ĎALŠÍ KUS PRÁCE NA HRADE LEDNICA

 Začiatkom roka sme vám priniesli príspevok o prácach na jedinom hrade v Okrese Púchov – o hrade Lednica, a zároveň vás „poprosili“ o 2% z dane na obnovu tejto kultúrnej pamiatky. Dnes vám chceme aj takýmto spôsobom poďakovať a zároveň ukázať, akým spôsobom bol využitý váš príspevok v spolupráci s MK SR, UPSVaR Považská Bystrica a Nadáciou Slovenskej sporiteľne pri Nadácií Pontis. Zamestnaní i dobrovoľníci odviedli i tento rok obrovský kus práce, a to napríklad v tzv. východnom paláci, kde sa minulý rok zrútila do rovnomennej obce klenba okna, na obytnej veži, na nádvorí, v západnom paláci, ale i v širšom okolí hradu (zbytky stredovekého kostolíka vo farskej záhrade) a i. Okrem konzervácie a obnovy jednotlivých častí tu súbežne prebieha i archeologický výskum, ktorý odhaľuje nielen stredoveký spôsob života, ale pomáha mapovať a „skladať“ dejiny celého regiónu. Ak ste ešte osobne nevyužili voľný čas, aby ste videli obnovu tohto hradu ako napríklad my, alebo nemáte možnosť vidieť pamiatku v Lednici pri príležitosti „Výstupu na 101 hradov a zámkov 2013“ túto sobotu, nevadí. Prinášame vám niekoľko fotografií a porovnaní, akým spôsobom sa postupne mení a zachraňuje hrad Lednica tak, aby už možno o 2 roky bol bezpečne prístupný pre verejnosť celoročne. Na záver vďaka všetkým, ktorý akýmkoľvek spôsobom prispievajú k záchrane tejto jedinečnej pamiatky.

Veža obytná – zakonzervované koruny, preškárované líca, hrubo omietnuté slieňovcové murivo

Východný palác zo severu

Veža obytná: Obnovu v roku 2013 financovalo MK SR, UPSVaR Považská Bystrica, Nadácia Slovenskej sporiteľne pri Nadácií Pontis, a darcovia 2% z dane.

Východný palác

Obytná veža z juhu

Pec na výpal keramiky v západnom paláci

Lešenie na veži a práce v hrade

Ekologické kosačky – „koza hradná“

Archeologický nález: čerstvo objavená podlaha miestnosti na nádvorí hradu

Zdroj fotografií: Facebook-ová stránka hradu Lednica

Autor príspevku: Pavol Makyna

This entry was posted in ARCHITEKTÚRA, TURISTIKA. Bookmark the permalink.

Comments are closed.