejme ide o snahu priblížiť sa pôvodnému vzhľadu a ostatným pamiatkam v meste. Zo starých fotografií a dokumentov však usudzujeme, že tzv. barokové lišty okolo okien boli bielej farby. Rovnako nový červený náter dostáva aj veľká manzardová strecha a nepôsobí už tak „plechovo“. Pripomíname, že budovu dal postaviť v roku 1795 podžupan Imrich Marczibányi v barokovo-klasicistickom slohu. V súčasnosti tu sídli Múzeum Púchovskej kultúry a mesto ju využíva aj na obradné a reprezentatívne účely.

This entry was posted in ARCHITEKTÚRA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.